słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Benedykt XVI

Wspólna droga ku jedności w wierze

1 II 2007 — Przemówienie Papieża do członków Międzynarodowej Komisji ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem katolickim i wschodnimi Kościołami prawosławnymiW czwartek 1 lutego w Sali Papieży Benedykt XVI przyjął na audiencji członków Międzynarodowej Komisji ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem katolickim i wschodnimi Kościołami prawosławnymi. W przemówieniu Papież zwrócił uwagę na wielkie znaczenie prac komisji dla sprawy jedności chrześcijan, których «łączy kościelne dziedzictwo sięgające czasów apostolskich i pierwszych wieków chrześcijaństwa».

Drodzy Bracia w Chrystusie!

Spotykam się z wami z radością, członkowie Międzynarodowej Komisji ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem katolickim i wschodnimi Kościołami prawosławnymi, z okazji waszej czwartej sesji plenarnej.

Za waszym pośrednictwem pragnę przekazać braterskie pozdrowienie czcigodnym braciom, zwierzchnikom wschodnich Kościołów prawosławnych: Jego Świątobliwości Papieżowi Szenudzie III, Jego Świątobliwości Patriarsze Zakce I Iwasowi, Jego Świątobliwości Katolikosowi Karekinowi II, Jego Świątobliwości Aramowi I, Jego Świątobliwości Patriarsze Pawłowi, Jego Świątobliwości Patriarsze Antoniosowi I i Jego Świątobliwości Baseliosowi Mar Thomie Didymusowi I.

Wasze spotkanie na temat ustanowienia i misji Kościoła jest bardzo ważnym krokiem na naszej wspólnej drodze do przywrócenia pełnej jedności. Kościół katolicki i prawosławne Kościoły wschodnie łączy kościelne dziedzictwo, sięgające czasów apostolskich i pierwszych wieków chrześcijaństwa. To «dziedzictwo doświadczeń» winno kształtować naszą przyszłość, «kierując naszym dążeniem do przywrócenia pełnej komunii» (por. Ut unum sint, 56).

Pan Jezus powierzył nam zadanie: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!» (Mk 16, 15). Dziś wielu ludzi wciąż jeszcze czeka na to, że ktoś przyniesie im prawdę Ewangelii.

Niech ich pragnienie Dobrej Nowiny umocni nas w postanowieniu, by gorliwie zabiegać i modlić się o jedność, która jest niezbędna, aby Kościół mógł pełnić swą misję w świecie, zgodnie z modlitwą Jezusa: «Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś» (J 17, 23).

Wielu z was pochodzi z krajów Bliskiego Wschodu. Trudna sytuacja, w jakiej w tym regionie żyją poszczególni ludzie i chrześcijańskie wspólnoty, bardzo nas wszystkich niepokoi. Istotnie, mniejszościom chrześcijańskim ciężko jest przetrwać w tak niestabilnej sytuacji geopolitycznej i często mają chęć wyemigrować. W tych warunkach chrześcijanie wywodzący się z różnych tradycji i należący do wszystkich wspólnot na Bliskim Wschodzie muszą być odważni i silni mocą Ducha Chrystusa (por. Bożonarodzeniowe przesłanie do katolików żyjących na Bliskim Wschodzie, 21 grudnia 2006 r.). Niech wstawiennictwo i przykład wielu męczenników i świętych, którzy na tych ziemiach złożyli odważne świadectwo o Chrystusie, wspiera i umacnia w wierze chrześcijańskie wspólnoty!

Dziękuję wam za dzisiejszą wizytę i za stałe zaangażowanie na naszej drodze dialogu i jedności. Niech Duch Święty towarzyszy wam podczas obrad. Wszystkim z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Anna Foa, Cerowanie
Papież Franciszek, Uczmy się od siebie nawzajem
Papież Franciszek, Przyjmijmy Księcia Pokoju
Papież Franciszek, Nie należy nigdy siedzieć
GMV, W obliczu historii
Papież Franciszek, Justin Welby, Wspólna deklaracja
Lucetta Scaraffia, Kobiety i reformacja
Agnieszka Czylok, Wiara i... wiedza
Papież Franciszek, My, chrześcijanie, musimy być twórcami rewolucji czułości
Papież Franciszek, Wspólna deklaracja Papieża Franciszka i przewodniczącego ŚFL bpa Muniba Younana
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła