słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Jan Paweł II

Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański». 21 XII 1997

W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO1. Dzisiaj, w IV Niedzielę Adwentu, skupiamy wzrok na bliskim już Bożym Narodzeniu.

«Pan jest blisko» — powtarza nam liturgia: trzeba się przygotować na Jego przyjęcie. Takie jest znaczenie całego okresu Adwentu, który Kościół ustanowił w swojej mądrości jako przygotowanie do Bożego Narodzenia, aby wierni mogli w pełni przeżyć tajemnicę wcielenia.

Słowo Boże ukazuje nam wzory oczekiwania na przyjście Pana. Przede wszystkim Maryję Pannę, która w doskonały sposób poddała się Bożemu zamysłowi i przyjęła w swoim łonie wcielone Słowo Boże; z kolei Jana Chrzciciela, który wszystkich wzywa, by «przygotowywali drogę Panu» (por. Łk 3, 4); i wreszcie św. Józefa, człowieka sprawiedliwego i mądrego, który przyjmuje tajemne zrządzenia Bożej Opatrzności i posłusznie z nimi współdziała. Również betlejemscy pasterze, strzegący nocą swoich stad, gotowi są przyjąć anielskie orędzie o Bożym Narodzeniu, spieszą do stajenki i rozpoznają w Dziecięciu oczekiwanego Zbawiciela.

Oto wzory, które mamy naśladować, aby przygotować się do należytego przeżycia Bożego Narodzenia.

2. W I Niedzielę Adwentu rozpoczął się rok poświęcony w szczególny sposób Duchowi Świętemu. Jest to jeszcze jedna sposobność do zastanowienia się nad rolą Ducha Świętego we wcieleniu Słowa.

Przez narodzenie Chrystusa Duch-Stworzyciel daje początek nowemu stworzeniu, które dopełni się w dniu Paschy wraz ze zwycięstwem Chrystusa nad grzechem i śmiercią. We Wcielonym Słowie, narodzonym z Maryi Dziewicy jako pierworodne spośród wielu braci, Duch stwarza także nową ludzkość odkupionych. Boże Narodzenie wyznacza zatem początek dziejów Kościoła, ludu Nowego Przymierza, którego obrazem jest szopka z postaciami Maryi, Józefa i pasterzy.

Tak jak narodzenie Jezusa było możliwe dzięki działaniu Ducha Świętego, tak też tylko w Duchu chrześcijanin i wspólnota kościelna mogą ponownie przeżyć to misterium i doznać jego odnawiającej mocy.

3. Na tej duchowej drodze niech nas prowadzi Maryja, która za sprawą Ducha Świętego była doskonale uległa stwórczej i odkupieńczej woli Boga. Jej krewna Elżbieta, przyjmując Ją w swoim domu, również zostaje napełniona Duchem Świętym i zwraca się do «Matki Pana» słowami: «Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana» (Łk 1, 45).

Niech Duch Święty sprawi, by każdy chrześcijanin mógł szczerze i z przekonaniem powiedzieć «tak» Chrystusowi, który przychodzi w tajemnicy Bożego Narodzenia, aby wyzwolić nas swoją mocą i skierować nasze kroki na drogi pokoju.


 wyślij znajomym

Zobacz także:
Andrzej Cichoń, Szmer Boga
Henryk Zieliński, Wolność jest nam zadana
Andrzej Cichoń, Przemienienie
Fundacja "Opoka", Czym jest rozważanie, rozmyślanie i medytacja?
Marek Łuczak, Odłożyć świat na później
Marek Paweł Tomaszewski, Dziewczynka pełna Ducha Świętego
Grzegorz Ginter SJ, Agnieszka Wawryniuk, Recepta na przemianę
Fundacja "Opoka", Przewodnik po modlitwach paraliturgicznych i nabożeństwach
Fundacja "Opoka", Modlitwy na różne okazje
Fundacja "Opoka", O modlitwie na naszych stronach
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła