słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Benedykt XVI

Dziadkowie są cennym skarbem każdej rodziny

5 IV 2008 — Do uczestników XVIII Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny5 kwietnia Papież spotkał się z uczestnikami XVIII Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny. Główny temat obrad brzmiał: «Dziadkowie — ich świadectwo i obecność w rodzinie». Ponadto mówiono o przygotowaniach do VI Światowego Spotkania Rodzin w styczniu 2009 r. w Meksyku, oraz o Encyklice Pawła VI «Humanae vitae» z okazji 40. rocznicy jej ogłoszenia.

Księża kardynałowie, czcigodni bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy bracia i siostry!

Cieszę się, że mogę spotkać się z wami na zakończenie XVIII Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny, które obradowało na temat: «Dziadkowie — ich świadectwo i obecność w rodzinie». Dziękuję wam za odpowiedź na moje słowa wypowiedziane w Walencji: «Niech dziadkowie nigdy z żadnego powodu nie będą wyłączeni z rodziny. Są skarbem, którego nie możemy odebrać nowym pokoleniom, zwłaszcza ich świadectwa wiary». Witam w szczególności kard. Ricarda Vidala, arcybiskupa Cebu, członka Komitetu Prezydium, który wyraził uczucia was wszystkich; serdecznie pozdrawiam drogiego kard. Alfonsa Lopeza Trujilla, który od 18 lat z pasją i kompetentnie kieruje tą dykasterią. Bardzo nam go tu brak. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia i modlimy się za niego.

Rozpatrywany przez was temat jest wszystkim bardzo bliski. Któż nie pamięta swoich dziadków? Któż mógłby zapomnieć ich obecność i ich świadectwo w ognisku domowym? Iluż z nas nosi ich imię, na znak ciągłości i wdzięczności! Rodziny mają zwyczaj obchodzić rocznicę ich śmierci uczestnicząc w Mszy św. za ich dusze i, jeśli to możliwe, nawiedzając cmentarz. Te oraz inne gesty miłości i wiary są wyrazem naszej wdzięczności wobec nich. Oni byli nam oddani, poświęcali się, a w niektórych przypadkach ponosili także ofiary.

Kościół zawsze otaczał dziadków szczególnym szacunkiem, uznając ich za wielki skarb z punktu widzenia ludzkiego i społecznego, jak również religijnego i duchowego. Moi czcigodni poprzednicy Paweł VI i Jan Paweł II — którego trzecią rocznicę śmierci niedawno obchodziliśmy — w swoich wypowiedziach wielokrotnie podkreślali, że wspólnota Kościoła darzy osoby starsze uznaniem za ich oddanie, ich duchowość. W szczególności Jan Paweł II w czasie Jubileuszu Roku 2000 zaprosił we wrześniu na plac św. Piotra tych, którzy przekroczyli próg «trzeciego wieku», i przy tej okazji powiedział: «Mimo ograniczeń mego wieku bardzo wysoko cenię sobie życie. Dziękuję za to Bogu! Pięknie jest służyć aż do końca sprawie Królestwa Bożego». Są to słowa z orędzia, które mniej więcej rok wcześniej, w październiku 1999 r., skierował do osób starszych, a które niezmiennie zachowuje swą aktualność w sensie ludzkim, społecznym i kulturowym.

Wasze zgromadzenie plenarne rozważało zagadnienie obecności dziadków w rodzinie, w Kościele i w społeczeństwie w szerokiej perspektywie, uwzględniającej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Przeanalizujmy pokrótce te trzy okresy. W przeszłości dziadkowie odgrywali ważną rolę w życiu i rozwoju rodziny. Także w podeszłym wieku mieli wciąż udział w życiu swoich dzieci, wnuków, a być może i prawnuków, dając na co dzień żywe świadectwo troskliwości, poświęcenia i bezwarunkowego oddania. Byli świadkami osobistej i wspólnotowej historii, która żyła w ich wspomnieniach i mądrości. Dziś rozwój ekonomiczny i społeczny przyniósł poważne zmiany w życiu rodzin. Ludzie starsi, a wśród nich wielu dziadków, znaleźli się w czymś na kształt «strefy parkingowej»: niektórzy widzą, że są ciężarem dla rodziny, i wolą żyć sami lub w domach spokojnej starości, ze wszystkimi konsekwencjami, jakie te decyzje za sobą pociągają.

Ponadto wydaje się, że z wielu stron, niestety, coraz bardziej narasta «kultura śmierci», która jest zagrożeniem również dla trzeciego wieku. Dochodzi wręcz do tego, że proponuje się z coraz większym naciskiem eutanazję jako sposób rozwiązania niektórych trudnych sytuacji. Starość i jej problemy, związane również z nowymi sytuacjami rodzinnymi i społecznymi, będącymi konsekwencją nowoczesnego rozwoju, powinny być traktowane z rozwagą i zawsze w świetle prawdy o człowieku, o rodzinie i o wspólnocie. Trzeba zawsze mocno reagować na to, co odczłowiecza społeczeństwo. Ta problematyka domaga się wyraźnej odpowiedzi ze strony wspólnot parafialnych i diecezjalnych, które starają się zaradzać nowym potrzebom osób starszych. Istnieją stowarzyszenia i ruchy kościelne, które poświęciły się tej ważnej i niecierpiącej zwłoki sprawie. Trzeba połączyć siły, aby razem przeciwstawić się wszelkim formom spychania na margines, bowiem ofiarami mentalności indywidualistycznej są nie tylko oni — dziadkowie, babcie, osoby starsze — lecz wszyscy. Jeżeli — jak często i z wielu stron się słyszy — dziadkowie są cennym skarbem, trzeba podejmować konsekwentne decyzje, które pozwolą jak najlepiej go wykorzystać.

Niech dziadkowie znów będą aktywnie obecni w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie. Gdy chodzi o rodziny, niech dziadkowie nadal pełnią w nich rolę świadków jedności, wartości opartych na wierności jedynej miłości, która rodzi wiarę i radość życia. Tak zwane nowe modele rodziny i szerzący się relatywizm osłabiły te podstawowe wartości komórki rodzinnej. Jak słusznie zauważyliście podczas waszych obrad — pilnie potrzeba środków zaradczych na plagi naszego społeczeństwa. Czy w obliczu kryzysu rodziny pierwszym krokiem nie mogłoby być właśnie wykorzystanie obecności i świadectwa dziadków — tych, którzy mają silniej ugruntowane wartości i wizje życia? Nie można bowiem planować przyszłości bez odwoływania się do przeszłości, bogatej w istotne doświadczenia oraz duchowe i moralne punkty odniesienia. Gdy myślimy o dziadkach, o ich świadectwie miłości i wierności życiu, przypominają się biblijne postacie Abrahama i Sary, Elżbiety i Zachariasza, Joachima i Anny, a też starców Symeona i Anny, czy również Nikodema: wszyscy oni przypominają nam, że w każdym okresie życia Pan domaga się od każdego, by jego talenty przynosiły pożytek.

A teraz pomyślmy już o VI Światowym Spotkaniu Rodzin, które odbędzie się w Meksyku w styczniu 2009 r. Pozdrawiam obecnego tu kard. Norberta Riverę Carrerę, arcybiskupa Meksyku, i dziękuję mu za wszystko, co już zrobił w tych miesiącach przygotowań razem ze swoimi współpracownikami. Wszystkie rodziny chrześcijańskie świata patrzą na ten kraj, «zawsze wierny» Kościołowi, który otworzy drzwi wszystkim rodzinom świata. Zachęcam wspólnoty kościelne, w szczególności grupy rodzinne, ruchy i stowarzyszenia rodzin, by przygotowały się duchowo do tego wydarzenia łaski. Czcigodni i drodzy bracia, raz jeszcze dziękuję wam za odwiedziny i za waszą pracę w tych dniach; zapewniam was o pamięci w modlitwie i z serca udzielam wam i waszym bliskim błogosławieństwa apostolskiego.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Wojciech Ossowiecki, Dom w środku puszczy
Iwona Przewor, Jolanta Krasnowska-Dyńka, Przemoc nie omija dobrych domów
Paweł Zuchniewicz, Błogosławiona różnica
Grzegorz Ginter SJ, Agnieszka Wawryniuk, SOR dla rodziny
Papież Franciszek, Potrzebny jest prawdziwy katechumenat przygotowujący do sakramentu małżeństwa
MD, Jak Bóg uratował pewną rodzinę
Papież Franciszek, W namiocie Abrahama
Damian Wojciechowski SJ, Dlaczego muzułmanie nas zastąpią?
Paweł Zuchniewicz, Nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam
Andrzej Siwiecki, Z pamiętnika ojca i syna
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła