s這dki cukiereczek
Strona g堯wna Opoki | Liturgia na dzi | Baza Mszy 鈍. | Porozmawiajmy o wierze | 砰cie Ko軼io豉 | Jan Pawe II | Do陰cz do grona darczy鎍闚

Opoka jest przydatna? Wp豉 darowizn
Zapraszamy do czytelni Wed逝g autor闚 Wed逝g dziedzin Wed逝g temat闚 Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomo軼i


 


Benedykt XVI

Or璠zie Ojca 安i皻ego Benedykta XVI na Wielki Post 2013 r.Wiara w mi這嗆 pobudza do mi這軼i „My鄉y poznali i uwierzyli mi這軼i, jak B鏬 ma ku nam” (1 J 4, 16)

Drodzy Bracia i Siostry!

Obchody Wielkiego Postu w kontek軼ie Roku Wiary stanowi dla nas cenn sposobno嗆 do medytowania nad relacj mi璠zy wiar a mi這軼i – mi璠zy wiar w Boga, w Boga Jezusa Chrystusa, i mi這軼i, kt鏎a jest owocem dzia豉nia Ducha 安i皻ego i prowadzi nas drog po鈍i璚enia si Bogu i innym ludziom.

1. Wiara jako odpowied na mi這嗆 Boga

Ju w mojej pierwszej encyklice przedstawi貫m par element闚, pozwalaj帷ych dostrzec 軼is造 zwi您ek mi璠zy tymi dwiema cnotami teologalnymi – wiar i mi這軼i. Wychodz帷 od fundamentalnego stwierdzenia aposto豉 Jana: „My鄉y poznali i uwierzyli mi這軼i, jak B鏬 ma ku nam!” (1 J 4, 16), przypomnia貫m, 瞠 „u pocz徠ku bycia chrze軼ijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiej wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osob, kt鏎a nadaje 篡ciu now perspektyw, a tym samym decyduj帷e ukierunkowanie. (...) Poniewa B鏬 pierwszy nas umi這wa (por. 1 J 4, 10), mi這嗆 nie jest ju tylko ‘przykazaniem’, ale odpowiedzi na dar mi這軼i, z jak B鏬 do nas przychodzi” (Deus caritas est, 1). Wiara stanowi owo osobiste przylgni璚ie – obejmuj帷e wszystkie nasze w豉dze – do objawienia bezinteresownej i „瘸rliwej” mi這軼i, jak B鏬 篡wi do nas, a kt鏎a w pe軟i objawia si w Jezusie Chrystusie. Spotkanie z Bogiem-Mi這軼i, kt鏎y odwo逝je si nie tylko do serca, ale tak瞠 do umys逝: „Poznanie Boga 篡j帷ego jest drog wiod帷 do mi這軼i, a ‘zgoda’ naszej woli na Jego wol 陰czy rozum, wol i uczucie w ogarniaj帷y wszystko akt mi這軼i. Jest to jednak proces, kt鏎y pozostaje w ci庵造m rozwoju; mi這嗆 nigdy nie jest ‘sko鎍zona’ i spe軟iona” (tam瞠, 17). Dlatego wszyscy chrze軼ijanie, a w szczeg鏊no軼i „osoby prowadz帷e dzia豉lno嗆 charytatywn”, potrzebuj wiary, takiego „spotkania z Bogiem w Chrystusie, kt鏎e by budzi這 w nich mi這嗆 i otwiera這 ich serca na drugiego, tak aby mi這嗆 bli幡iego nie by豉 ju dla nich przykazaniem na這穎nym niejako z zewn徠rz, ale konsekwencj wynikaj帷 z ich wiary, kt鏎a dzia豉 przez mi這嗆” (tam瞠, 31 a). Chrze軼ijanin to osoba zdobyta przez mi這嗆 Chrystusa, dlatego te przynaglany przez t mi這嗆 – „caritas Christi urget nos” (2 Kor 5, 14) – jest otwarty w g喚boki i konkretny spos鏏 na mi這嗆 bli幡iego (por. tam瞠, 33). Taka postawa rodzi si przede wszystkim ze 鈍iadomo軼i, 瞠 jeste鄉y kochani przez Pana, 瞠 nam przebacza, a nawet s逝篡 Pan, kt鏎y pochyla si, aby umy nogi aposto這m, i ofiarowuje samego siebie na krzy簑, aby przyci庵n望 ludzko嗆 do mi這軼i Bo瞠j.

„Wiara ukazuje nam Boga, kt鏎y da swojego Syna za nas, i tym samym budzi w nas zwyci瘰k pewno嗆, 瞠 to prawda: B鏬 jest mi這軼i! (...) Wiara, kt鏎a jest 鈍iadoma mi這軼i Boga, objawionej w przebitym na krzy簑 Sercu Jezusa, ze swej strony pobudza do mi這軼i. Jest ona 鈍iat貫m – w gruncie rzeczy jedynym – kt鏎e wci捫 na nowo rozprasza mroki ciemnego 鈍iata i daje nam odwag do 篡cia i dzia豉nia” (tam瞠, 39). To wszystko pozwala nam zrozumie, 瞠 zasadnicz postaw wyr騜niaj帷 chrze軼ijan jest w豉郾ie „mi這嗆 oparta na wierze i przez ni kszta速owana” (por. tam瞠, 7).

2. Mi這嗆 jako 篡cie w wierze

Ca貫 篡cie chrze軼ija雟kie jest odpowiadaniem na mi這嗆 Boga. Pierwsz odpowiedzi jest w豉郾ie wiara jako przyj璚ie, pe軟e zdumienia i wdzi璚zno軼i, nies造chanej inicjatywy Bo瞠j, kt鏎a nas poprzedza i przynagla. I „tak” wiary wyznacza pocz徠ek 鈍ietlanej historii przyja幡i z Panem, kt鏎a wype軟ia ca貫 nasze 篡cie i nadaje mu sens. B鏬 jednak nie zadowala si tym, 瞠 przyjmujemy Jego darmow mi這嗆. Nie ogranicza si do mi這wania nas, ale chce nas przyci庵n望 do siebie, przemieni w spos鏏 tak g喚boki, aby鄉y m闚ili za 鈍. Paw貫m: „teraz (...) ju nie ja 篡j, lecz 篡je we mnie Chrystus” (Ga 2, 20).

Kiedy pozostawiamy miejsce dla mi這軼i Boga, zostajemy do Niego upodobnieni, stajemy si uczestnikami Jego mi這軼i. Otwarcie si na Jego mi這嗆 oznacza, 瞠 pozwalamy, aby On w nas 篡 i nas prowadzi do kochania razem z Nim, w Nim i tak jak On; tylko w闚czas nasza wiara staje si prawdziwie wiar, kt鏎a „dzia豉 przez mi這嗆” (Ga 5, 6), a On trwa w nas (por. 1 J 4, 12).

Wiara to poznanie prawdy i przylgni璚ie do niej (por. 1 Tm 2, 4); mi這嗆 to „poruszanie si” w prawdzie (por. Ef 4, 15). Przez wiar nawi您uje si przyja潯 z Panem; przez mi這嗆 篡je si t przyja幡i i j piel璕nuje (por. J 15, 14 n). Wiara sk豉nia nas do przyj璚ia przykazania Pana i Nauczyciela; mi這嗆 daje nam b這gos豉wie雟two wprowadzania go w czyn (por. J 13, 13-17). W wierze zostajemy zrodzeni jako dzieci Bo瞠 (por. J 1, 12 n.); mi這嗆 sprawia, 瞠 w konkretny spos鏏 trwamy w tym synostwie Bo篡m, przynosz帷 owoc Ducha 安i皻ego (por. Ga 5, 22). Wiara pozwala nam rozpozna dary, kt鏎e dobry i wielkoduszny B鏬 nam powierza; mi這嗆 sprawia, 瞠 owocuj (por. Mt 25, 14-30).

3. Nierozerwalny zwi您ek mi璠zy wiar a mi這軼i

W 鈍ietle tego, co zosta這 powiedziane, okazuje si jasno, 瞠 nie mo瞠my nigdy rozdziela czy wr璚z przeciwstawia wiary i mi這軼i. Obydwie te cnoty teologalne s ze sob 軼i郵e zwi您ane, i b喚dem by這by upatrywanie mi璠zy nimi sprzeczno軼i lub „dialektyki”. Z jednej strony bowiem ograniczeniem jest postawa, kt鏎a k豉dzie tak silny akcent na pierwsze雟two i decyduj帷 rol wiary, 瞠 nie docenia – i niemal je lekcewa篡 – konkretnych uczynk闚 mi這軼i, sprowadzaj帷 j do og鏊nikowego humanitaryzmu. Z drugiej jednak, ograniczeniem jest r闚nie utrzymywanie przesadnej wy窺zo軼i mi這軼i i jej dzia豉nia, i my郵enie, 瞠 uczynki zast瘼uj wiar. Dla zachowania zdrowego 篡cia duchowego trzeba wystrzega si zar闚no fideizmu, jak i moralizuj帷ego aktywizmu.

Życie chrze軼ija雟kie to nieustanne wchodzenie na g鏎 spotkania z Bogiem, aby p騧niej zej嗆, nios帷 mi這嗆 i si喚, kt鏎e z niego si rodz, aby s逝篡 naszym braciom i siostrom z tak sam mi這軼i jak B鏬. W Pi鄉ie 安i皻ym widzimy, 瞠 zapa aposto堯w do g這szenia Ewangelii, kt鏎e wzbudza wiar, jest 軼i郵e zwi您any z mi這siern trosk o to, by s逝篡 ubogim (por. Dz 6, 1-4). W Ko軼iele kontemplacja i dzia豉nie, kt鏎ych jakby symbolem s ewangeliczne postaci si鏀tr Marii i Marty, musz wsp馧istnie i si uzupe軟ia (por. π 10, 38-42). Priorytetem jest zawsze relacja z Bogiem, a prawdziwe ewangeliczne dzielenie si winno by zakorzenione w wierze (por. katecheza podczas audiencji generalnej z 25 kwietnia 2012 r.). Pojawia si bowiem niekiedy tendencja do ograniczania „mi這軼i bli幡iego” do solidarno軼i lub zwyk貫j pomocy humanitarnej. Trzeba natomiast pami皻a, 瞠 najwi瘯szym dzie貫m mi這軼i jest w豉郾ie ewangelizacja, czyli „pos逝ga S這wa”. Nie ma bardziej dobroczynnego, a zatem bardziej mi這siernego dzia豉nia na rzecz bli幡iego ni 豉manie chleba S這wa Bo瞠go, dzielenie si z nim Dobr Nowin Ewangelii, wprowadzanie go w relacj z Bogiem: ewangelizacja jest najwi瘯sz i pe軟 promocj osoby ludzkiej. Jak pisze s逝ga Bo篡 Papie Pawe VI w encyklice Populorum progressio, w豉郾ie g這szenie Chrystusa jest pierwszym i zasadniczym czynnikiem rozwoju (por. n. 16). To pierwotna prawda o mi這軼i Boga do nas, kt鏎 si 篡je i g這si, otwiera nasze 篡cie na przyj璚ie tej mi這軼i i umo磧iwia integralny rozw鎩 ludzko軼i i ka盥ego cz這wieka (por. enc. Caritas in veritate, 8).

W istocie wszystko bierze pocz徠ek z Mi這軼i i zmierza do Mi這軼i. Darmow mi這嗆 Boga poznali鄉y za po鈔ednictwem przes豉nia Ewangelii. Je瞠li przyjmujemy j z wiar, zyskujemy ten pierwszy i niezb璠ny kontakt z bosko軼i, kt鏎y mo瞠 „rozkocha nas w Mi這軼i”, aby鄉y p騧niej trwali i wzrastali w tej Mi這軼i, i z rado軼i przekazywali j innym.

Odno郾ie do relacji mi璠zy wiar a uczynkami mi這軼i, s這wa z Listu 鈍. Paw豉 do Efezjan chyba najlepiej wyra瘸j ich wzajemne powi您anie: „ζsk bowiem jeste軼ie zbawieni przez wiar. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynk闚, aby si nikt nie chlubi. Jeste鄉y bowiem Jego dzie貫m, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czyn闚, kt鏎e B鏬 (...) przygotowa, aby鄉y je pe軟ili” (2, 8-10). Wida z tego, 瞠 ca豉 inicjatywa zbawcza pochodzi od Boga, od Jego 豉ski, od Jego przebaczenia przyj皻ego w wierze; ale ta inicjatywa bynajmniej nie ogranicza naszej wolno軼i i naszej odpowiedzialno軼i, lecz sprawia, 瞠 zyskuj autentyczno嗆 i ukierunkowanie na dzie豉 mi這sierdzia. Te ostatnie nie s owocem g堯wnie wysi趾u cz這wieka i powodem do chluby, ale rodz si z samej wiary, wyp造waj z 豉ski, kt鏎 B鏬 daje w obfito軼i. Wiara bez uczynk闚 jest jak drzewo bez owoc闚: te dwie cnoty wynikaj z siebie nawzajem. Wielki Post zach璚a nas w豉郾ie, poprzez tradycyjne wskazania odno郾ie do 篡cia chrze軼ija雟kiego, aby鄉y umacniali wiar przez uwa積iejsze i d逝窺ze s逝chanie S這wa Bo瞠go oraz udzia w sakramentach, a zarazem, by鄉y wzrastali w mi這軼i, w mi這軼i do Boga i do bli幡iego, tak瞠 poprzez konkretne zalecenia postu, pokuty i ja軛u積y.

4. Pierwsze雟two wiary, prymat mi這軼i

Jak ka盥y dar Bo篡, wiara i mi這嗆 doprowadzaj na nowo do dzia豉nia jednego i tego samego Ducha 安i皻ego (por. 1 Kor 13), tego Ducha, kt鏎y w nas wo豉: „Abba, Ojcze!” (Ga 4, 6), i kt鏎y ka瞠 nam m闚i: „Panem jest Jezus!” (1 Kor 12, 3), i „Maranatha!” (1 Kor 16, 22; Ap 22, 20).

Wiara, b璠帷a darem i odpowiedzi, pozwala nam pozna prawd Chrystusa jako Mi這軼i wcielonej i ukrzy穎wanej, pe軟e i doskona貫 przylgni璚ie do woli Ojca i niesko鎍zone mi這sierdzie Bo瞠 w stosunku do bli幡iego; wiara zaszczepia w sercu i w umy郵e mocne przekonanie, 瞠 w豉郾ie ta Mi這嗆 jest jedyn rzeczywisto軼i, kt鏎a odnosi zwyci瘰two nad z貫m i nad 鄉ierci. Wiara wzywa nas do patrzenia w przysz這嗆 z cnot nadziei, w ufnym oczekiwaniu, a zwyci瘰two mi這軼i Chrystusa osi庵nie swoj pe軟i. Mi這嗆 bli幡iego ze swej strony wprowadza nas w mi這嗆 Bo膨, objawion w Chrystusie, sprawia, 瞠 w spos鏏 osobisty i egzystencjalny w陰czamy si w ca趾owite i bezwarunkowe oddanie si Jezusa Ojcu i braciom. Duch 安i皻y, wlewaj帷 w nas mi這嗆, czyni nas uczestnikami oddania samego Jezusa: synowskiego oddania Ojcu i braterskiego ka盥emu cz這wiekowi (por. Rz 5, 5).

Relacja mi璠zy tymi dwiema cnotami jest analogiczna do tej, jaka zachodzi mi璠zy dwoma fundamentalnymi sakramentami Ko軼io豉 – chrztem i Eucharysti. Chrzest (sacramentum fidei) poprzedza Eucharysti (sacramentum caritatis), ale jest na ni, kt鏎a stanowi pe軟i drogi chrze軼ija雟kiej, ukierunkowany. W analogiczny spos鏏 wiara poprzedza mi這嗆, ale okazuje si autentyczna tylko wtedy, gdy mi這嗆 jest jej uwie鎍zeniem. Wszystko bierze pocz徠ek w pokornym przyj璚iu wiary („dowiedzenia si, 瞠 jeste鄉y kochani przez Boga”), ale punktem doj軼ia musi by prawda mi這軼i („umiej皻no嗆 kochania Boga i bli幡iego”), kt鏎a pozostaje na zawsze, jako pe軟ia wszystkich cn鏒 (por. 1 Kor 13, 13).

Drodzy bracia i siostry, w tym okresie Wielkiego Postu, w kt鏎ym przygotowujemy si do obchod闚 wydarzenia krzy瘸 i zmartwychwstania, przez kt鏎e Mi這嗆 Bo瘸 odkupi豉 鈍iat i o鈍ieci豉 histori, 篡cz wam wszystkim, aby軼ie prze篡wali ten cenny czas, o篡wiaj帷 wiar w Jezusa Chrystusa, aby wej嗆 w kr庵 Jego mi這軼i do Ojca i do ka盥ego brata i siostry, kt鏎ych spotykamy w naszym 篡ciu. Zanosz w tej intencji modlitw do Boga, prosz帷 o b這gos豉wie雟two Pana dla ka盥ego z was i dla ka盥ej wsp鏊noty!

Watykan, 15 pa寮ziernika 2012 r.

Benedykt XVIopr. mg/mg
 wy郵ij znajomym

Zobacz tak瞠:
Papie Franciszek, Skarb i glina
Papie Franciszek, Zdecydowane g這szenie
Micha K這sowski, Mateusz Kusztyp, Przyjechawszy na miejsce us造sza貫m - pakuj si, je郵i mo瞠sz
Andrzej Cicho, Dobry B鏬
Anselm Grn, Tom嫳 Hal璭, B鏬 zagubiony
Winfried Nonhoff, Opuszczeni przez Boga
L'Osservatore Romano, Miesi帷 modlitw w intencji misji
Agnieszka Czylok, Oto Matka twoja!
Jan Pawe Konobrodzki OSB, Jak poznawa Boga? Czym jest medytacja?
Jan Pawe Konobrodzki OSB, Jak poznawa Boga?
Komentarze internaut闚:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Ko軼io豉 | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdj耩 | Inne nauki |
Europa, Polska, Ko軼i馧 | Internet i komputery | Jan Pawe II | Katalog adres闚 | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Ksi璕arnia religijna | Liturgia - na dzi i na niedziele | Mapa serwisu | Msze 鈍. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowo軼i na naszych stronach | Papie Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | S這wnik | Sonda | 安i璚i patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Tw鎩 g這s w dyskusji | Varia | 砰cie Ko軼io豉