słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Benedykt XVI

Apostolstwo przez środki społecznego przekazu

2 VI 2006 - Do pracowników katolickiego dziennika «Awenire», telewizji Sat2000, radia InBlu i agencji Sir2 czerwca Benedykt XVI spotkał się w Auli Błogosławieństw z grupą ok. 1200 pracowników katolickich mediów związanych z Konferencją Episkopatu Włoch: dziennika «Avvenire», telewizji Sat2000, stacji radiowej InBlu oraz agencji prasowej Sir. W przemówieniu Papież wskazał na rolę mediów w chrześcijańskiej kulturze Europy. «Poczynając od epoki oświecenia — powiedział — kultura zachodnia zaczęła coraz szybciej odrywać się od swych chrześcijańskich fundamentów. Skutki tego oddalenia, zwłaszcza w ostatnim okresie, ukazują nam w sposób dramatyczny i jasny zjawiska takie, jak rozpad rodziny i małżeństwa, zamachy na Życie ludzkie i jego godność, sprowadzanie wiary do sfery subiektywnego doświadczenia i, w konsekwencji, sekularyzacja świadomości publicznej. Niemniej w różnych częściach Europy istnieją przejawy i formy chrześcijańskiej kultury, które się umacniają bądź pojawiają na nowo z coraz większą mocą».

Księże Kardynale, czcigodni Bracia w biskupstwie, drodzy Bracia i Siostry w Panu!

Z radością spotykam się dziś w Watykanie z pracownikami katolickiego dziennika «Awenire», telewizji Sat2000, stacji radiowej InBlu i agencji Sir. Jest to bardzo ważna sieć środków społecznego przekazu, związana z Włoską Konferencją Episkopatu, reprezentowaną tutaj przez jej przewodniczącego kard. Camilla Ruiniego, którego w pierwszej kolejności pragnę z szacunkiem powitać. Witam też serdecznie każdego z was, dziękując dyrektorowi «Awenire» i Sat2000 za życzliwe słowa, jakie skierował do mnie w imieniu tutaj obecnych. Drodzy przyjaciele, odgrywacie naprawdę ważną rolę. Także dzięki wkładowi waszej pracy katolicy włoscy nieprzerwanie starają się wnosić Ewangelię Chrystusa w życie narodu. Pragnę przypomnieć, że w latach bezpośrednio po Soborze Paweł VI bardzo zdecydowanie popierał powstanie «Avvenire» jako katolickiego dziennika o zasięgu krajowym. Później podjęta została

odważna decyzja o rozszerzeniu zakresu waszego działania na sferę radia i telewizji, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik, zgodnie z zaleceniami soborowego Dekretu Inter mirifica (nn. 13-14). Staliście się w ten sposób jednym z narzędzi rozpowszechniania chrześcijańskiego orędzia we Włoszech.

Wiara i kultura

W zrozumieniu całej doniosłości tej pracy, której poświęcacie się każdego dnia, może dopomóc krótka refleksja nad relacją między wiarą a kulturą, jaka rozwinęła się w ostatnich dziesięcioleciach. Jak dobrze wiecie, kultura europejska kształtowała się przez stulecia przy współudziale chrześcijaństwa. Później, poczynając od epoki oświecenia, kultura zachodnia zaczęła coraz szybciej odrywać się od swych chrześcijańskich fundamentów. Skutki tego oddalenia, zwłaszcza w ostatnim okresie, ukazują nam w sposób dramatyczny i jasny zjawiska takie, jak rozpad rodziny i małżeństwa, zamachy na życie ludzkie i jego godność, sprowadzanie wiary do sfery subiektywnego doświadczenia i, w konsekwencji, sekularyzacja świadomości publicznej. Niemniej w różnych częściach Europy istnieją przejawy i formy chrześcijańskiej kultury, które się umacniają bądź pojawiają na nowo z coraz większą mocą. W szczególności wiara katolicka jest zasadniczo wciąż obecna w życiu narodu włoskiego, a znaki jej nowej żywotności są widoczne dla wszystkich. Dlatego też jako pracownicy środków przekazu, czerpiący inspirację z Ewangelii, musicie nieustannie dokonywać rozeznania. Jak dobrze wiecie, pasterze Kościoła we Włoszech troszczą się o zachowywanie tych form chrześcijaństwa, które wywodzą się z wielkiej tradycji narodu włoskiego i kształtują życie społeczne, dostosowując je do wymogów współczesności, oczyszczając je, gdy jest to konieczne, ale nade wszystko umacniając je i popierając. Również waszym obowiązkiem jest wspieranie i upowszechnianie pojawiających się dziś nowych form przeżywania chrześcijaństwa oraz dopomaganie, aby coraz wyraźniej uświadamiano sobie ich zakorzenienie w Kościele i rolę, jaką mogą odegrać w społeczeństwie i kulturze Włoch.

Służba człowiekowi

To wszystko, drodzy przyjaciele, należy do waszego codziennego trudu, waszej pracy, do której nie możecie podchodzić w sposób abstrakcyjny lub czysto intelektualny, ale musicie zwracać uwagę na tysiące aspektów konkretnego życia narodu, na jego problemy, jego potrzeby i jego nadzieje. Niech was umacnia w tym trudzie i dodaje wara odwagi przekonanie, że wiara chrześcijańska jest otwarta na wszystko, co «prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie» w kulturach narodów, jak nauczał apostoł Paweł w Liście do Filipian (por. 4, 8). Pełnijcie zatem dalej swoje dzieło w tym duchu i z taką postawą, sami dając przekonujące świadectwo głębokiego życia chrześcijańskiego i pozostając mocno zjednoczeni z Chrystusem, abyście mogli patrzeć na świat Jego oczyma. Cieszcie się z tego, że należycie do Kościoła i że wprowadzacie jego głos i jego argumenty na wielkie forum społecznego przekazu. Niestrudzenie budujcie mosty porozumienia i łączności między życiem Kościoła a opinią publiczną. To pozwoli wam stać się uczestnikami społecznego przekazu, który nie oddala się od współczesnego człowieka, ale jest mu przyjazny i chce mu służyć.

Jest moim głębokim pragnieniem, aby katolicy i wszyscy Włosi dbający o autentyczne wartości troszczyli się o taki przekaz i go wspomagali. Ze swej strony zapewniam was o mojej nieustannej więzi z wami. Aby zaś wasza praca przynosiła coraz obfitsze owoce, z całego serca udzielam wam i waszym rodzinom Apostolskiego Błogosławieństwa, dającego światło i moc, którymi tylko Bóg może napełnić serca swoich dzieci.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Henryk Zieliński, Księża na językach
Agnieszka Wawryniuk, Dramatyczne zagrożenie
Papież Franciszek, Skarb i glina
Papież Franciszek, Zdecydowane głoszenie
Michał Kłosowski, Mateusz Kusztyp, Przyjechawszy na miejsce usłyszałem - pakuj się, jeśli możesz
Papież Franciszek, Rada na koniec tygodnia
Andrzej Cichoń, Dobry Bóg
Magdalena Kowalewska, Artur Stelmasiak, Henryk Hoser, Opinia salonu mnie nie interesuje
Anselm Grün, Tomás Halík, Bóg zagubiony
Winfried Nonhoff, Opuszczeni przez Boga
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła