słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Jan Paweł II

W obronie wspólnoty miłości i życia

18 XII 2004 — Przemówienie Ojca Świętego do przedstawicieli Włoskiego Forum Stowarzyszeń RodzinnychW sobotę 18 grudnia 2004 r. w Sali Klementyńskiej Jan Paweł II spotkał się z przedstawicielami Włoskiego Forum Stowarzyszeń Rodzinnych, gromadzącego 37 stowarzyszeń oraz 20 komitetów regionalnych i 30 prowincjalnych. Celem forum, które powstało w 1993 r., jest ochrona rodziny jako społeczności naturalnej opartej na małżeństwie, wspieranie aktywnego uczestnictwa rodzin w życiu kulturalnym, społecznym i politycznym kraju oraz propagowanie takiej polityki prorodzinnej, która chroni i wspiera rodzinę w tym, co dotyczy jej funkcji i praw. Na początku audiencji w imieniu zgromadzonych głos zabrała przewodnicząca forum Luisa Santolini, która wyraziła Ojcu Świętemu uznanie za odwagę i wytrwałość, z jaką broni człowieka i rodziny. «Twoja nieustanna walka o człowieka — powiedziała — Twe słowa i gorące apele o poszanowanie prawdy o rodzinie nie padły w próżnię, i dzięki nim nastąpiły pozytywne zmiany w polityce i życiu społecznym zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. Ataki na rodzinę i życie jednak nie ustają, i dlatego zgromadziliśmy się dzisiaj wokół Ciebie, aby z Twoich słów zaczerpnąć na nowo sił, potrzebnych, by z zaangażowaniem umacniać wartości rodziny na płaszczyźnie kulturalnej i społecznej i wnosić wkład w kształtowanie polityki urzeczywistniającej chrześcijańską wizję człowieka zawartą w społecznej nauce Kościoła».

1. Serdecznie witam Forum Stowarzyszeń Rodzinnych i dziękuję za słowa, jakie w imieniu was wszystkich skierowała do mnie jego przewodnicząca, prof. Luisa Santolini. To spotkanie z wami, przedstawicielami milionów włoskich rodzin, odbywa się kilka dni przed Bożym Narodzeniem. A właśnie dzięki kontemplacji tajemnicy Boga, który staje się człowiekiem i zostaje przyjęty w ludzkiej rodzinie, możemy w pełni pojąć wartość i piękno rodziny.

Rodzina to nie tylko serce życia chrześcijańskiego, ale także fundament życia społecznego i politycznego, i dlatego w chrześcijańskiej nauce społecznej stanowi jeden z głównych tematów, jak to wyraziście ukazuje Kompendium Nauki Społecznej Kościoła (por. nn. 209-254). Trzeba nieustannie pogłębiać wiedzę o głębokim wymiarze osobowym, a zarazem o autentycznej i niezbywalnej wartości społecznej tego związku między mężczyzną i kobietą, który urzeczywistnia się w małżeństwie i daje początek wspólnocie rodzinnej. Kto niszczy tę podstawową tkankę ludzkiego współistnienia, zadaje głęboką ranę społeczeństwu i wyrządza szkody często nie do naprawienia.

Ataki na małżeństwo i rodzinę

2. Niestety, ataki na małżeństwo i rodzinę stają się z dnia na dzień coraz silniejsze i groźniejsze, zarówno na płaszczyźnie ideologicznej, jak i w sferze prawodawstwa (por. Ecclesia in Europa, 90). Próby traktowania rodziny jako prywatnego związku uczuciowego, pozbawionego znaczenia społecznego; stawianie na tej samej płaszczyźnie praw jednostki i praw wspólnoty rodzinnej zbudowanej na więzi małżeńskiej; zrównanie w prawach różnych form współżycia ze związkiem małżeńskim; dopuszczanie, a czasem wręcz zachęcanie do zabójstwa niewinnych ludzkich istot przez dobrowolną aborcję; wypaczanie naturalnych procesów prokreacji przez stosowanie metod sztucznych — to tylko niektóre ze zjawisk, które w wyraźny sposób ukazują podważanie ładu społecznego.

Umniejszanie wartości społecznej małżeństwa oraz brak poszanowania nienaruszalnej godności ludzkiego życia w żadnym przypadku nie mogą sprzyjać postępowi społecznemu. To, co bywa przedstawiane jako postęp cywilizacji lub osiągnięcie naukowe, w rzeczywistości jest często klęską z punktu widzenia ludzkiej godności i społeczeństwa.

Znaczenie stowarzyszeń rodzinnych

3. Prawda o człowieku i jego powołaniu, zgodnie z którym winien on być przyjęty z miłością i w miłości od chwili poczęcia, nie może zostać podporządkowana wszechwładzy techniki ani dominacji pragnień nad autentycznymi prawami. Godziwe pragnienie posiadania dziecka lub zdrowia nie może zostać przekształcone w bezwarunkowe prawo, które uzasadnia nawet zabijanie innych istot ludzkich. Nauka i technika naprawdę służą człowiekowi tylko wówczas, gdy chronią i otaczają opieką wszystkie osoby uczestniczące w procesie prokreacji.

Stowarzyszenia katolickie, podobnie jak wszyscy ludzie dobrej woli uznający wartości rodziny i życia, nie mogą ulegać naciskom kultury, która zagraża samym fundamentom poszanowania życia i ochrony rodziny.

Pośród «form mobilizacji», postulowanych już w Adhortacji Familiaris consortio — wedle której rodziny powinny coraz głębiej uświadamiać sobie, że są «aktywnymi podmiotami polityki rodzinnej», i wziąć na siebie odpowiedzialność za przemianę społeczeństwa (por. n. 44) — niezwykle istotna wydaje się profetyczna działalność prowadzona we Włoszech i w Europie przez Forum Stowarzyszeń Rodzinnych.

4. Forum spełnia bowiem doniosłe zadanie, i to w sposób pod wieloma względami nowatorski: jest głosem tych, którzy nie mają głosu, i rzecznikiem praw rodziny, przede wszystkim tych, które wymienione są w Karcie Praw Rodziny, stanowiącej integralną część waszej umowy stowarzyszeniowej. Jego działalność w społeczeństwie włoskim jest zjawiskiem bezprecedensowym i oryginalnym.

Dziękuję wam za wszystko, czego dokonaliście w ciągu minionych dziesięciu lat, i za to, czym jesteście. Zachęcając was do dalszej wytrwałej pracy w służbie rodziny i życia, wszystkim wam z serca udzielam Błogosławieństwa Apostolskiego.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Jarosław Kumor, Nie gasić dziecięcego ducha
Maciej Górnicki, Co boskie Cezarowi?
Elisabeth Parmentier, Marta z Betanii jako wzór posługi
Elena Buia Rutt, Kobieca droga modlitwy
Solveig Perret-Almelid, Modlitwy protestanckie
Damian Wojciechowski SJ, Armia wolnych kobiet
L'Osservatore Romano, Więcej miejsca dla kobiet
Sławomir Zatwardnicki, Lud boski, lud ludzki
Andrzej Kobyliński, Ocena moralna preparatu ellaONE
Magdalena Kowalewska, Artur Stelmasiak, Henryk Hoser, Opinia salonu mnie nie interesuje
Komentarze internautów:

Spoko (!?, 2005-10-18 18:32:22)
 JP II rules   skomentuj tę wypowiedź

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła