OPOKA (powrót do strony głównej)

Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 5-17.06.1999Materiały z pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, które właśnie oglądasz pochodzą z L'Osservatore Romano 8/99 i są wersją ostateczną (autoryzowaną). Wersja ta zawiera pozdrowienia Papieża wypowiadane po zakończeniu liturgii, jak również inne zmiany, jakie na bieżąco wprowadzili mówcy do tekstów swoich przemówień.


SOBOTA 5 CZERWCA

NIEDZIELA 6 CZERWCA

PONIEDZIAŁEK 7 CZERWCA

WTOREK 8 CZERWCA

WTOREK 8 i ŚRODA 9 CZERWCA - Wigry

CZWARTEK 10 CZERWCA

PIĄTEK 11 CZERWCA

SOBOTA 12 CZERWCA

NIEDZIELA 13 CZERWCA

PONIEDZIAŁEK 14 CZERWCA

WTOREK 15 CZERWCA

ŚRODA 16 CZERWCA

CZWARTEK 17 CZERWCA
OJCIEC ŚWIĘTY I BISKUPI PO PIELGRZYMCE DO OJCZYZNY

Z rozważania przed modlitwą «Anioł Pański»
Katecheza wygłoszona podczas audiencji generalnej

Biskupi polscy do wiernych po pielgrzymce Ojca Świętego do Ojczyzny