słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Wizyta Papieża Franciszka na Lesbos 16 kwietnia 2016 r.

Wszyscy jesteśmy migrantami

Modlitwy zwierzchników Kościołów w porcie w MitiliniModlitwa Papieża Franciszka

Miłosierny Boże, modlimy się do Ciebie za wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci, którzy zmarli, opuściwszy swą ojczyznę, by szukać lepszego życia. Chociaż wiele ich grobów jest bezimiennych, Tobie każdy z nich jest znany, przez Ciebie kochany i wybrany.

Obyśmy nigdy o nich nie zapomnieli, ale uczcili ich ofiarę bardziej czynami niż słowami. Tobie powierzamy wszystkich, którzy odbyli tę podróż, znosząc lęk, niepewność i upokorzenie, aby dotrzeć do miejsca dającego bezpieczeństwo i nadzieję.

Tak jak nigdy nie opuściłeś swego Syna, kiedy był prowadzony w bezpieczne miejsce przez Maryję i Józefa, tak teraz bądź blisko tych Twoich synów i córek za pośrednictwem naszej czułości i troski.

Spraw, abyśmy opiekując się nimi, mogli tworzyć świat, w którym nikt nie będzie zmuszony do opuszczenia swego domu i gdzie wszyscy będą mogli żyć w wolności, z godnością i w pokoju.

Miłosierny Boże, który jesteś Ojcem wszystkich, przebudź nas ze snu obojętności, otwórz nasze oczy na ich cierpienia i uwolnij nas od niewrażliwości, będącej owocem światowego dobrobytu i zamknięcia w sobie samych.

Oświeć nas wszystkich jako narody, wspólnoty i poszczególne osoby, abyśmy uznali, że ci, którzy przybywają do naszych brzegów, są naszymi braćmi i siostrami. Pomóż nam dzielić się z nimi błogosławieństwami, które otrzymaliśmy z Twoich rąk, i uznać, że razem, jako jedna rodzina ludzka, wszyscy jesteśmy migrantami, podróżującymi w nadziei ku Tobie, który jesteś naszym prawdziwym domem, gdzie zostanie otarta każda łza, gdzie będziemy w pokoju, bezpieczni w Twoich objęciach.

Modlitwa Arcybiskupa Hieronima II

Boże wszelkiego ducha i ciała, który podeptałeś śmierć, niszcząc moc diabła, dając życie Twojemu światu, udziel duszom Twoich sług, o Panie, którzy opuścili to życie, odpoczynku w miejscu światła, w miejscu, gdzie są zielone pastwiska, w miejscu spoczynku, z którego wygnane zostały ból, smutek i płacz. Przebacz, dobry i kochający Boże, wszystkie grzechy, jakie popełnili myślą, słowem lub uczynkiem, bo nie ma człowieka, który by żył bez grzechu, albowiem tylko Ty jesteś bez grzechu: Twoja sprawiedliwość i Twoje prawo są prawdą. Bo Ty jesteś zmartwychwstaniem, życiem i odpoczynkiem swych sług, Chryste, nasz Boże; Tobie oddajemy chwałę, jak i Twemu przedwiecznemu Ojcu, Twemu Duchowi Świętemu, dobremu i stwórcy życia, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.

Modlitwa Patriarchy Bartłomieja I

Panie miłosierdzia, współczucia i wszelkiej pociechy, modlimy się do Ciebie za naszych braci, którzy są w trudnych sytuacjach, i odwołujemy się do Twojej dobroci: nakarm dzieci; poucz młodych; umocnij osoby w podeszłym wieku; daj męstwo bojaźliwym; zjednocz tych, którzy są podzieleni; żegluj z żeglującymi; podróżuj z tymi, którzy są w drodze; broń wdów; chroń sieroty; uwolnij więźniów; uzdrawiaj chorych. Pamiętaj, Panie, o tych, którzy pracują w kopalniach, są na wygnaniu, wielce się trudzą, o wszystkich żyjących we wszelkiego rodzaju ucisku, w niedostatku bądź cierpieniu; i o tych wszystkich, którzy błagają o Twoją miłującą łaskawość; o tych, którzy nas kochają, i tych, którzy nas nienawidzą; obdarz wszystkich swoim nieskończonym miłosierdziem, przyjmując ich prośby o ocalenie.

Prosimy Cię jeszcze, Panie życia i śmierci, udziel wiecznego odpoczynku duszom Twoich zmarłych sług, którzy stracili życie, uciekając z regionów ogarniętych wojną lub podczas podróży do miejsc bezpiecznych, gdzie panuje pokój i dobrobyt.

Albowiem Ty, Panie, jesteś pomocą dla nie mających pomocy, nadzieją tych, którzy nie mają nadziei, Zbawicielem wszystkich strapionych, portem dla żeglujących i lekarzem dla chorych. Bądź wszystkim dla wszystkich, Ty, który znasz każdą osobę, jej pragnienia, rodzinę i jej potrzeby. Uwolnij, Panie, tę wyspę i każde miasto, i wioskę od głodu, od wszelkich plag, trzęsienia ziemi, powodzi, pożarów, miecza, najazdu obcych wrogów i od wojny domowej. Amen.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Lucetta Scaraffia, Katolicy w obliczu kluczowych pytań naszych czasów
L'Osservatore Romano, Aby błagać o pokój
G.M.V., Milczenie i modlitwa
Włodzimierz Rędzioch, Angelo Bagnasco, Zaduma nad losem Europy
Papież Franciszek, Pokój nie jest spokojem
Giovanni Maria Vian, Arturo Sosa, Nikt nie ratuje się sam
Lucetta Scaraffia, Świat patrzy na szopkę
Włodzimierz Rędzioch, Stefano Fontana, Chaos migracji
Papież Franciszek, Jak w Efezie
Papież Franciszek, Przyjmijmy Księcia Pokoju
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła