słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Jan Paweł II

W rocznicę zawierzenia ludzkości Niepokalanemu Sercu Maryi

Audiencja generalna, 24 marca 20041. Jutro będziemy obchodzić uroczystość Zwiastowania Pańskiego skłaniającą nas do kontemplacji Wcielenia odwiecznego Słowa, które stało się ciałem w łonie Maryi. «Tak» wypowiedziane przez Dziewicę otwarło drogę do urzeczywistnienia zbawczego planu Ojca niebieskiego, planu odkupienia wszystkich ludzi.

To święto, przypadające co roku w połowie Wielkiego Postu, z jednej strony przypomina nam początki historii zbawienia, a z drugiej kieruje nasze spojrzenia na misterium paschalne. Patrzymy na ukrzyżowanego Chrystusa, który odkupił ludzkość, wypełniając aż do końca wolę Ojca. Na Kalwarii, w ostatnich chwilach swego życia, Jezus powierzył nam Maryję jako matkę, a nas powierzył Maryi jako dzieci.

Złączona z tajemnicą Wcielenia, Matka Boska jest współuczestniczką tajemnicy Odkupienia. W Jej fiat, które jutro będziemy wspominać, rozbrzmiewa echo fiat wcielonego Słowa. W głębokiej jedności z fiat Chrystusa i Dziewicy każdy z nas powinien wyrazić swoje «tak» wobec tajemniczych zamiarów Opatrzności. Bowiem jedynie z pełnej akceptacji woli Bożej rodzi się radość i pokój, którego wszyscy tak żarliwie pragniemy również i dla naszych czasów.

2. W wigilię tego święta, zarazem chrystologicznego i maryjnego, powracam myślą do kilku wymownych wydarzeń z początków mojego pontyfikatu: 8 grudnia 1978 r. w bazylice Matki Boskiej Większej zawierzyłem Najświętszej Maryi Pannie Kościół i świat; 4 czerwca następnego roku odnowiłem to zawierzenie w sanktuarium na Jasnej Górze. W sposób szczególny wspominam 25 marca 1984 r. — Świętego Roku Odkupienia. Dwadzieścia lat temu w tym dniu na placu św. Piotra, w duchowej jedności ze wszystkimi zaproszonymi biskupami świata, zawierzyłem całą ludzkość Niepokalanemu Sercu Maryi, tak jak prosiła Matka Boża w Fatimie.

3. Ludzkość przeżywała wtedy trudne chwile wielkiego niepokoju i niepewności. Po dwudziestu latach naszym światem wciąż wstrząsają nienawiść, przemoc, terroryzm i wojny. Pośród licznych ofiar, o których codziennie donoszą gazety, jest bardzo wiele osób bezbronnych, ginących podczas pełnienia swych obowiązków. Dziś, w dniu poświęconym pamięci misjonarzy męczenników i modlitwie za nich wspomnijmy kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich poległych na terenach misyjnych w 2003 r. Tak wiele krwi przelewa się nadal w wielu regionach naszego globu. Wciąż pilnie potrzeba, by ludzie otwarli swe serca i z odwagą podjęli wysiłek wzajemnego zrozumienia. Sprawiedliwości i pokoju spragnione są wszystkie zakątki ziemi. Czyż można odpowiedzieć na to pragnienie nadziei i miłości inaczej, niż zwracając się do Chrystusa za pośrednictwem Maryi? Dzisiaj również powtarzam błaganie, które skierowałem wówczas do Najświętszej Panny.

Matko Chrystusowa, «niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona zbawcza potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Twym Sercu Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!» (por. Akt zawierzenia Matce Bożej, Fatima 13 maja 1982 r., «L'Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 4/1982, s. 20).

Streszczenie katechezy w języku polskim, odczytane podczas audiencji generalnej:

Drodzy bracia i siostry, w przeddzień święta Zwiastowania nie możemy nie zatrzymać się przy Tej, która przez swoją gotowość pełnienia woli Bożej i przez swoje fiat dała początek dziełu odkupienia. Dokonał go Syn Boży, który przez dziewicze macierzyństwo Maryi stał się człowiekiem, aby przez ofiarę krzyża wybawić nas z niewoli śmierci. Wielki Post, który podejmujemy jako przygotowanie do przeżywania tej tajemnicy, w sposób szczególny uświadamia nam, że fiat Maryi było niejako uprzedzającą zapowiedzią fiat Chrystusa, które potwierdził własną krwią.

To święto, chrystologiczne i maryjne zarazem, przywodzi na pamięć znaczące wydarzenia, jakie miały miejsce u początków tego pontyfikatu. Myślę tu o 8 grudnia 1978 r., gdy w rzymskiej bazylice Matki Boskiej Większej zawierzałem Kościół i świat Maryi, a także o 4 czerwca 1979 r., gdy odnawiałem ten akt przed jasnogórskim wizerunkiem Czarnej Madonny. W sposób szczególny wspominam jednak dzień 25 marca 1984 r. — Roku Świętego — gdy w duchowej jedności z biskupami z całego świata dokonałem uroczystego aktu zawierzenia całej ludzkości Niepokalanemu Sercu Maryi, odpowiadając w ten sposób na wezwanie, jakie Matka Boża skierowała do wierzących podczas objawień w Fatimie.

Ona jedna wie, od ilu nieszczęść ustrzegło ludzkość to oddanie i duchowa przemiana wielu, jaka była jego owocem. Wiemy jednak, że zatwardziałość ludzka nie pozwala, aby łaskawa opieka Maryi uchroniła ludzi, często najbardziej bezbronnych, od ataków zła i przemocy. Tym bardziej nie ustawajmy w modlitwie przez Jej wstawiennictwo, aby Miłosierdzie Boże przezwyciężało moce zła i przynosiło światu dar trwałego pokoju.

(Słowo Papieża do Polaków zamieściliśmy w «Kronice», n. 5/2004, s. 64.)


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
L'Osservatore Romano, Aby błagać o pokój
G.M.V., Milczenie i modlitwa
Adrienne von Speyr, Służebnica Pańska. Światło przyzwolenia
Grażyna Starzak, Wojciech Życiński SDB, Objawienia są jak dzwonek alarmowy
Grażyna Starzak, Tomasz Bukłaho, Maryja jest wzorem i dla kobiet, i dla mężczyzn
Riccardo di Segni, Kim jest Miriam dla Żydów?
Papież Franciszek, Pokój nie jest spokojem
Henryk Zieliński, Kto się wtrąca?
Papież Franciszek, Bliskość Boga wobec ludzkości
Papież Franciszek, Wielkie "tak"
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła