słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Jan Paweł II

Odważny świadek ekumenizmu

4 X 2002 — Nieszpory ekumeniczne w Bazylice Watykańskiej1. «Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego» (1 Kor 2, 2). Słowa apostoła Pawła, które usłyszeliśmy podczas tego nabożeństwa ekumenicznego, znalazły szczególne odbicie w działalności i doświadczeniu mistycznym św. Brygidy Szwedzkiej, której siedemsetlecie urodzin dziś obchodzimy. W różnych okresach swego życia, w których była najpierw żoną, matką i wychowawczynią, później wdową i w końcu inicjatorką nowej drogi życia konsekrowanego, św. Brygida nieustannie czerpała natchnienie z tajemnicy męki i śmierci Chrystusa. Jej oczy niestrudzenie kontemplowały oblicze Ukrzyżowanego.

Wspominamy ją dziś, dziękując Panu za tę wspaniałą i świętą córkę szlachetnej ziemi szwedzkiej, która związała swoje życie z Rzymem i jest szczególnym świadkiem chrześcijańskich korzeni europejskiej cywilizacji.

2. Pragnę was serdecznie pozdrowić, drodzy bracia i siostry, uczestniczący w tej uroczystej wieczornej liturgii ku czci św. Brygidy. Ogarniam myślą w sposób szczególny moich braci biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnice.

W duchu braterstwa i przyjaźni pozdrawiam szanownych przedstawicieli Kościołów luterańskich. Wasza obecność na tej modlitwie jest dla mnie źródłem głębokiej radości. Mam nadzieję, że to nasze wspólne spotkanie w imię Pana przyczyni się do dalszego rozwoju naszego dialogu ekumenicznego i pozwoli szybciej posuwać się drogą prowadzącą do pełnej jedności chrześcijan.

Pragnę szczególnie pozdrowić króla i królową Szwecji, reprezentowanych tutaj przez ich córkę, księżniczkę Wiktorię.

Pozdrawiam też przedstawicieli innych władz religijnych i państwowych uczestniczących w tych uroczystościach, jak również organizatorów, prelegentów i uczestników upamiętniającego siedemsetlecie urodzin św. Brygidy sympozjum na temat: «Droga piękna w realizacji bardziej sprawiedliwego i bardziej godnego świata». Serdeczne pozdrowienie kieruję do drogich sióstr z Zakonu Najświętszego Zbawiciela Świętej Brygidy, przybyłych wraz ze swą przełożoną generalną.

3. Tutaj, u grobów apostołów i w miejscach uświęconych krwią męczenników, św. Brygida spędziła wiele godzin na modlitwie w czasie swych pobytów w Rzymie. Tu znajdowała siłę i wytrwałość potrzebne do realizacji owych wielkich charytatywnych, misyjnych i społecznych zadań, które uczyniły z niej jedną z najważniejszych postaci jej czasów.

Dzięki kontemplacji ukrzyżowanego Pana i głębokiemu zjednoczeniu z Nim w Jego męce św. Brygida była w stanie wypełnić z profetycznym zapałem misję, którą Chrystus powierzył jej dla dobra Kościoła i społeczeństwa tamtych czasów.

Marmurowy posąg umieszczony na zewnątrz Bazyliki Watykańskiej, przy wejściu zwanym powszechnie «drzwiami modlitwy», doskonale obrazuje istotę jej życia i duchowości. Św. Brygida została przedstawiona w postawie modlitwy, z otwartą księgą swych «Objawień», z pielgrzymią laską i torbą, bez reszty oddana kontemplacji ukrzyżowanego Chrystusa.

4. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt osobowości tej wielkiej misjonarki wiary, którą postanowiłem ogłosić współpatronką Europy: na jej starania o jedność chrześcijan, będące wyrazem gorącego pragnienia, które nosiła w swym sercu. W złożonej i niełatwej epoce dziejów Kościoła ta niezłomna uczennica Pana niestrudzenie dążyła do zjednoczenia i autentycznego pogłębiania jedności wierzących. Pragnę tu powtórzyć to, o czym przypominałem niedawno siostrom brygidkom w specjalnym przesłaniu upamiętniającym siedemsetlecie urodzin ich założycielki. Św. Brygida — pisałem — «jako kobieta zabiegająca o jedność, jest dla nas świadkiem ekumenizmu. Jej harmonijna osobowość jest źródłem inspiracji dla zakonu, który jej przypisuje swe ekumeniczne nastawienie przejawiające się zarówno w życiu duchowym, jak i czynnym» (n. 6). Trzeba to duchowe dziedzictwo podjąć i kontynuować z radosną wielkodusznością jako wspólne zadanie. A ponieważ jedność Kościoła jest łaską Ducha, jesteśmy świadomi, że trzeba przede wszystkim nieustannie o nią prosić w modlitwie, a następnie wytrwale ją budować, wnosząc do niej swój osobisty wkład.

5. Drodzy bracia i siostry, obchodzimy dzisiaj święto św. Franciszka z Asyżu. Podziw i nabożeństwo, jakimi ta franciszkańska tercjarka otaczała Biedaczynę z Asyżu, są powszechnie znane. Wśród wielu pielgrzymek, jakie odbyła do najbardziej znanych w tamtej epoce sanktuariów, wyróżnia się pielgrzymka do Asyżu w lecie 1352 r. Pozostawiła ona niezatarty ślad w jej pamięci i sercu.

Niech tych dwoje wielkich świętych, którzy wywarli tak wielki wpływ na życie Kościoła i dzieje Europy, pomaga nam być, tak jak oni, odważnymi świadkami Chrystusa i jego nieprzemijającego orędzia zbawienia. Niech się za nami wstawia Maryja, dla której św. Brygida zawsze miała wielkie nabożeństwo, abyśmy mogli skutecznie przyczyniać się do zbudowania królestwa Chrystusa i cywilizacji miłości.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Enzo Bianchi, Metoda nawrócenia
Papież Franciszek, Jezus wzywa nas do poświęcenia się na rzecz jedności i miłości
Eward Acton, Marzenie wielokulturowe
Barbara E. Reid, Maria z Betanii wzorem słuchania
Henryk Zieliński, My chcemy Boga
Damian Wojciechowski SJ, Dlaczego muzułmanie nas zastąpią?
Silvina Perez, Budowniczynie kościołów
Marek Gancarczyk, Zasady ważniejsze od dolarów
Henryk Zieliński, Gorące lato
Witold Gadowski, Przestrzeń, w której przyszło nam walczyć
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła