słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Jan Paweł II

GŁOSIĆ CHRYSTUSA

4 VI 2000 — Rozważanie przed modlitwą «Regina caeli»1. W wielu krajach, w tym także we Włoszech, obchodzi się dzisiaj święto Wniebowstąpienia Chrystusa. Czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu został On zabrany do nieba na oczach swoich uczniów i obłok zasłonił Go przed ich wzrokiem (por. Dz 1, 9). W ten sposób kończy się życie publiczne Jezusa i rozpoczyna misyjny rozwój Kościoła. Od tego dnia uczniowie Chrystusa zaczynają głosić wszędzie słowo zbawienia, dając świadectwo o śmierci i zmartwychwstaniu swojego Boskiego Mistrza.

Także dzisiaj Kościół za ich przykładem głosi ludziom naszych czasów Ewangelię, wskazując wszystkim, że nasza prawdziwa i ostateczna ojczyzna nie znajduje się tutaj, na ziemi, ale «w niebie», to znaczy w Bogu.

Nie powinno nas to jednak odrywać od udziału w sprawach tego świata, przeciwnie — jak pokazuje życie świętych — powinno ten udział jeszcze bardziej pogłębiać. Dopiero wówczas bowiem, gdy wypełnimy do końca naszą misję na ziemi, będziemy mogli wejść do chwały Bożej.

2. Głosić Chrystusa i świadczyć o Nim! Oto misja każdego ochrzczonego. Do tej misji odwołuje się bezpośrednio Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, obchodzony dzisiaj, którego temat brzmi: «Głosić Chrystusa w środkach przekazu na progu nowego tysiąclecia». Jednym z najbardziej rozległych obszarów życia społecznego są bez wątpienia środki przekazu i dlatego tak wielkie znaczenie ma praca osób zatrudnionych na tym polu. Właśnie po to, aby podkreślić znaczenie ich pracy, której Kościół poświęca szczególnie wiele troski duszpasterskiej, zorganizowano Jubileusz Dziennikarzy, z którymi za chwilę spotkam się z radością.

Wspólnota kościelna, świadoma, że Chrystus powierzył jej misję «przekazywania» Ewangelii, wykorzystuje do realizacji tego zadania wszelkie środki, w tym także najnowocześniejsze. Od dziennikarzy, od osób pracujących zawodowo w sferze społecznego przekazu oraz od wszystkich, którzy z różnego tytułu zatrudnieni są w tej dziedzinie, wymaga się, że będą spełniać swoje zadania w sposób odpowiedzialny, ze świadomością, że kto pracuje respektując prawdę, spełnia cenną posługę na rzecz samej prawdy, a w konsekwencji — człowieka. Pragnę zwrócić się ze słowami wdzięczności i zachęty do dziennikarzy i do wszystkich zatrudnionych w sferze przekazu informacji, którzy we wszystkich częściach świata służą z oddaniem dobru człowieka, sprawiedliwości, wolności i pokojowi, nierzadko także za cenę osobistych wyrzeczeń.

3. Duch Boży niech pomaga każdemu, kto szuka prawdy i jej służy. Niech wspiera i prowadzi Kościół, aby mógł wejść w nowe tysiąclecie pełen Chrystusowego światła i mocy.

Powierzmy tę naszą modlitwę Maryi. Wraz z Nią przeżywajmy na nowo — w tym tygodniu, który przygotowuje nas do uroczystości Zesłania Ducha Świętego — modlitewne oczekiwanie apostołów zgromadzonych w Wieczerniku.

Po polsku Ojciec Święty powiedział:

Witam pielgrzymów z Polski: redak cję tygodnika «Niedziela», dziennikarzy, redaktorów, publicystów z Warszawy, grupę telewizji «Niepokalanów», Koło Przyjaciół Fundacji Papieskiej z ziemi kieleckiej i kazimierskiej, liceum z Radomia, grupy z Wrocławia, Gdańska, Kołobrzegu, Opola, Złotnik Kujawskich i Frankfurtu.

Raz jeszcze pozdrawiam pielgrzymów z archidiecezji lwowskiej. Zanieście moje pozdrowienie i błogosławieństwo do waszych rodzin i do wszystkich wiernych na Ukrainie. Niech Bóg wam błogosławi!


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Paweł Siedlanowski, Teatr marionetek?
Fundacja "Opoka", Wydawnictwa kościelne
Fundacja "Opoka", Media kościelne
Lucetta Scaraffia, Stosowanie różnych miar
KO, Głos Kościoła w eterze
Lucetta Scaraffia, Refleksje nad protokołem z Groningen
L'Osservatore Romano, Destrukcyjna kultura odrzucania
Damian Wojciechowski SJ, Tadeusz versus Kazimierz
Papież Franciszek, Czasopismo będące "mostem" i "granicą"
Henryk Zieliński, Księża na językach
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła