słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Benedykt XVI

Głoście i świadczcie, że Bóg jest miłością

2 II 2007 — Przemówienie Papieża do osób konsekrowanychDzień Życia Konsekrowanego został ustanowiony przez Jana Pawła II w 1997 r. W ogłoszonym z tej okazji orędziu Sługa Boży napisał, że obchody tego Dnia «mają pomóc całemu Kościołowi w coraz pełniejszym dostrzeganiu wartości świadectwa osób, które wybrały drogę wiernego naśladowania Chrystusa poprzez praktykowanie rad ewangelicznych; zarazem dla samych osób konsekrowanych będą właściwą okazją odnowienia przyrzeczeń oraz ożywienia uczuć, które powinny inspirować ich oddanie w Panu» («L'Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 3/1997, s. 5). Dzień Życia Konsekrowanego obchodzony jest w Kościele 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego. W tym roku w Bazylice Watykańskiej Mszę św. dla osób konsekrowanych sprawował prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego kard. Franc Rodé MC, a następnie spotkał się z nimi Benedykt XVI, który w wygłoszonym przemówieniu powiedział m.in.: «Poprzez kontemplację i działanie, w samotności i w braterskiej wspólnocie, przez służbę ubogim i najmniejszym, przez osobiste towarzyszenie i na współczesnych areopagach bądźcie gotowi głosić i świadczyć, że Bóg jest Miłością i że piękną rzeczą jest Go miłować».

Drodzy Bracia i Siostry!

Chętnie spotykam się z wami na zakończenie Eucharystii, która również w tym roku zgromadziła w tej Bazylice w tak wymownych okolicznościach was, którzy należąc do zgromadzeń, instytutów, stowarzyszeń życia apostolskiego i nowych form życia konsekrowanego, stanowicie szczególnie znaczącą część mistycznego Ciała Chrystusa. Dzisiejsza liturgia wspomina Ofiarowanie Pana w świątyni, a z woli mojego czcigodnego poprzednika Jana Pawła II w to święto obchodzony jest Dzień Życia Konsekrowanego. Z prawdziwą przyjemnością witam z serca każdego z was tu obecnych, poczynając od kard. Franca Rodé, prefekta waszej dykasterii, któremu jestem wdzięczny za serdeczne słowa, jakie skierował do mnie w waszym imieniu. Witam sekretarza i wszystkich członków Kongregacji, zajmującej się tym żywotnym sektorem Kościoła. Dzisiejsze święto jest szczególnie dobrą okazją, by wspólnie prosić Pana o dar coraz bardziej znaczącej i wyraźnej obecności zakonników, zakonnic i osób konsekrowanych w Kościele kroczącym drogami świata.

Wybrani przez Boga

Drodzy bracia i siostry, święto, które dzisiaj obchodzimy, przypomina, że wasze ewangeliczne świadectwo, aby było rzeczywiście skuteczne, musi wynikać z bezwarunkowej odpowiedzi na inicjatywę Boga, który was konsekrował dla siebie specjalnym aktem miłości. Podobnie jak sędziwi Symeon i Anna pragnęli zobaczyć Mesjasza przed swoją śmiercią i mówili o Nim «wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem» (por. Łk 2, 26. 38), tak również w naszych czasach powszechnie odczuwana jest, zwłaszcza przez ludzi młodych, potrzeba spotkania z Bogiem. Wybrani przez Boga do życia konsekrowanego, w sposób definitywny idą za tym duchowym pragnieniem. Jest w nich bowiem tylko jedno oczekiwanie — na Królestwo Boże, by Bóg panował w naszej woli, w naszych sercach i w świecie. Żywią oni jedno jedyne pragnienie miłości, które tylko wiekuisty Bóg może zaspokoić. Światu, często zdezorientowanemu, ale w rzeczywistości coraz bardziej szukającemu sensu, głoszą oni przez swój przykład, że Bóg jest Panem życia, że Jego «łaska (...) lepsza jest od życia» (Ps 63 [62], 4). Wybierając posłuszeństwo, ubóstwo i czystość dla Królestwa niebieskiego, ukazują, że żadne przywiązanie i żadna miłość do rzeczy i do osób nie są zdolne zaspokoić do końca serca oraz że życie ziemskie to oczekiwanie, mniej lub bardziej długie, na spotkanie «twarzą w twarz» z Boskim Oblubieńcem — oczekiwanie, które należy przeżywać z sercem zawsze czujnym, by być gotowym rozpoznać Go i przyjąć, kiedy przyjdzie.

Z miłości do Chrystusa i ludzi

Tak więc życie konsekrowane ze swej natury jest całkowitą, ostateczną, bezwarunkową i pełną miłości odpowiedzią daną Bogu (por. Vita consecrata, 17). A kiedy człowiek wyrzeka się wszystkiego, by pójść za Chrystusem, kiedy składa Mu w darze to, co dla niego najdroższe, zdobywając się na każdą ofiarę, wtedy — podobnie jak było w przypadku Boskiego Mistrza — także osoba konsekrowana, idąca Jego śladami, staje się nieuchronnie «znakiem sprzeciwu», ponieważ jej sposób myślenia i życia często jest sprzeczny z logiką świata, jaką prawie zawsze ukazują środki społecznego przekazu. Wybiera Chrystusa, co więcej, pozwala Mu się «zdobyć» bez zastrzeżeń. Iluż ludzi spragnionych prawdy pozostaje pod wrażeniem takiej odwagi i pociąga ich przykład tych, którzy nie wahają się dać życia, własnego życia za to, w co wierzą. Czyż nie do takiej radykalnej wierności ewangelicznej jest powołana każda osoba konsekrowana, również w naszych czasach? Dziękujemy Panu za to, że tak wielu zakonników i zakonnic, tak wiele osób konsekrowanych w każdym zakątku ziemi nadal składa najwyższe i wierne świadectwo miłości Boga i braci, a nierzadko to świadectwo okupione jest męczeńską krwią. Dziękujemy Bogu również za to, że przykłady te budzą w sercach wielu młodych ludzi pragnienie pójścia na zawsze za Chrystusem, w sposób bardzo głęboki i całkowity.

Pan was prowadzi i nie opuści

Drodzy bracia i siostry, nie zapominajcie nigdy, że życie konsekrowane jest Bożym darem, i że to Pan przede wszystkim prowadzi je do pomyślnego zakończenia zgodnie ze swoimi planami. Pewność, że Pan prowadzi nas do pomyślnego zakończenia pomimo naszych słabości — ta pewność powinna wam dodawać otuchy i strzec przed pokusą zniechęcenia wobec nieuchronnych trudności, jakie niesie życie, i rozlicznych wyzwań współczesnej epoki. Istotnie, w trudnych czasach, w których żyjemy, wiele instytutów może odczuwać pewne zagubienie z powodu wewnętrznych trudności oraz licznych przeszkód, na jakie natrafiają w pełnieniu swej misji. To Dzieciątko Jezus, które dzisiaj zostaje ofiarowane w świątyni, teraz żyje pośród nas i w sposób niewidzialny nas wspiera, abyśmy wiernie z Nim współpracowali w dziele zbawienia, i nie opuszcza nas.

Dzisiejsza liturgia jest szczególnie wymowna, bo towarzyszy jej symbol światła. Uroczysta procesja ze świecami, którą odbyliście na początku Mszy św., wskazuje na Chrystusa, prawdziwą światłość świata, jaśniejącą w mrokach dziejów i oświecającą każdego, kto poszukuje prawdy. Drogie osoby konsekrowane, podtrzymujcie ten płomień i niech on płonie w waszym życiu, aby wszędzie jaśniała cząstka światłości, którą promieniuje Jezus — blask prawdy. Oddając się Mu całkowicie (por. Vita consecrata, 15), świadczycie o atrakcyjności Chrystusowej prawdy oraz o radości rodzącej się z miłości do Niego. Poprzez kontemplację i działanie, w samotności i w braterskiej wspólnocie, przez służbę ubogim i najmniejszym, przez osobiste towarzyszenie i na współczesnych areopagach bądźcie gotowi głosić i świadczyć, że Bóg jest Miłością i że piękną rzeczą jest Go miłować. Niech Maryja, Tota pulchra, nauczy was przekazywać współczesnym ludziom to Boże piękno, które powinno być widoczne w waszych słowach i czynach. Wyrażając wam wdzięczność i uznanie za służbę Kościołowi, zapewniam was o stałej pamięci w modlitwie i z całego serca wam błogosławię.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
KO, Głos Kościoła w eterze
Barbara E. Reid, Maria z Betanii wzorem słuchania
Papież Franciszek, W namiocie Abrahama
Papież Franciszek, Wszyscy jesteśmy wybrani
Piotr Paćkowski, Kinga Ochnio, Odpowiedzieć na wezwanie Pana
Antoni Długosz, W pewien sposób odbiegam od tej "normy" bycia biskupem
Leon Knabit OSB, Dorota Mazur, Powołanie daje radość
Papież Franciszek, Rewolucyjna modlitwa Maryi
Antonella Lumini, Matka duchowa
Papież Franciszek, Zdecydowane głoszenie
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła