słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Jan Paweł II

Jedność kościelna i powszechne braterstwo

13 II 2003 — Do biskupów — przyjaciół Ruchu FocolariW czwartek 13 lutego Ojciec Święty spotkał się z ok. 100 biskupami — przyjaciółmi Ruchu Focolari, który powstał w 1943 r. z inicjatywy Chiary Lubich, a obecnie istnieje w 182 krajach i liczy 140 tys. członków oraz ponad 2 mln sympatyków. Biskupi przybyli z 45 krajów świata (z Polski — abp Józef Michalik, abp Damian Zimoń i bp Piotr Libera) uczestniczyli w sympozjum na temat «Duchowość komunii: jedność kościelna i powszechne braterstwo». Kard. Miloslav Vlk powitał Jana Pawła II, który następnie wygłosił przemówienie poświęcone problematyce obrad.

Czcigodni Bracia w biskupstwie!

1. Z radością i serdecznie witam was na tym spotkaniu, odbywającym się przy okazji zgromadzenia biskupów — przyjaciół Ruchu Focolari. Jego temat brzmi: «Duchowość komunii: jedność kościelna i powszechne braterstwo». Pozdrawiam was wszystkich gorąco. Pozdrawiam szczególnie kard. Miloslava Vlka, arcybiskupa Pragi, i dziękuję mu za uprzejme słowa, które przed chwilą do mnie skierował w imieniu zebranych, przedstawiając w sposób syntetyczny przebieg waszej pracy. Serdeczne pozdrowienie kieruję do Chiary Lubich, założycielki Ruchu, która wzięła udział w waszym zgromadzeniu.

W tych dniach poświęconych refleksji, wymianie świadectw i doświadczeń duszpasterskich, postanowiliście zgłębić «duchowość komunii», odpowiadając na zawarte w Liście apostolskim Novo millennio ineunte wezwanie, aby «krzewić duchowość komunii» oraz «czynić Kościół domem i szkołą komunii» (por. n. 43)

Refleksje i wymiana doświadczeń pozwoliły wam we właściwym świetle ukazać nieustanną potrzebę prawdziwej duchowości komunii, która powinna w coraz większym stopniu inspirować życie i działalność ludu chrześcijańskiego.

2. «Duchowość komunii» złożona jest z różnych elementów, zakorzenionych w Ewangelii, które Ruch Focolari wzbogaca, dając świadectwo tej «duchowości jedności» wobec całej wspólnoty chrześcijańskiej. Chciałbym tu przypomnieć zwłaszcza: jedność jako «testament» pozostawiony przez Jezusa Jego uczniom (por. J 17); tajemnicę Chrystusa ukrzyżowanego i opuszczonego jako «drogi» do osiągnięcia tej jedności; sprawowanie Eucharystii jako więzi komunii; działanie Ducha Świętego, który ożywia życie Mistycznego Ciała Chrystusa i jednoczy jego członki; obecność Najświętszej Maryi Panny, Matki jedności, która prowadzi nas wszystkich do Chrystusa.

Nie należy też zapominać, że «duchowość komunii» ma charakter dynamiczny dzięki więzi, jaka istnieje między miłością do Boga i miłością bliźniego. Dlatego konieczne jest uczenie się sztuki «uświęcania się razem» na drodze osobistej i wspólnotowej. Potrzebna jest także coraz bardziej organiczna komunia «między wymiarem instytucjonalnym a wymiarem charyzmatycznym» Kościoła. Są to bowiem dwa wymiary współistotne, «ponieważ obydwa przyczyniają się do uobecnienia w świecie tajemnicy Chrystusa i Jego zbawczego dzieła» (por. przesłanie do uczestników Światowego Kongresu Ruchów Kościelnych, n. 5; «L'Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 8-9/1998, s. 35).

3. Krzewienie «duchowości komunii» korzystnie wpływa na działalność ekumeniczną, ponieważ skłania do poszukiwania form i sposobów pomagających lepiej urzeczywistniać głębokie pragnienie jedności wszystkich chrześcijan, tej jedności, którą Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy dał nam jako dar i zadanie.

Duchowość komunii otwiera ponadto wielkie możliwości przed dialogiem międzyreligijnym, który jednak — jak przypomniałem w cytowanym już Liście apostolskim Novo millennio ineunte — nie może oznaczać obojętności religijnej. Nie powinniśmy się obawiać, «że może uwłaczać tożsamości kogoś innego to, co w rzeczywistości jest radosnym zwiastowaniem daru, który przeznaczony jest dla wszystkich i który trzeba wszystkim proponować, okazując jak największy szacunek wolności każdego: daru objawienia Boga-Miłości» (n. 56).

4. Czcigodni i drodzy bracia! Wysiłek wprowadzania w życie «duchowości komunii» wiąże się z potrzebą przezwyciężania wszelkich ewentualnych trudności, niezrozumienia, a także niepowodzenia. Należy bez wytchnienia postępować obraną drogą, ufając w pomoc łaski Bożej, aby zbudować prawdziwą «jedność Kościoła» i trwałe «powszechne braterstwo».

W tych wszystkich intencjach proszę Królową Różańca Świętego o macierzyńską opiekę, zapewniając was o mojej miłości, popartej stałą pamięcią w modlitwie. Każdemu z was tutaj obecnych udzielam z serca specjalnego Błogosławieństwa Apostolskiego, którym obejmuję też wspólnoty powierzone waszej pasterskiej trosce oraz wszystkie bliskie wam osoby.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Włodzimierz Rędzioch, Markus Solo, Chrześcijanie na celowniku islamistów
Margita Kotas, "Garstka" w świętym mieście islamu
Papież Franciszek, Uczmy się od siebie nawzajem
Riccardo di Segni, Kim jest Miriam dla Żydów?
Papież Franciszek, Justin Welby, Wspólna deklaracja
Papież Franciszek, Nie wolno ulegać pokusie odpowiadania przemocą na przemoc
Papież Franciszek, Dialog i poszanowanie dla wszystkich mieszkańców Kaukazu
Papież Franciszek, Nie ma innej drogi
Papież Franciszek, Nienawiść i fundamentalizm znieważają imię Boga
Marcelo Figueroa, Bogactwo młodych Kościołów
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła