słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Jan Paweł II

Matka jedności

29 czerwca 1996 — Rozważanie Ojca Świętego przed modlitwą «Anioł Pański»1. Uroczystość Świętych Piotra i Pawła zachęca nas do naśladowania w życiu wiary tych dwóch apostołów, filarów Kościoła, dla których Chrystus stał się największą życiową pasją. Piotr słowem i krwią wyznał swoją wiarę w to, że On jest «Synem Boga żywego» (por. Mt 16, 16). Paweł, gdy nawrócił się i został Apostołem Narodów, był do tego stopnia zafascynowany Chrystusem, że wołał: «Dla mnie żyć — to Chrystus» (por. Flp 1, 21). Wspomnienie o nich każe nam dążyć do coraz większej wierności i coraz głębszej jedności.

Dokładnie rok temu, w uroczystość Świętych Piotra i Pawła, dane mi było radować się spotkaniem z mym bratem z Konstantynopola, Patriarchą Bartłomiejem I. Razem przemawialiśmy wówczas do Ludu Bożego i ten fakt pozwolił nam ukazać choć w części piękno pełnej komunii, której wspólnie pragniemy.

Spotkanie to odbyło się w miesiąc po publikacji listu apostolskiego Orientale Lumen, w którym złożyłem hołd bogactwu wschodniej tradycji chrześcijańskiej. W następnych miesiącach nie zabrakło okazji, by powrócić do tego tematu. Mam na myśli przede wszystkim obchody rocznicy Unii Brzeskiej i Unii Użhorodzkiej, poprzez które część braci i wspólnot z Kościołów Wschodnich ponownie nawiązało pełną komunię ze Stolicą Piotrową. Ten zespół okoliczności, zwłaszcza w kontekście przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, ożywia pragnienie jedności wszystkich chrześcijan, o którą Chrystus modlił się podczas Ostatniej Wieczerzy, i każe nam dążyć do niej wszelkimi siłami i z coraz większym zaangażowaniem.

2. Jest to tęsknota rozbudzona przez Ducha Bożego! To On przynagla nas, byśmy zmniejszali dzielące nas odległości i odrzucali przesądy, poznawali się coraz bliżej i starali się odtworzyć ten klimat porozumienia, który panował w najlepszych momentach wzajemnych stosunków między Kościołem Zachodu i Wschodu, zwłaszcza w pierwszym tysiącleciu. Kościół do dzisiaj żywi się bogactwem doktrynalnym, duchowym, kulturowym i ludzkim, wypracowanym przez wielkich świętych przede wszystkim w epoce patrystycznej. Bogactwo to pozostaje wspólnym dziedzictwem, które trzeba odkrywać i wykorzystywać, aby Kościół mógł znów oddychać «dwoma płucami» — wschodnim i zachodnim. To właśnie miałem na myśli, gdy w liście apostolskim Orientale Lumen wzywałem katolików do poznawania tradycji Kościołów Wschodnich, «by móc się nią karmić i przyczyniać się — każdy na miarę swoich sił — do budowania jedności» (n. 1).

Dzisiaj, w uroczystość Świętych Piotra i Pawła ponawiam to wezwanie. Jako syn słowiańskiego narodu czuję się szczególnie powołany przez Boga do działania w tym kierunku. Podczas naszych najbliższych niedzielnych spotkań zamierzam omówić niektóre aspekty wielkiego dziedzictwa chrześcijańskiego Wschodu, aby ukazać jego aktualność w odniesieniu do wielkich pytań, wobec których stoi wiara w naszej epoce.

Zawierzajmy sprawę pełnej komunii między Kościołami Wschodu i Zachodu Najświętszej Dziewicy, kontemplując Ją w wieczerniku — tak jak Ją przedstawiają Dzieje Apostolskie — gdy w otoczeniu apostołów oczekuje zesłania Ducha Świętego (por. Dz 1, 14). Maryja jest ikoną jedności i Ona powinna zawsze być naszym natchnieniem. Matka Kościoła niech wspomaga nasze wysiłki i przyspieszy nasze kroki, abyśmy «wobec Wielkiego Jubileuszu mogli stanąć jeśli nie całkowicie pojednani, to przynajmniej o wiele bliżsi przezwyciężenia podziałów powstałych w drugim tysiącleciu» (Tertio millennio adveniente, 34).

Do pielgrzymów z Polski Ojciec Święty powiedział:

Witam serdecznie i pozdrawiam licznych pielgrzymów z Polski, przybyłych tutaj na uroczystość św. Piotra i św. Pawła. Niech wasza obecność i wasze świadectwo dane Chrystusowi umacnia wiarę naszego narodu, Szczęść Boże!


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Jolanta Krasnowska-Dyńka, Roman Zając, Wniebowzięta - fakty i legendy
Bartłomiej, Łączyć to, co jest podzielone
Enzo Bianchi, Metoda nawrócenia
Papież Franciszek, Jezus wzywa nas do poświęcenia się na rzecz jedności i miłości
Margita Kotas, "Garstka" w świętym mieście islamu
Wayne Weible, Medjugorie i Eucharystia
Wojciech Przybylski, Idźmy do Maryi
Papież Franciszek, Rewolucyjna modlitwa Maryi
Rosanna Virgili, Błogosławieństwo Elżbiety
Agnieszka Czylok, Oto Matka twoja!
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła