słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Benedykt XVI

Wspólna droga ku jedności w wierze

1 II 2007 — Przemówienie Papieża do członków Międzynarodowej Komisji ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem katolickim i wschodnimi Kościołami prawosławnymiW czwartek 1 lutego w Sali Papieży Benedykt XVI przyjął na audiencji członków Międzynarodowej Komisji ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem katolickim i wschodnimi Kościołami prawosławnymi. W przemówieniu Papież zwrócił uwagę na wielkie znaczenie prac komisji dla sprawy jedności chrześcijan, których «łączy kościelne dziedzictwo sięgające czasów apostolskich i pierwszych wieków chrześcijaństwa».

Drodzy Bracia w Chrystusie!

Spotykam się z wami z radością, członkowie Międzynarodowej Komisji ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem katolickim i wschodnimi Kościołami prawosławnymi, z okazji waszej czwartej sesji plenarnej.

Za waszym pośrednictwem pragnę przekazać braterskie pozdrowienie czcigodnym braciom, zwierzchnikom wschodnich Kościołów prawosławnych: Jego Świątobliwości Papieżowi Szenudzie III, Jego Świątobliwości Patriarsze Zakce I Iwasowi, Jego Świątobliwości Katolikosowi Karekinowi II, Jego Świątobliwości Aramowi I, Jego Świątobliwości Patriarsze Pawłowi, Jego Świątobliwości Patriarsze Antoniosowi I i Jego Świątobliwości Baseliosowi Mar Thomie Didymusowi I.

Wasze spotkanie na temat ustanowienia i misji Kościoła jest bardzo ważnym krokiem na naszej wspólnej drodze do przywrócenia pełnej jedności. Kościół katolicki i prawosławne Kościoły wschodnie łączy kościelne dziedzictwo, sięgające czasów apostolskich i pierwszych wieków chrześcijaństwa. To «dziedzictwo doświadczeń» winno kształtować naszą przyszłość, «kierując naszym dążeniem do przywrócenia pełnej komunii» (por. Ut unum sint, 56).

Pan Jezus powierzył nam zadanie: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!» (Mk 16, 15). Dziś wielu ludzi wciąż jeszcze czeka na to, że ktoś przyniesie im prawdę Ewangelii.

Niech ich pragnienie Dobrej Nowiny umocni nas w postanowieniu, by gorliwie zabiegać i modlić się o jedność, która jest niezbędna, aby Kościół mógł pełnić swą misję w świecie, zgodnie z modlitwą Jezusa: «Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś» (J 17, 23).

Wielu z was pochodzi z krajów Bliskiego Wschodu. Trudna sytuacja, w jakiej w tym regionie żyją poszczególni ludzie i chrześcijańskie wspólnoty, bardzo nas wszystkich niepokoi. Istotnie, mniejszościom chrześcijańskim ciężko jest przetrwać w tak niestabilnej sytuacji geopolitycznej i często mają chęć wyemigrować. W tych warunkach chrześcijanie wywodzący się z różnych tradycji i należący do wszystkich wspólnot na Bliskim Wschodzie muszą być odważni i silni mocą Ducha Chrystusa (por. Bożonarodzeniowe przesłanie do katolików żyjących na Bliskim Wschodzie, 21 grudnia 2006 r.). Niech wstawiennictwo i przykład wielu męczenników i świętych, którzy na tych ziemiach złożyli odważne świadectwo o Chrystusie, wspiera i umacnia w wierze chrześcijańskie wspólnoty!

Dziękuję wam za dzisiejszą wizytę i za stałe zaangażowanie na naszej drodze dialogu i jedności. Niech Duch Święty towarzyszy wam podczas obrad. Wszystkim z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Bartłomiej, Łączyć to, co jest podzielone
Enzo Bianchi, Metoda nawrócenia
Papież Franciszek, Jezus wzywa nas do poświęcenia się na rzecz jedności i miłości
Waldemar Cisło, Małgorzata Godzisz, Dekalog. Dziesięć prostych słów
Anna Foa, Cerowanie
Papież Franciszek, Uczmy się od siebie nawzajem
Papież Franciszek, Przyjmijmy Księcia Pokoju
Papież Franciszek, Nie należy nigdy siedzieć
GMV, W obliczu historii
Papież Franciszek, Justin Welby, Wspólna deklaracja
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła