słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Jan Paweł II

Modlitwa źródłem światła i mocy

7 III 2004 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»1. «W jakieś osiem dni po tych naukach [Jezus] wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić» (Łk 9, 28). Tak rozpoczyna się Ewangelia o przemienieniu Chrystusa, które wspominamy w tę II Niedzielę Wielkiego Postu. Ewangelista Łukasz zaznacza, że przemienienie Jezusa nastąpiło, «gdy się modlił» na wysokiej górze, pogrążony w wewnętrznej, głębokiej rozmowie z Bogiem Ojcem. Z Jego osoby biło jaśniejące światło, będące zapowiedzią chwały zmartwychwstania.

2. Każdego roku w okresie Wielkiego Postu, gdy przygotowujemy się do świąt wielkanocnych, jesteśmy zachęcani do naśladowania Chrystusa w Jego modlitwie, która jest źródłem światła i mocy, gdy nadchodzi godzina próby. Modlić się bowiem oznacza zanurzyć się duchowo w Bogu, w postawie pokornego przyjęcia Jego woli. To ufne zawierzenie się Bogu rodzi wewnętrzne światło, które przemienia człowieka, czyniąc go świadkiem zmartwychwstania. Lecz dzieje się tak, jedynie gdy słuchamy Chrystusa i idziemy za Nim posłusznie aż po mękę i krzyż. Na Niego zatem powinniśmy patrzeć, «bo tylko w Nim, Synu Bożym, jest nasze zbawienie».

3. Z tym wezwaniem zwróciłem się do całego świata przed 25 laty, właśnie na początku Wielkiego Postu, w Encyklice Redemptor hominis (n. 7). Jeżeli człowiek chce zrozumieć do końca samego siebie — pisałem dalej — musi zbliżyć się do Chrystusa, musi niejako w Niego wejść, musi sobie «przyswoić», zasymilować całą rzeczywistość odkupienia (por. n. 10). Jakże aktualna jest ta prawda także i dziś!

Niech Dziewica Maryja, Matka Odkupiciela, pomaga nam rozpoczynać od Chrystusa, by budować świat prawdziwie na miarę człowieka.

Po modlitwie Ojciec Święty powiedział:

W czasie tygodniowych rekolekcji w Watykanie nie zapomniałem o bolesnej sytuacji panującej w niektórych krajach Afryki, Bliskiego Wschodu, a przede wszystkim w Ziemi Świętej i w Iraku.

Niedopuszczalne akty przemocy i terroryzmu sieją tam cierpienie wśród naszych braci i mogą jedynie pogorszyć warunki życia tych drogich mi narodów.

Modlę się i wzywam do modlitwy za nie, a jednocześnie wszystkich pragnę raz jeszcze prosić, by weszli na drogę przebaczenia i pojednania.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Papież Franciszek, Dwie pokusy
Andrzej Muszala, Ojcze nasz - skrót Ewangelii
Andrzej Muszala, Ojcze nasz - droga poznania Boga
Andrzej Muszala, Ojcze nasz - modlitwa kontemplacyjna
Thomas Merton, Wewnętrzna wolność
Thomas Merton, Głębia wewnętrznego milczenia
Andrzej Cichoń, Nieuprzejmy Jezus
MD, Modlitwa pomogła nam wytrwać
Fundacja "Opoka", Czym jest rozważanie, rozmyślanie i medytacja?
Marek Łuczak, Odłożyć świat na później
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła