słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Jan Paweł II

Głosić prawdę i umacniać solidarność

25 III 2003 - Do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego PrzekazuW uroczystość Zwiastowania Pańskiego Ojciec Święty przyjął na audiencji uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. W przemówieniu wskazał na dwa podstawowe cele społecznej komunikacji: szerzenie prawdy oraz umacnianie solidarności w rodzinie ludzkiej.

Eminencje, Ekscelencje, drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

Z radością witam was, członków, konsultorów, pracowników oraz ekspertów Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, uczestniczących w zgromadzeniu plenarnym. Dobrze, że wasze spotkanie odbywa się w tygodniu, kiedy Kościół wspomina Zwiastowanie Pańskie, czyli dzień, w którym archanioł Gabriel zwiastował Maryi Dobrą Nowinę o naszym zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Tą Dobrą Nowiną trzeba się dzielić z ludźmi wszystkich czasów i kontynentów. Wy natomiast powinniście się starać, aby była ona coraz wyraźniej obecna w środkach społecznego przekazu. Dziękuję wam za wszystko, co robicie w tej dziedzinie, i zachęcam was do wytrwałości w pracy.

Nie ulega wątpliwości, że środki społecznego przekazu mają dziś bardzo szeroki zasięg oddziaływania i wywierają niezwykle silny wpływ, poprzez informowanie i kształtowanie opinii społecznej na poziomie lokalnym, krajowym i ogólnoświatowym. Ten fakt przywodzi na pamięć zdanie z Listu św. Pawła do Efezjan: «Niech każdy z was mówi prawdę swemu bliźniemu, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami» (4, 25). Słowa Apostoła trafnie ujmują dwa podstawowe cele, którym powinny służyć współczesne środki społecznej komunikacji: głoszenie prawdy oraz umacnianie solidarności w rodzinie ludzkiej.

To właśnie miał na myśli mój poprzednik bł. Jan XXIII, kiedy przed czterdziestu laty w swojej Encyklice Pacem in terris wzywał do przestrzegania «w pełni wszelkich zasad równości» przy korzystaniu z narzędzi, «za pomocą których umacniają się i rozszerzają wzajemne kontakty między narodami» (n. 90). Ja również podjąłem ten temat w Orędziu na 37. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który będzie obchodzony l czerwca 2003 r. Stwierdziłem w nim, że «podstawowym warunkiem moralnym wszelkiej komunikacji jest poszanowanie prawdy oraz służba prawdzie». Albowiem, jak napisałem dalej, «podstawą międzyludzkiej komunikacji jest wolność poszukiwania i głoszenia prawdy dotyczącej nie tylko faktów i informacji, ale także — i przede wszystkim — natury oraz ostatecznego przeznaczenia osoby ludzkiej, społeczeństwa i dobra wspólnego, naszej więzi z Bogiem» («L'Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 3/2003, ss. 7-8).

Jak się okazuje, to właśnie prawda i solidarność najskuteczniej przyczyniają się do przezwyciężenia nienawiści, rozwiązania konfliktów i położenia kresu przemocy. Są one również niezbędne do przywrócenia i umocnienia wzajemnych więzi porozumienia, zaufania oraz współczucia, które jednoczą wszystkie osoby, ludy i narody, bez względu na ich przynależność etniczną bądź kulturową. A zatem prawda i solidarność są konieczne, aby ludzkość zdołała wytworzyć kulturę życia i zbudować cywilizację miłości oraz by świat żył w pokoju. Przed takim zadaniem stoją ludzie pracujący w środkach przekazu, zaś obowiązkiem waszej Papieskiej Rady jest udzielanie im pomocy i wskazówek, pozwalających pozytywnie i skutecznie je wypełniać. Modlę się, by wasze wysiłki na tym polu nadal przynosiły obfite owoce. W obchodzonym obecnie Roku Różańca powierzam was wszystkich miłości i wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny: niech Jej pełna wiary odpowiedź udzielona archaniołowi, dzięki której świat otrzymał Zbawiciela, będzie wzorem dla nas w głoszeniu zbawczego orędzia Jej Syna. Jako zadatek łaski i mocy Wcielonego Słowa, z serca udzielam wam swojego Błogosławieństwa Apostolskiego.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Milena Kindziuk, Prawda Mszy św. za Ojczyznę
Marek Gancarczyk, Będzie awantura
Papież Franciszek, Terroryzm i przemoc znieważają imię Boga
Henryk Zieliński, Cóż to jest prawda?
Papież Franciszek, Dialog jest wyrazem wielkiej potrzeby miłości Boga
Papież Franciszek, Piszecie "pierwszą wersję historii"
Anna Pozzi, Maraton pokoju Tegli Loroupe
Papież Franciszek, Nasza wspólna droga
Papież Franciszek, Pokój jest imieniem Boga
Papież Franciszek, Hańba wojny
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła