słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Jan Paweł II

MARYJA IDEAŁEM KAŻDEGO POWOŁANIA

Rozważanie przed "Regina Caeli", 3 maja 19981. Obchodzimy dziś Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Przypada on w IV Niedzielę Wielkanocną, zwaną także «niedzielą Dobrego Pasterza», ponieważ w liturgii zostaje dziś odczytany znany fragment Ewangelii, gdzie Jezus mówi o sobie właśnie jako o «dobrym pasterzu», który «daje życie swoje za owce» (J 10, 11).

W tak znamiennym kontekście liturgicznym udzieliłem dziś z radością, w Bazylice św. Piotra, święceń kapłańskich trzydziestu neoprezbiterom diecezji rzymskiej. Dla każdego z nich prosiłem o dar Ducha Świętego, który mocą szczególnej łaski sakramentalnej ustanowił ich sługami Chrystusa Dobrego Pasterza, aby wierni dzięki posłudze słowa i sakramentów «mieli życie i mieli je w obfitości» (por. J 10, 10).

Wszystkich zachęcam do modlitwy w intencji tych młodych kapłanów oraz o to, aby w Rzymie i na całym świecie wielu umiało odpowiedzieć wielkodusznie na powołanie Chrystusa, oddając życie w służbę Ewangelii.

2. Przedwczoraj, 1 maja, w różnych częściach świata obchodzono bardzo uroczyście święto pracy. Była to dobra sposobność do pogłębienia refleksji nad sensem pracy w życiu człowieka i społeczeństwa.

W tym dniu szczególnie pamiętałem w modlitwie i przedstawiałem Bogu problemy, które nękają obecnie świat pracy: bezrobocie, niepełne zatrudnienie, wyzysk pracy nieletnich, brak należytego bezpieczeństwa pracy.

Ufam, że siły polityczne i związki zawodowe podwoją wysiłki, aby znaleźć właściwe rozwiązania problemów, które dziś zaostrzają się jeszcze bardziej w związku ze zjawiskiem globalizacji, oraz że zapewnią w ten sposób poszanowanie godności ludzkiej pracy i praw pracowniczych.

3. Na początku maja Maryja staje przed nami jako wzór wszelkiego powołania: nie tylko powołania tych, którzy postanawiają poświęcić się całkowicie Bogu i służyć nadejściu Jego Królestwa, ale także tych, którzy pragną dawać świadectwo wiary w życiu małżeńskim i pracy zawodowej.

Matka Boża, podobnie zresztą jak sam Jezus, umiała powiązać obydwa te wymiary ludzkiej aktywności w szczególną i doskonałą syntezę. Jako oblubienica Józefa i matka Jezusa prowadziła dom w Nazarecie i zajmowała się wychowaniem swego Syna zgodnie z wolą Boga. A kiedy Jezus opuścił dom i porzucił pracę cieśli, aby poświęcić się całkowicie dziełu zbawienia, które powierzył Mu Ojciec, Maryja poszła za Nim i towarzyszyła Mu wiernie aż po krzyż i zmartwychwstanie, stając się wzorem i Matką Kościoła.

Do Maryi zwracamy się z ufnością, Chrystus zaś za wstawiennictwem swojej Matki z pewnością wzbudzi liczne i święte powołania, w służbie Królestwa Bożego w naszej epoce.


Apel o pokój w Ziemi Świętej

Jutro, 4 maja, odbędą się w Londynie ważne spotkania, których celem jest przezwyciężenie poważnych trudności, jakie stoją na drodze do pokoju między Państwem Izrael a Palestyńczykami.

Łączę się duchowo z tymi, którzy zaproponowali te spotkania i zgodzili się wziąć w nich udział; ufam głęboko, że obydwie zainteresowane strony oraz wszyscy, którzy starają się im dopomóc, kierują się szczerą wolą powrotu na drogę dialogu i porozumienia. Wszystkim raz jeszcze przypominam, że przed narodami palestyńskim i izraelskim otwarta jest tylko jedna droga: droga pokoju, szacunku, sprawiedliwości i współpracy.

Módlmy się gorąco, aby Bóg oświecił uczestników tych doniosłych spotkań.
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Włodzimierz Rędzioch, Bernard Brien, Jestem "bliźniakiem" księdza Jerzego
Papież Franciszek, Kiedy Jezus mówi "niewiasta"
GMV, Niewolnicy pokoju
GMV, Poza słowami
Jan Hadalski SChr, Żywa Korona Maryi
Lidia Dudkiewicz, Przez Maryję wszystko dla Boga
Marek Studenski, MD, Uczmy się od Maryi
Stefan Porossa, Monika Lipińska, Głos Maryi został usłyszany
Henryk Zieliński, Jesienna ofensywa
Papież Franciszek, Przesłanie wideo z okazji rocznicy koronacji obrazu NMP Częstochowskiej
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła