słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Jan Paweł II

MARYJA IDEAŁEM KAŻDEGO POWOŁANIA

Rozważanie przed "Regina Caeli", 3 maja 19981. Obchodzimy dziś Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Przypada on w IV Niedzielę Wielkanocną, zwaną także «niedzielą Dobrego Pasterza», ponieważ w liturgii zostaje dziś odczytany znany fragment Ewangelii, gdzie Jezus mówi o sobie właśnie jako o «dobrym pasterzu», który «daje życie swoje za owce» (J 10, 11).

W tak znamiennym kontekście liturgicznym udzieliłem dziś z radością, w Bazylice św. Piotra, święceń kapłańskich trzydziestu neoprezbiterom diecezji rzymskiej. Dla każdego z nich prosiłem o dar Ducha Świętego, który mocą szczególnej łaski sakramentalnej ustanowił ich sługami Chrystusa Dobrego Pasterza, aby wierni dzięki posłudze słowa i sakramentów «mieli życie i mieli je w obfitości» (por. J 10, 10).

Wszystkich zachęcam do modlitwy w intencji tych młodych kapłanów oraz o to, aby w Rzymie i na całym świecie wielu umiało odpowiedzieć wielkodusznie na powołanie Chrystusa, oddając życie w służbę Ewangelii.

2. Przedwczoraj, 1 maja, w różnych częściach świata obchodzono bardzo uroczyście święto pracy. Była to dobra sposobność do pogłębienia refleksji nad sensem pracy w życiu człowieka i społeczeństwa.

W tym dniu szczególnie pamiętałem w modlitwie i przedstawiałem Bogu problemy, które nękają obecnie świat pracy: bezrobocie, niepełne zatrudnienie, wyzysk pracy nieletnich, brak należytego bezpieczeństwa pracy.

Ufam, że siły polityczne i związki zawodowe podwoją wysiłki, aby znaleźć właściwe rozwiązania problemów, które dziś zaostrzają się jeszcze bardziej w związku ze zjawiskiem globalizacji, oraz że zapewnią w ten sposób poszanowanie godności ludzkiej pracy i praw pracowniczych.

3. Na początku maja Maryja staje przed nami jako wzór wszelkiego powołania: nie tylko powołania tych, którzy postanawiają poświęcić się całkowicie Bogu i służyć nadejściu Jego Królestwa, ale także tych, którzy pragną dawać świadectwo wiary w życiu małżeńskim i pracy zawodowej.

Matka Boża, podobnie zresztą jak sam Jezus, umiała powiązać obydwa te wymiary ludzkiej aktywności w szczególną i doskonałą syntezę. Jako oblubienica Józefa i matka Jezusa prowadziła dom w Nazarecie i zajmowała się wychowaniem swego Syna zgodnie z wolą Boga. A kiedy Jezus opuścił dom i porzucił pracę cieśli, aby poświęcić się całkowicie dziełu zbawienia, które powierzył Mu Ojciec, Maryja poszła za Nim i towarzyszyła Mu wiernie aż po krzyż i zmartwychwstanie, stając się wzorem i Matką Kościoła.

Do Maryi zwracamy się z ufnością, Chrystus zaś za wstawiennictwem swojej Matki z pewnością wzbudzi liczne i święte powołania, w służbie Królestwa Bożego w naszej epoce.


Apel o pokój w Ziemi Świętej

Jutro, 4 maja, odbędą się w Londynie ważne spotkania, których celem jest przezwyciężenie poważnych trudności, jakie stoją na drodze do pokoju między Państwem Izrael a Palestyńczykami.

Łączę się duchowo z tymi, którzy zaproponowali te spotkania i zgodzili się wziąć w nich udział; ufam głęboko, że obydwie zainteresowane strony oraz wszyscy, którzy starają się im dopomóc, kierują się szczerą wolą powrotu na drogę dialogu i porozumienia. Wszystkim raz jeszcze przypominam, że przed narodami palestyńskim i izraelskim otwarta jest tylko jedna droga: droga pokoju, szacunku, sprawiedliwości i współpracy.

Módlmy się gorąco, aby Bóg oświecił uczestników tych doniosłych spotkań.
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Papież Franciszek, Przyjmować, chronić, promować i integrować
Papież Franciszek, W namiocie Abrahama
Papież Franciszek, Wszyscy jesteśmy wybrani
Piotr Paćkowski, Kinga Ochnio, Odpowiedzieć na wezwanie Pana
Paweł Rozpiątkowski, Wiedza z Fatimy
Wayne Weible, Medjugorie i Eucharystia
Antoni Długosz, W pewien sposób odbiegam od tej "normy" bycia biskupem
Leon Knabit OSB, Dorota Mazur, Powołanie daje radość
Wojciech Przybylski, Idźmy do Maryi
Papież Franciszek, Rewolucyjna modlitwa Maryi
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła