słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości
Jan Paweł II

ENCYKLIKA REDEMPTOR HOMINIS

Przypisy:

1. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, nr 1: AAS 57 (1965) 5.

2. PAWEŁ VI, Enc. Ecclesiam suam: AAS 56 (1964) 650 nn.

3. Tu wypada wymienić ważniejsze dokumenty pontyfikatu Pawła VI. O niektórych z nich on sam mówił w homilii wygłoszonej w czasie Mszy świętej w uroczystość św.. Apostołów Piotra i Pawła w 1978 r.: Enc. Ecclesiam suam AAS 56 (1964) 609-659; List apost. Investigabiles divitias Christi AAS 57 (1965) 298-301; Enc. Mysterium fidei AAS 57 (1965) 753-774; Enc. Sacerdotalis caelibatus AAS 59 (1967) 657-697; Sollemnis professio fidei AAS 60 (1968) 433-445; Enc. Humanae vitae: AAS 60 (1968) 481-503; Adhort. apost. Quinque iam anni AAS 63 (1971) 97-106; Adhort. apost. Evangelica testificatio: AAS 63 (1971) 497-535; Adhort. apost. Paterna cum benevolentia: AAS 67 (1975) 5-23; Adhort. apost. Gaudete in Domino AAS 67 (1975) 289-322; Adhort. apost. Evangelii nuntiandi AAS 68 (1976) 5-76.

4. PAWEŁ VI, Adhort. apost. Evangelii nuntiandi: AAS 68 (1976) 5-76.

5. Por. SOBÓR WAT. I, Konst. dogm. o wierze katol. Dei Filius, Can. III De fide, n. 6: Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Wyd. Istituto per le Scienze Religiose, Bologna 1973, s 811 .

6. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, nr 1: AAS 57 (1965) 5.

7. Por. Rz 8, 20. 19 nn.; SOBÓR WAT. II, Konst. duszpast. o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et spes, nr 2; 13: AAS 58 (1996) 1026; 1034 n.

8. SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 22: AAS 55 (1966) 1042 n.

9. Por. SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 37: AAS 58 (1966) 1054 n.; Konst. dogm. o Kościele, Lumen gentium, nr 48: AAS 57 (1965) 53 n.

10. ŚW. TOMASZ Z AKWINU, Summa Theologiae III, q. 46, a. 1, ad .3.

11. Por. ŚW. JUSTYN, I Apologia, 46, 1-4; II Apologia 7 (8) 1-4; 10, 1-3; 13, 3-4: Florilegium Patristicum II, Bonn 1911, 81, 125, 129, 133; św. Klemens Aleksandryjski, Stromata I, 19, 91-94: Sources Chrétiennes, 30, 117 n.; 119 n.; SOBÓR WAT. II, Dekr. o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes, nr 11: AAS 58 (1966) 960; Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, nr 17: AAS 57 (1965) 21.

12. Por. Dekl. o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, Nostra Aetate, nr 3-4: AAS 58 (1966) 741-743.

13. Por. SOBÓR WAT. II, Dekl. o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, Nostra Aetate, nr 1 nn.: AAS 58 (1966) 740 nn.

14. Por. SOBÓR WAT. II, Dekl. o wolności religijnej Dignitatis humanae, nr 1-15: AAS 58 (1966) 929-946.

15. PAWEŁ VI, Adhort. apost. Evangelii nuntiandi, nr 6: AAS 68 (1976) 9.

16. Por. AAS 58 (1966) 936 nn.

17. Por. PAWEŁ VI, Enc. Ecclesiam suam: AAS 56 (1964) 609-659.

18. SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 22: AAS 58 (1966) 1042.

19. SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 91: AAS (1966) 1113.

20. Tamże, nr 38: AAS 58 (1966) 1056.

21. Tamże, nr 76: AAS 58 (1966) 1099.

22. SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 24: AAS 58 (1966) 1045.

23. SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 10: AAS 58 (1966) 1032.

24. Tamże, AAS 58 (1966) 1033.

25. SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 38: AAS 58 (1966) 1056; PAWEŁ VI, Enc. Populorum progressio, nr 21: AAS 59 (1967) 267.

26. Rdz 1, 28; por. SOBÓR WAT. II, Konst. duszpast. o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et spes, nr 74. 78: AAS 58 (1966) 1095 n. 1101 n.: Dekr. o środkach społecznego przekazywania myśli, Inter mirifica, nr 6: AAS 56 (1964) 147.

27. Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, nr 10. 36: AAS 57 (1965) 14 n. 41 n.

28. Por. Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 35: AAS 58 (1966) 1053; PAWEŁ VI, Enc. Populorum progressio, nr 14: AAS 59 (1967) 264; Przemówienie do Korpusu Dypl., 7 stycznia 1965: AAS 57 (1965) 232.

29. Por. PIUS XII, Przemówienie radiowe z okazji 50 rocznicy Enc. Rerum novarum wygłoszone w dniu 1 czerwca 1941: AAS 33 (1941) 195-205; Przemówienia radiowe z okazji Bożego Narodzenia 24 grudnia 1941: AAS 34 (1942) 10-21; 24 grudnia 1942: AAS 35 (1943) 9-24; 24 grudnia 1943: AAS 36 (1944) 11-24; 24 grudnia 1944: AAS 37 (7945) 10-23; 24 grudnia 1947: AAS 40 (1948) 8-16; Przemówienie do Kardynałów, 24 grudnia 1945: AAS 38 (1946) 15-25; 24 grudnia 1946: AAS 39 (1947) 7-17; JAN XXIII, Enc. Mater et Magistra: AAS 53 (1961) 401-464; Enc. Pacem in terris AAS 55 (1963) 257-304; PAWEŁ VI, Enc. Ecclesiam suam AAS 56 (1964) 609-659; Przemówienie do zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, 4 października 1965: AAS 57 (1965) 877-885; Enc. Populorum progressio: AAS 59 (1967) 257-299; Przemówienie do „Campesinos” kolumbijskich, 23 sierpnia 7968: AAS 60 (1968) 619-623; Przemówienie do Konf. Gen. Episk. Ameryki Łac., 24 sierpnia 1968: AAS 61 (1968) 639-649; Przemówienie na Konf. FAO, 16 listopada 1970: AAS 62 (1970) 830-838; List Apost. Octogesima adveniens: AAS 63 (1971) 401-441; Przemówienie do Kardynałów, 23 czerwca 1972: AAS 64 (1972) 496-505; JAN PAWEŁ II, Przemówienie na trzeciej Konf. Gen. Episk. Ameryki Łac., 28 stycznia 1979: AAS 71 (1979) 187 nn.; Przemówienie do Indian i do „Campesinos” w Oaxaca 29 stycznia 1979: AAS 71 (1979) 207 nn.; Przemówienie do robotników w Guadalajara, 31 stycznia 1979: AAS 71 (1979) 221 nn.; Przemówienie do robotników w Monterrey, 31 stycznia 1979: AAS 71 (1979) 240 nn.; SOBÓR WAT. II, Dekl. o wolności religijnej, Dignitatis humanae AAS 58 (1966) 929-941; Konst. duszpast. o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et spes: AAS 58 (1966) 1025-1115; Dokumenty Synodu Biskupów, O sprawiedliwości w świecie AAS 63 (1971) 923-941.

30. Por. JAN XXIII, Enc. Mater et Magistra: AAS 53 (1961) 418 nn.; Enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 289 nn.; PAWEŁ VI, Enc. Populorum progressio: AAS 59 (1967) 257-299.

31. Por. JAN PAWEŁ II, Homilia wygłoszona w Santo Domingo (25 stycznia 1979) nr 3: AAS 71 (1979) 157 nn.; Przemówienie do Indian i doCampesinos” w Oaxaca (29 stycznia 1979) nr 2.

32. Por. PAWEŁ VI, List apost. Octogesima adveniens, nr 42: AAS 63 (1971) 431.

33. Por. PIUS XI, Enc. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 213; Enc. Non abiamo bisogno: AAS 23 (1931) 285-312; Enc. Divini Redemptoris: AAS 29 (1937) 65-106; Enc. Mit brennender Sorge: AAS 29 (1937), 145-167; Pius XII, Enc. Summi Pontificatus: AAS 31 (1939) 413-453.

34. Por. SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 31: AAS 58 (1966) 1050.

35. Por. AAS 58 (1966) 929-946.

36. SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 22: AAS 58 (1966) 1042.

37. Confes., I, 1: CSEL, 33, 1.

38. Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, nr 16: AAS 57 (1965) 20.

39. Tamże, nr 1: AAS 57 (1965) 5.

40. Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, nr 31-36: AAS 57 (1965) 37-42.

41. Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Objawieniu Bożym Dei Verbum, nr 5, 10, 21: AAS 58 (1966) 819; 822; 827 n.

42. Por. SOBÓR WAT. I, Konst. dogm. o wierze katol. Dei Filius, rozdz. 3: wyd. cyt., 807.

43. Por. SOBÓR WAT. I, Konst. dogm. o Kościele Chrystusowym, Pastor aeternus, wyd. cyt. 811-816; SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele, Lumen gentium, nr 25: AAS 57 (1965) 30 n.

44. Por. SOBÓR WAT. I, Konst. dogm. o Kościele Chrystusowym, Pastor aeternus, jak wyżej.

45. Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, nr 18-27: AAS 57 (1965) 21-33.

46. Tamże, nr 12. 35: AAS 57 (1965) 16 n. 40 n.

47. ŚW. AUGUSTYN, Sermo, 43, 7-9: PL, 38, 257 n.

48. Por. SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes nr 44. 57. 59. 62: AAS 58 (1966) 1064 n., 1077 nn., 1079 n., 1082 nn.; Dekr. o formacji kapłańskiej, Optatam totius, nr 15: AAS 58 (1966) 722.

49. Por. SOBÓR WAT. II, Konst. o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, nr 10: AAS 56 (1964) 102.

50. Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, nr 11: AAS 57 (1965) 15 n.; PAWEŁ VI, Przemówienie z dnia 15 września 1965: Insegnamenti di Paolo VI, III (1965) 1036.

51. Por. SOBÓR WAT. II, Konst. o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, nr 47: AAS 56 (1964) 113.

52. Por. PAWEŁ VI, Enc. Mysterium fidei: AAS 57 (1965) 553-574.

53. Por. SOBÓR WAT. II, Konst. o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, nr 47: AAS 56 (1964) 113.

54. Por. ŚW. KONGR. DLA DOKTRYNY WIARY, Normae pastorales circa absolutionem sacramentalem generali modo impertiendam AAS 64 (1972) 510-514; PAWEŁ VI, Przemówienie do Biskupów Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. z okazji wizyty „ad limina” (20 kwietnia 1978): AAS 70 (1978) 328-332; JAN PAWEŁ II, Przemówienie do Biskupów Kanady z okazji wizyty „ad limina” (17 listopada 1978): AAS 71 (1979) 32-36.

55. Por. AAS 58 (1966) 177-198.

56. PIUS XII, Enc. Mystici Corporis: AAS 35 (1943) 193-248.

57. Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, nr 36: AAS 57 (1965) 41 n.

58. Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, nr 36: AAS 57 (1965) 41 n.

59. Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, nr 63 n.: AAS 57 (1965) 64.

60. Por. tamże, rozdz. VIII, nr 52-69: AAS 57 (1965) 58-67.

61. Przemówienie na zakończenie III Sesji Soboru Wat. II (21 listopada 1964): AAS 56 (1964) 1015.

62. Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, nr 56: AAS 57 (1965) 60.

63. Tamże.

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła