słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Podróż apostolska Jana Pawła II do Chorwacji. 5-9 czerwca 2003 r.
Jan Paweł II

Matka Kościoła uczy nas apostolstwa

9 czerwca 2003 — Zadar. Liturgia Godzin na placu ForumW ostatnim dniu podróży apostolskiej do Chorwacji, 9 czerwca, Jan Paweł II przewodniczył nabożeństwu Liturgii Godzin w Zadarze. W homilii wskazał na Maryję — Matkę Kościoła, obecną zawsze wśród Ludu Bożego — jako wzór życia i apostolstwa. Jej też zawierzył zgromadzonych, aby swoją modlitwą umacniała ich wiarę, nadzieję i miłość. Na zakończenie spotkania wyraził wdzięczność Chorwatom za życzliwe przyjęcie i gościnę.

1. Na zakończenie mojej podróży apostolskiej z radością spotykam się z wami, umiłowani wierni z archidiecezji Zadar i pobliskich regionów, którzy przybyliście na ten plac Forum, w cieniu katedry św. Anastazji, męczennicy z Sirmium. Zgromadziliśmy się tutaj na wspólną brewiarzową Modlitwę południową.

Serdecznie was pozdrawiam w imię Pańskie, wspominając wizytę w waszym mieście mojego poprzednika papieża Aleksandra III, który zatrzymał się tutaj w marcu 1177 r. i odwiedził także niektóre pobliskie miejscowości. Pozdrawiam waszego arcybiskupa Ivana Prendję, który powitał mnie w imieniu wszystkich, oraz arcybiskupa emeryta Marijana Oblaka, który razem ze mną uczestniczył w Powszechnym Soborze Watykańskim II. Z braterskim pozdrowieniem zwracam się do biskupów chorwackich, którzy dziś są tu wokół mnie i towarzyszyli mi w czasie tej podróży apostolskiej. Serdecznie witam kardynałów Sodana, Vlka i Puljicia. Pozdrawiam także serbskoprawosławnego biskupa Dalmacji Fotijego.

Pozdrawiam wreszcie z szacunkiem prezydenta Republiki, któremu szczerze dziękuję za obecność na tym spotkaniu, jak również przedstawicieli władz cywilnych i wojskowych, którym wdzięczny jestem za wkład w urzeczywistnienie mojej wizyty.

2. Nasze zgromadzenie liturgiczne odbywa się nazajutrz po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w dniu, w którym obchodzicie święto Maryi, Matki Kościoła. Czytanie, którego przed chwilą słuchaliśmy, przedstawia Ją w Wieczerniku, w otoczeniu pierwszej wspólnoty. Niewielka grupka, zebrana w «sali na górze» (Dz 1, 13), modli się i oczekuje. Duch Święty przyjdzie i wówczas szeroko otworzą się drzwi Wieczernika, by ewangeliczna Dobra Nowina mogła wyjść na plac jerozolimski, a stamtąd — na drogi świata.

Tak jak w dniu Pięćdziesiątnicy, Dziewica przez wieki pozostawała obecna duchowo pośród wiernych, wypraszając dla nich nieustanne wylanie darów Ducha Świętego na Kościół, zmagający się z wyzwaniami, jakie pojawiały się w różnych epokach historii.

W ten sposób Maryja w pełni realizuje swą macierzyńską misję: jest Matką nie tylko dlatego, że wydała na świat i wykarmiła Syna Bożego; jest Matką również dlatego, że jest «Dziewicą, która stała się Kościołem» — tak lubił zwracać się do Niej Franciszek z Asyżu (por. Fonti francescane, 259), który — jak głosi tradycja — odwiedził Zadar w początkach XIII w., w czasie swojej wyprawy na Wschód i do Ziemi Świętej.

3. Dziewica Maryja, skupiając wokół siebie apostołów i uczniów, doznających pokusy rozproszenia, wydaje ich «ogniowi» Ducha, który zagrzeje ich do przygody misyjnej. Sensus fidei chrześcijańskiego ludu dostrzega czynną obecność Maryi nie tylko we wspólnocie z początków chrześcijaństwa, lecz także w dalszych dziejach Kościoła. Dlatego nie zawaha się obdarzyć Jej tytułem «Królowej Apostołów».

Przenajświętsza Dziewica — która, jak pisze ewangelista Łukasz, «zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu» (2, 19) — wciąż przywołuje na pamięć wierzących wydarzenia historyczne, które stanowią fundament ich wiary. Maryja — świadek początków, rękojmia wierności pokoleń chrześcijan — powtarza w każdym czasie słowa wypowiedziane podczas wesela w Kanie: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» (J 2, 5).

4. Słowa i przykład Maryi stanowią nadzwyczajną szkołę życia, w której formują się apostołowie. Ci z przeszłości i ci współcześni. Maryja nieustannie przygotowuje ich do misji przez wytrwałą modlitwę do Ojca, przez przywiązanie do Syna, przez swoją otwartość na natchnienia Ducha.

Cieszy mnie wiadomość, że w tej archidiecezji w ostatnich latach rozwijają się i mnożą rozmaite formy zaangażowania i apostolstwa świeckich. Drodzy bracia i siostry, uczcie się od Maryi być wiarygodnymi świadkami i wielkodusznymi apostołami, wnosząc swój wkład w wielkie dzieło nowej ewangelizacji. I pamiętajcie zawsze, że pierwszym warunkiem autentycznego apostolatu jest osobiste spotkanie z Jezusem, Żyjącym, Panem (por. Ap 1, 17-18).

5. Przenajświętsza Maryja pozostaje wzorem dla tych, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je w życiu (por. Łk 8, 21). Jak więc mogłaby nie istnieć głęboka więź duchowa między wierzącymi a Dziewicą od Magnificat? Ubodzy i pokorni wszystkich czasów nie pomylili się, czyniąc Maryję, która zachowuje milczenie, swą rzeczniczką, a Maryję, która posługuje — swą królową.

Także i my zbliżamy się do Niej, aby uczyć się posłuszeństwa Bogu i otwarcia na Niego. Także my, pielgrzymi trzeciego tysiąclecia, zawierzamy się Jej wstawiennictwu, aby swą modlitwą wspierała naszą wiarę, ożywiała naszą nadzieję, czyniła owocną naszą miłość:

Święta Maryjo, Matko Boga

i nasza Matko,

pamiętaj o wszystkich

Twoich dzieciach,

przychodź nam z pomocą.

Prowadź nas na spotkanie

z Chrystusem,

Drogą, Prawdą i Życiem;

wypraszaj dla nas u Ojca

dary Ducha Świętego,

ustrzeżenie od zasadzek

i uwolnienie od zła.

Pomagaj nam świadczyć

w każdych okolicznościach

o płodności miłości

i autentycznym sensie

życia;

ucz nas budować razem z Tobą

Królestwo Twojego Syna,

Królestwo sprawiedliwości,

miłości i pokoju.

Módl się za nami

i bądź naszą Patronką

teraz i zawsze.

A Tobie, która jesteś również

Panią Wielkiego Ślubowania

Chrzcielnego Chorwatów,

Królową

Różańca Świętego,

zawierzamy dzisiaj nas samych,

całą tę ziemię

i cały naród chorwacki.

 

Dziękuję ci, Chorwacjo

Przed udzieleniem końcowego błogosławieństwa Ojciec Święty wygłosił do zgromadzonych krótkie przemówienie:

Przed odjazdem do Rzymu pragnę jeszcze raz wszystkich was i każdego z osobna z wdzięcznością pozdrowić.

Dziękuję przede wszystkim moim braciom biskupom Chorwacji, którzy mnie przyjęli i mi towarzyszyli w swoich Kościołach lokalnych. Podziwiałem żywotność i zapał apostolski tych Kościołów i zachowuję w sercu doświadczenie tej komunii.

Dziękuję władzom państwowym, w sposób szczególny prezydentowi Republiki. Jestem im wdzięczny za zaangażowanie, z jakim została zorganizowana ta wizyta. Dziękuję odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, pracownikom środków społecznego przekazu i tym wszystkim, którzy na różne sposoby, bardziej lub mniej widocznie, przyczynili się do pomyślnego przebiegu tych dni.

Dziękuję zwłaszcza tobie, drogi ludu Chorwacji, który witałeś mnie z otwartymi ramionami i otwartym sercem na drogach Dalmacji, Sławonii i w Zatoce Kwarnerskiej. Pamiętam o cierpieniach spowodowanych przez wojnę, której ślady są jeszcze widoczne na waszych twarzach i w waszym życiu, i jestem z tymi, którzy wciąż odczuwają jej smutne następstwa. Znam jednak waszą siłę, waszą odwagę i nadzieję i wiem, że dzięki wytrwałemu zaangażowaniu dożyjecie lepszych dni.

Dziękuję również tobie, młodzieży chorwacka. Niech Bóg cię ochrania!

Ziemio chorwacka, niech cię Bóg błogosławi!


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Papież Franciszek, Kiedy Jezus mówi "niewiasta"
Jan Hadalski SChr, Żywa Korona Maryi
Lidia Dudkiewicz, Przez Maryję wszystko dla Boga
Stanisław Rudziński, Wyjątkowy tron, wyjątkowe królestwo
Marek Studenski, MD, Uczmy się od Maryi
Stefan Porossa, Monika Lipińska, Głos Maryi został usłyszany
Henryk Zieliński, Jesienna ofensywa
Papież Franciszek, Przesłanie wideo z okazji rocznicy koronacji obrazu NMP Częstochowskiej
JKD, Pielgrzymowanie zapisane w genach
Fundacja "Opoka", Podróże apostolska Jana Pawła II do Polski: 1983
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła