słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Jan Paweł II

MARYI ZAWIERZAMY SPRAWĘ JEDNOŚCI KOŚCIOŁA

Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański». 6 I 20001. Dzisiejsza Ewangelia mówi o Mędrcach ze Wschodu, którzy idąc za gwiazdą przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi. Jest to Epifania Chrystusa, czyli Jego objawienie się narodom. Mesjasz rodzi się w pokoleniu Dawida, spełniając obietnice proroków, ale Jego orędzie zbawienia jest powszechne: chwała Izraela jest światłością dla wszystkich narodów (por. Łk 2, 32).

Dzisiejsza uroczystość akcentuje zatem powszechne powołanie Kościoła, którego oblicze ma promieniować światłością Chrystusa. W takim kontekście liturgicznym i duchowym udzieliłem dziś rano święceń dwunastu nowym biskupom z różnych krajów świata. Składając im raz jeszcze najserdeczniejsze życzenia, wzywam was do modlitwy, aby pełniąc swą posługę byli zawsze autentycznymi świadkami Ewangelii, mądrymi i wielkodusznymi przewodnikami Ludu Bożego.

2. Myślą zwracam się teraz ku chrześcijańskiemu Wschodowi, gdzie żyją i głoszą Ewangelię moi bracia w wierze, Patriarchowie Kościołów prawosławnych: w Konstantynopolu, Antiochii, Jerozolimie, Moskwie, w Rumunii, Gruzji i we wszystkich innych krajach, gdzie Kościoły te wielbią Wcielone Słowo Boże. Chciałbym każdy z nich wymienić z osobna, wypowiadając serdeczne życzenie, aby światłość Chrystusa, którego narodziny świętują one właśnie w tych dniach, obdarzyła je obficie wszystkim, co może umocnić głoszenie przez nich jedynej Ewangelii zbawienia.

Kościołom prawosławnym oraz katolickim Kościołom Wschodnim, które jutro obchodzić będą narodziny Chrystusa, składam świąteczne życzenia słowami dobrze znanego wam troparionu: «Przez Twoje narodziny, Chryste, nasz Boże, zajaśniało na ziemi światło prawdy. (...) Prowadzeni przez gwiazdę, przyszli pokłonić się Tobie, słońce sprawiedliwości, i oddać Ci hołd, niebiańska jutrzenko. Chwała Tobie, o Chryste».

3. Myśląc o wszystkich Kościołach chrześcijańskiego Wschodu, składam im życzenia pomyślności i radości. Czyniąc to, włączam się duchowo w ich liturgiczne śpiewy i czerpię z licznych darów, które Bóg zaszczepił w ich tradycji i które wzbogacają Kościół Chrystusa.

Na początku nowego roku, gdy przeżywamy głęboko Wielki Jubileusz, zawierzajmy Maryi, Gwieździe Zarannej, misję ewangelizacyjną Kościoła oraz dążenie chrześcijan do pełnej jedności, jakiej pragnie nasz Odkupiciel.

Po odmówieniu modlitwy «Anioł Pański» Ojciec Święty powiedział:

Pozdrawiam was serdecznie, drodzy wierni, przybyli na święcenia nowych biskupów, i z całego serca błogosławię wasze kościelne wspólnoty.

Pozdrawiam uczestników pochodu folklorystycznego «Niech żyje Befana», przybywającego tu śladem pochodu Trzech Króli, który przeszedł tędy w ubiegłą niedzielę w drodze do Cori i Giulianello. Niech przypominają one wszystkim o wartości pielgrzymki, która jest symbolem nawrócenia i istotnym elementem Jubileuszu.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Marek Gancarczyk, Kosmici na odpuście
Henryk Zieliński, Wieści i tajemnice
Henryk Zieliński, Po co nam katolickie media?
Robert Grohs, Opowiadałam mu o Bogu tyle razy, a on mi oznajmił, że jest niewierzący
Mariusz Frukacz, Brygida Grysiak, 3xP: pasja, prawda i pokora
Marek Gancarczyk, Raj na ziemi
Fundacja "Opoka", Biblioteki kościelne
Fundacja "Opoka", V Modlitwa Eucharystyczna
Fundacja "Opoka", IV Modlitwa Eucharystyczna
Fundacja "Opoka", III Modlitwa Eucharystyczna
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła