słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Jan Paweł II

Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański». 21 XII 1997

W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO1. Dzisiaj, w IV Niedzielę Adwentu, skupiamy wzrok na bliskim już Bożym Narodzeniu.

«Pan jest blisko» — powtarza nam liturgia: trzeba się przygotować na Jego przyjęcie. Takie jest znaczenie całego okresu Adwentu, który Kościół ustanowił w swojej mądrości jako przygotowanie do Bożego Narodzenia, aby wierni mogli w pełni przeżyć tajemnicę wcielenia.

Słowo Boże ukazuje nam wzory oczekiwania na przyjście Pana. Przede wszystkim Maryję Pannę, która w doskonały sposób poddała się Bożemu zamysłowi i przyjęła w swoim łonie wcielone Słowo Boże; z kolei Jana Chrzciciela, który wszystkich wzywa, by «przygotowywali drogę Panu» (por. Łk 3, 4); i wreszcie św. Józefa, człowieka sprawiedliwego i mądrego, który przyjmuje tajemne zrządzenia Bożej Opatrzności i posłusznie z nimi współdziała. Również betlejemscy pasterze, strzegący nocą swoich stad, gotowi są przyjąć anielskie orędzie o Bożym Narodzeniu, spieszą do stajenki i rozpoznają w Dziecięciu oczekiwanego Zbawiciela.

Oto wzory, które mamy naśladować, aby przygotować się do należytego przeżycia Bożego Narodzenia.

2. W I Niedzielę Adwentu rozpoczął się rok poświęcony w szczególny sposób Duchowi Świętemu. Jest to jeszcze jedna sposobność do zastanowienia się nad rolą Ducha Świętego we wcieleniu Słowa.

Przez narodzenie Chrystusa Duch-Stworzyciel daje początek nowemu stworzeniu, które dopełni się w dniu Paschy wraz ze zwycięstwem Chrystusa nad grzechem i śmiercią. We Wcielonym Słowie, narodzonym z Maryi Dziewicy jako pierworodne spośród wielu braci, Duch stwarza także nową ludzkość odkupionych. Boże Narodzenie wyznacza zatem początek dziejów Kościoła, ludu Nowego Przymierza, którego obrazem jest szopka z postaciami Maryi, Józefa i pasterzy.

Tak jak narodzenie Jezusa było możliwe dzięki działaniu Ducha Świętego, tak też tylko w Duchu chrześcijanin i wspólnota kościelna mogą ponownie przeżyć to misterium i doznać jego odnawiającej mocy.

3. Na tej duchowej drodze niech nas prowadzi Maryja, która za sprawą Ducha Świętego była doskonale uległa stwórczej i odkupieńczej woli Boga. Jej krewna Elżbieta, przyjmując Ją w swoim domu, również zostaje napełniona Duchem Świętym i zwraca się do «Matki Pana» słowami: «Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana» (Łk 1, 45).

Niech Duch Święty sprawi, by każdy chrześcijanin mógł szczerze i z przekonaniem powiedzieć «tak» Chrystusowi, który przychodzi w tajemnicy Bożego Narodzenia, aby wyzwolić nas swoją mocą i skierować nasze kroki na drogi pokoju.


 wyślij znajomym

Zobacz także:
Dom Augustin Savaton OSB, Boże oficjum: Liturgia aniołów
Dom Augustin Savaton OSB, Boże oficjum: rytm dnia
Andrzej Cichoń, Tęsknota za Rajem
Słowo wśród nas, Przyjdź, Panie!
Robert Grohs, Jeśli nie działa, to znaczy, że czegoś brakuje
Jarosław Kumor, Nie gasić dziecięcego ducha
Elisabeth Parmentier, Marta z Betanii jako wzór posługi
Elena Buia Rutt, Kobieca droga modlitwy
Solveig Perret-Almelid, Modlitwy protestanckie
Marek Gancarczyk, Przesunąć punkt ciężkości
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła