słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Jan Paweł II

Boże Miłosierdzie dla świata

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 18 kwietnia 20041. W Wielki Piątek Jezus z wysokości krzyża przekazał nam jako testament swoje przebaczenie: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią» (Łk 23, 34). Umęczony i wyszydzony, prosił o miłosierdzie dla zabójców. Jego otwarte ramiona i przebite Serce stały się powszechnym sakramentem ojcowskiej czułości Boga, który ofiaruje wszystkim przebaczenie i pojednanie.

W dniu zmartwychwstania Pan ukazał się uczniom, pozdrowił ich słowami: «Pokój wam!», i pokazał im ślady męki na swoich rękach i boku. Osiem dni później, jak czytamy w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, przyszedł do nich do Wieczernika i znów powiedział: «Pokój wam!» (por. J 20, 19-26).

2. Pokój jest w najwyższym stopniu darem Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, owocem zwycięstwa Jego miłości nad grzechem i śmiercią. Składając samego siebie, ofiarę bez skazy, na ołtarzu krzyża jako zadośćuczynienie, zesłał na ludzkość błogosławiony strumień Bożego miłosierdzia.

Jezus jest zatem naszym pokojem, gdyż w Nim w sposób doskonały objawia się Boże miłosierdzie. On napełnia miłosierną miłością Boga ludzkie serce, które jest otchłanią nieustannie wystawioną na pokusę zła.

3. Dziś, w Białą Niedzielę, obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Pan posyła również nas, abyśmy wszystkim przekazywali Jego pokój, który rodzi się z przebaczenia i odpuszczenia grzechów. Jest to dar nadzwyczajny, który z Jego woli jest związany z sakramentem pokuty i pojednania. Jakże bardzo potrzebne jest ludzkości doświadczenie skuteczności Bożego miłosierdzia w tych czasach naznaczonych pogłębiającą się niepewnością i gwałtownymi konfliktami!

Niech Maryja, Matka Chrystusa — naszego Pokoju, która na Kalwarii usłyszała słowa Jego testamentu miłości, pomaga nam być świadkami i apostołami Jego nieskończonego miłosierdzia.

Po modlitwie «Regina caeli» Jan Paweł II powiedział:

Z wielkim smutkiem przyjmuję tragiczne wiadomości napływające z Ziemi Świętej i Iraku. Niech już nikt nie przelewa więcej krwi brata! Te nieludzkie czyny są sprzeczne z wolą Boga.

Myślą i modlitwą jestem szczególnie blisko rodzin zaniepokojonych losem swych bliskich, a zwłaszcza tych, którzy zostali porwani jako zakładnicy.

Wzywam porywaczy, by wzbudzili w sobie ludzkie uczucia, i błagam, by oddali rodzinom osoby, które są w ich rękach, a zarazem modlę się do miłosiernego Boga za mieszkańców Ziemi Świętej i Iraku, i za wszystkich, którzy w tym regionie dążą do pojednania i pokoju.

Na zakończenie spotkania Papież dodał:

Specjalne pozdrowienie kieruję teraz do pielgrzymów przybyłych z różnych krajów z okazji Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Zachęcam was, drodzy bracia i siostry, abyście za przykładem św. Faustyny Kowalskiej byli świadkami miłosiernej miłości Boga.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
L'Osservatore Romano, "Nie" wobec nienawiści i przemocy
Justyna Kapłańska, Krzywdę można uleczyć
Henryk Zieliński, Pragnienie pokoju
Fundacja "Opoka", O sakramentach świętych
Papież Franciszek, Przyjmować, chronić, promować i integrować
MD, Jak Bóg uratował pewną rodzinę
Paweł Zuchniewicz, Nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam
Paweł Rozpiątkowski, Wiedza z Fatimy
Nuria Calduch-Benages, Kobieta z wonnym olejkiem
Papież Franciszek, Każde życie jest święte
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła