słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


47. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny
Jan Paweł II

ZAMIESZKAŁ WŚRÓD NAS

25 VI 2000 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»W niedzielę 25 czerwca, w ostatnim dniu 47. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, Ojciec Święty spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie «Anioł Pański», którą poprzedził rozważaniem poświęconym Eucharystii. Poinformował również, że następny, 48. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbędzie się w Guadalajarze (Meksyk) w 2004 r.

1. Dzisiejszego wieczoru uroczysta Statio Orbis na placu św. Piotra zakończy Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który w minionym tygodniu uczynił Rzym miastem eucharystycznym.

W bazylikach i parafiach, w klasztorach i wielu innych miejscach kultu sprawowano uroczyste liturgie, a także odbywano adoracje, podczas których wiele osób trwało na modlitwie przed Chrystusem obecnym w sakramencie ołtarza. Możemy powiedzieć, że cały Kościół zgromadził się duchowo tutaj w Rzymie, aby trwać razem w Wieczerniku na modlitwie i kontemplacji Eucharystii.

2. Chrystus jest chlebem zbawienia dla człowieka wędrującego i pielgrzymującego przez ziemię. Oto dlaczego w uroczystość Bożego Ciała Chrystus w Eucharystii idzie w procesji ulicami, między domami i budynkami, gdzie toczy się codzienne życie. W tajemnicy eucharystycznej bowiem Zmartwychwstały zechciał zamieszkać na zawsze wśród nas, aby każdy człowiek mógł poznać Jego prawdziwe imię, Jego prawdziwe oblicze, i doświadczyć Jego nieskończonego miłosierdzia.

My wierzymy mocno, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem świata. Jest Pośrednikiem nowego i wiecznego Przymierza (por. Hbr 9, 15), który wypełnił Przymierze, jakie Bóg zawarł z narodem wybranym na Synaju. Przymierze to jest otwarte dla wszystkich narodów w perspektywie wielkiej uczty eschatologicznej, zapowiadanej przez proroków Izraela. W świetle tej prawdy Kościół nie lekceważy tego, co czynią ludzie wyznający inne religie, aby zbliżyć się do Boga i dostąpić oczyszczenia, ale przeciwnie — popiera owocny dialog międzyreligijny. Zarazem jednak nie może nie mówić wyraźnie, że Chrystus jest jedynym Odkupicielem, Synem Bożym, który dla nas stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał.

3. W tajemnicy Eucharystii Chrystus zechciał pozostać z nami, stając się naszym pokarmem i napojem zbawienia. Dobrze wyraża to temat Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego: «Jezus Chrystus — jedyny Zbawiciel świata, chleb nowego życia».

Zawierzmy Najświętszej Maryi Pannie dojrzałe owoce refleksji i modlitwy tych ostatnich dni. Już dzisiaj też zawierzmy Jej następny Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który — jeśli Bóg zechce — odbędzie się w 2004 r. w Guadalajarze w Meksyku. Maryja, która żyła w głębokiej i trwałej jedności z Jezusem, Wcielonym Słowem, niech pomaga każdemu chrześcijaninowi dostrzegać w Eucharystii żywą obecność swojego Boskiego Syna, przyjmować Go z wiarą i wzywać Go z miłością. Niech każdy chrześcijanin, pokrzepiony eucharystycznym chlebem, bez wahania podejmie służbę braciom, aby budować nową ludzkość, bardziej sprawiedliwą i braterską.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Jan Sochoń, Homo festivus
Włodzimierz Rędzioch, Markus Solo, Chrześcijanie na celowniku islamistów
Fundacja "Opoka", O sakramentach świętych
Fundacja "Opoka", V Modlitwa Eucharystyczna
Fundacja "Opoka", IV Modlitwa Eucharystyczna
Fundacja "Opoka", III Modlitwa Eucharystyczna
Fundacja "Opoka", Obrzędy Mszy św.
Fundacja "Opoka", Wprowadzenie do Eucharystii
Margita Kotas, "Garstka" w świętym mieście islamu
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, List okólny do Biskupów na temat chleba i wina do sprawowania Eucharystii
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła