słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Jan Paweł II

Chrześcijaństwo i Europa

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 20 lipca 20031. W ostatnich miesiącach trwały intensywne prace nad redakcją nowej konstytucji europejskiej. Jej ostateczna wersja zostanie zatwierdzona na konferencji międzyrządowej w październiku br. To ważne dzieło jest przedmiotem zainteresowania wszystkich, którzy tworzą europejskie społeczeństwo. Również Kościół czuje się zobowiązany do wniesienia w nie swego wkładu.

Przypomina on między innymi, że «chrześcijaństwo — jak napisałem w posynodalnej Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa — szeroko i do głębi przeniknęło Europę» (n. 24). W złożonych dziejach tego kontynentu stanowi ono element kluczowy i decydujący, ukształtowany na fundamencie dziedzictwa kultury klasycznej i wzbogacony na przestrzeni wieków przez wielorakie wpływy różnych nurtów etniczno-kulturowych.

2. Można zatem powiedzieć, że wiara chrześcijańska ukształtowała kulturę Europy, splotła się nierozerwalnie z jej dziejami, i pomimo bolesnego podziału między Wschodem i Zachodem chrześcijaństwo stało się «religią Europejczyków» (tamże). Jego wpływ pozostał znaczący również w czasach nowożytnych i współczesnych, pomimo iż coraz bardziej upowszechniało się i nasilało zjawisko sekularyzacji.

Kościół wie, że jego zainteresowanie Europą wypływa z jego misji. Jako depozytariusz Ewangelii, zaszczepił w jej kulturze wartości, dzięki którym zdobyła powszechne uznanie. Tego dziedzictwa nie wolno roztrwonić. Przeciwnie, trzeba pomagać nowej Europie «w jej budowaniu, ożywiając chrześcijańskie korzenie, z których wyrosła» (por. tamże, n. 25).

3. Niech Maryja, Matka nadziei, czuwa nad Kościołem w Europie, aby stawał się coraz bardziej otwarty na Ewangelię i był miejscem, gdzie umacniają się wspólnota i jedność; dzięki temu oblicze Chrystusa będzie w nim jaśnieć w całej pełni, niosąc pokój i radość każdemu mieszkańcowi kontynentu europejskiego.

Po odmówieniu modlitwy maryjnej Ojciec Święty powiedział:

Dziś przypada setna rocznica śmierci papieża Leona XIII, Vincenza Gioacchina Pecciego. Wspominamy go przede wszystkim jako papieża Rerum novarum, encykliki, która dała początek współczesnej nauce społecznej Kościoła. Jego nauczanie jest bardzo obszerne i zróżnicowane. Przyczynił się on zwłaszcza do ożywienia studiów tomistycznych i starał się o rozwój życia duchowego chrześcijańskiego ludu. W tym Roku Różańca nie można nie pamiętać, że Leon XIII poświęcił różańcowi aż dziesięć encyklik. Dziś z serca dziękujemy Panu za tego wielkiego Papieża.

 


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Justyna Kapłańska, Drugie dno polityki
Zbigniew Kopczyński, Troska o demokrację
Margita Kotas, "Garstka" w świętym mieście islamu
Henryk Zieliński, My chcemy Boga
Damian Wojciechowski SJ, Dlaczego muzułmanie nas zastąpią?
Marek Gancarczyk, Zasady ważniejsze od dolarów
Marek Gancarczyk, Tama
Henryk Zieliński, Gorące lato
Jan Hadalski SChr, Homo festivus
Witold Gadowski, Przestrzeń, w której przyszło nam walczyć
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła