słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Jan Paweł II

Nasza Królowa

Anioł Pański 22 sierpnia 1999 — Castel Gandolfo1. W Ewangelii z dzisiejszej niedzieli Jezus zadaje swoim uczniom pytanie: «A wy za kogo Mnie uważacie?» (Mt 16, 15). Odpowiada Mu Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego» (Mt 16, 16). W odpowiedzi Piotra zawarta jest sama istota chrześcijaństwa. Na niej też opiera się posługa na rzecz wiary i jedności, do której sam Jezus powołał Piotra i jego następców: «Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój» (Mt 16, 18). Zadaniem papieża jest służyć Kościołowi i ludzkości, dlatego już w starożytności nazywano go Servus servorum Dei — Sługą sług Bożych.

2. Zgodnie z kalendarzem liturgicznym mamy dziś oddać cześć Maryi jako «Królowej». Ten chwalebny tytuł niejako dopełnia wizerunek Maryi, który liturgia ukazała nam w minioną niedzielę, w uroczystość Wniebowzięcia. Aby jednak właściwie rozumieć królewskie przywileje Maryi, nie możemy zapominać, że istnieje chrześcijańskie pojęcie królowania, głęboko odmienne od ziemskich wyobrażeń o władzy. To królowanie polega na służbie i miłości, która musi przejść przez krzyż (por. J 18, 33-37), zanim zajaśnieje blaskiem zmartwychwstania.

Maryja Panna ukoronowana na Królową niech się wstawia za nami i wyjedna nam łaskę naśladowania Jej przez wierną realizację woli Bożej na ziemi, abyśmy mogli kiedyś połączyć się z Nią w niebieskim Jeruzalem. We wszystkich sytuacjach życiowych wzywajmy Ją z ufnością: «Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami!»

3. Nie mogę zapomnieć dzisiaj o mieszkańcach Turcji, dotkniętych niedawno gwałtownym trzęsieniem ziemi. Napływające wciąż wiadomości mówią o sytuacji, która przybiera rozmiary katastrofy. Źródła oficjalne podają informacje o tysiącach zabitych, ale niestety ich liczba wzrasta nieustannie, w miarę jak posuwa się naprzód akcja ratunkowa. Nie sposób zliczyć rannych i bezdomnych, zniszczeniu uległo wiele budynków i całe miejscowości zostały starte z powierzchni ziemi.

Z wielką troską i głęboką życzliwością myślę nieustannie o tych braciach i siostrach tak boleśnie doświadczonych. Wyrażam szczere współczucie rodzinom zmarłych i proszę miłosiernego Boga, aby przyjął ich w swoim wiekuistym przybytku. Modlę się także, aby zechciał ulżyć cierpieniom tych, którzy ponieśli poważne szkody materialne lub utracili domy. Akcja ratunkowa podjęta i zorganizowana przez władze oraz czynna solidarność wolontariuszy przybyłych z Turcji i wielu innych krajów niech przyniosą otuchę i pomoc wszystkim mieszkańcom Turcji, którzy przeżywają dziś bardzo bolesne chwile. Módlmy się teraz za nich.

O pokój w Angoli

Coraz bardziej niepokojące wieści docierają z Angoli, gdzie bratobójczy konflikt, o którym się nie mówi, oraz pogarda dla ludzkiej godności wywołały jeden z najpoważniejszych kryzysów humanitarnych na kontynencie afrykańskim.

Egoistyczne dążenia i interesy różnych stron, które są przyczyną powolnej i niepowstrzymanej agonii tego kraju, stwarzają także zagrożenie dla przyszłości całego regionu.

W ostatnich dniach biskupi angolscy, powodowani pasterską troską, stali się rzecznikami wołania o pomoc, której potrzebują zwłaszcza najsłabsi i bezbronni.

Prośmy Maryję, Królową Pokoju, aby każdego człowieka dobrej woli natchnęła odwagą dążenia do pokoju, a społeczność międzynarodową pobudziła do solidarności, która pozwoli odrodzić się nadziei i zapewni mieszkańcom tego kraju od dawna wyczekiwany pokój i sprawiedliwość.
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Papież Franciszek, Kiedy Jezus mówi "niewiasta"
Jan Hadalski SChr, Żywa Korona Maryi
Lidia Dudkiewicz, Przez Maryję wszystko dla Boga
Marek Studenski, MD, Uczmy się od Maryi
Stefan Porossa, Monika Lipińska, Głos Maryi został usłyszany
Henryk Zieliński, Jesienna ofensywa
Papież Franciszek, Przesłanie wideo z okazji rocznicy koronacji obrazu NMP Częstochowskiej
Henryk Zieliński, Strażniczka Wcielenia
Wojciech Ossowiecki, Dom w środku puszczy
Jolanta Krasnowska-Dyńka, Roman Zając, Wniebowzięta - fakty i legendy
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła