słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Jan Paweł II

KONTEMPLACJA NA WZÓR MARYI

Anioł Pański 18 lipca 1999 — Quart1. Dzisiaj dane mi jest odmówić modlitwę «Anioł Pański» w samym sercu Valle d’Aosta, gdzie spędzam wakacje. Powiedziałem «w samym sercu» nie tylko dlatego, że gmina Quart położona jest w centrum regionu, ale przede wszystkim dlatego, że tutaj właśnie znajduje się karmel Mater Misericordiae, poświęcony przeze mnie dokładnie 10 lat temu, 16 lipca 1989 r., który stanowi w pewnym sensie kontemplacyjne centrum tutejszego Kościoła. Do karmelitanek, które tutaj żyją i pełnią codzienną posługę modlitwy, kieruję słowa serdecznego pozdrowienia.

Klasztor jest prawdziwą «centralą» energii duchowej, czerpiącą ze źródła kontemplacji. Naśladuje w tym przykład Jezusa, który oddawał się modlitwie w samotności, pogrążając się całkowicie w dialogu z Bogiem Ojcem, aby czerpać z niego siły potrzebne Mu do realizacji zbawczej misji.

Kościół kontynuuje w dziejach misję Chrystusa: pośród licznych charyzmatów, stanowiących jego bogactwo, zachowuje także niezwykle cenny charyzmat życia kontemplacyjnego, pielęgnowany w klasztorach jako odpowiedź na absolutną miłość Boga, który we Wcielonym Słowie zjednoczył się z ludzkością wieczystą i nierozerwalną więzią. Klasztory żeńskie ukazują w sposób szczególnie wyrazisty wyłączność związku Kościoła z Chrystusem Oblubieńcem, przeżywając doświadczenie Maryi — milczącej Dziewicy wsłuchanej w głos Boży.

2. We wspólnocie monastycznej w Quart Maryja Królowa Karmelu jest czczona pod imieniem «Matki Miłosierdzia». Wydając na świat Jezusa, Najświętsza Panna dała ludzkości najdoskonalszego Świadka miłosiernej miłości Boga. W realizacji tego zamysłu zbawienia nie była biernym narzędziem, ale posłuszną współpracowniczką, której wola współbrzmiała doskonale z Bożym Miłosierdziem. W Jej Niepokalanym Sercu odzwierciedla się wyraziście dobroć Boga, Jego wola przebaczenia grzesznikom i Jego ojcowskie współczucie.

Macierzyństwo Maryi osiąga pełnię na Kalwarii, gdzie poprzez krzyżową ofiarę Chrystusa Boże Miłosierdzie dokonuje najwyższego aktu odkupienia. W tej tragicznej i chwalebnej godzinie Maryja staje się na zawsze Matką Miłosierdzia. Na Jej wzniosłym przykładzie wzorują się mniszki karmelitańskie, składając same siebie w ofierze za zbawienie wszystkich ludzi. Dziękujmy Bogu za to, że nieustannie powołuje wybrane dusze, aby w sercu Kościoła były modlącymi się apostołkami Jego miłosiernej miłości.

3. Z tego miejsca, tak ważnego dla Kościoła w Valle d’Aosta, pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich kapłanów diecezji oraz zakonników i zakonnice. Wyrazy szczególnej życzliwości pragnę przekazać siostrom ze zgromadzenia św. Józefa z Aosty, które rozpoczynają kapitułę generalną. Myślą ogarniam też wspólnotę seminarium w Aoście: zachęcam seminarzystów, aby szczerze angażowali się w swoją formację, ufając, że wielu młodych przyjmie z radością i wdzięcznością Boże powołanie, aby poświęcić całe życie służbie Ewangelii.

Życie chrześcijańskie jest zawsze odpowiedzią na Boże powołanie, które jednak należy dostrzec i ofiarnie realizować. W takiej perspektywie odbyło się w ostatnich dniach w La Thuile letnie spotkanie ruchu Focolari «Mariapoli». Cieszę się, że jego uczestnicy są dziś tutaj obecni i że ich słychać. Moi drodzy, serdecznie was pozdrawiam i zachęcam, byście byli świadkami Bożej miłości w codziennym życiu.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Valle d’Aosta, a zwłaszcza społeczność Quart wraz z burmistrzem.

4. Mój pobyt w Valle d’Aosta zbliża się już ku końcowi. Korzystam zatem z okazji, aby wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim, którzy okazali mi tu podziwu godną gościnność, poczynając od bpa Giuseppe Anfossiego i księży salezjanów. Dziękuję przewodniczącemu Rady Regionu, innym przedstawicielom władz, burmistrzowi Introd, straży leśnej, policji państwowej i karabinierom, którzy zadbali o wszystko, aby zapewnić mi spokojny i udany pobyt.

Maryi, Mater Misericordiae, zawierzam raz jeszcze Valle d’Aosta oraz wszystkich, którzy tu mieszkają lub spędzają wakacje.
 wyślij znajomym

Zobacz także:
L'Osservatore Romano, Aby błagać o pokój
G.M.V., Milczenie i modlitwa
Papież Franciszek, Aby dawać ludziom radość
Piotr Frankowski, Ale robotników mało…
Klerycy seminarium w Częstochowie, Tu i teraz
Adrienne von Speyr, Służebnica Pańska. Światło przyzwolenia
Grażyna Starzak, Wojciech Życiński SDB, Objawienia są jak dzwonek alarmowy
Jacek Zelek, Szymon Hiżycki OSB, Współczesny człowiek potrzebuje uporządkowania
Grażyna Starzak, Tomasz Bukłaho, Maryja jest wzorem i dla kobiet, i dla mężczyzn
Jacek Zelek, Szymon Hiżycki OSB, Uciekaj od ludzi, wycisz się wewnętrznie
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła