słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Benedykt XVI

Rozwijajmy współpracę między chrześcijanami

14 XII 2006 r. — Przemówienie Benedykta XVI podczas spotkania z abpem ChristodoulosemWażnym wydarzeniem ekumenicznym w życiu Kościoła była oficjalna wizyta w Watykanie prawosławnego arcybiskupa Aten i całej Grecji Christodoulosa, który 14 grudnia 2006 r. został przyjęty przez Benedykta XVI na specjalnej audiencji w bibliotece prywatnej. Podczas spotkania Papież i Arcybiskup wygłosili przemówienia oraz podpisali Wspólną deklarację. «Pamiętna wizyta mojego czcigodnego poprzednika Papieża Jana Pawła II w Atenach w 2001 r., podczas pielgrzymki śladami św. Pawła — powiedział w przemówieniu Benedykt XVI — w istotny sposób przyczyniła się do stopniowego rozwoju naszych coraz bardziej intensywnych kontaktów i współpracy». Również abp Christodoulos nawiązał do wizyty Jana Pawła II w Atenach, mówiąc, że była ona ważnym krokiem na drodze do wzajemnego zrozumienia, przebaczenia, pojednania i oczyszczenia pamięci. Arcybiskup wyraził nadzieję, że dialog między obydwoma Kościołami pozwoli przezwyciężyć trudności doktrynalne, stanowiące przeszkodę na drodze ku jedności w wierze. Poniżej zamieszczamy przemówienie Ojca Świętego oraz Wspólną deklarację Benedykta XVI i Christodoulosa.

«Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa!» (1 Kor 1, 3).

Wielce Błogosławiony, drodzy Bracia w Chrystusie towarzyszący arcybiskupowi Aten i całej Grecji podczas naszego braterskiego spotkania, pozdrawiam was w Panu.

Z głęboką radością witam was słowami, które św. Paweł skierował do «Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa» (1 Kor 1, 2). W imię Pana i ze szczerą braterską miłością życzę wam udanego pobytu w Kościele Rzymu i dziękuję Bogu, który pozwala nam przeżywać ten moment łaski i duchowej radości.

Kraj o wielkiej tradycji chrześcijańskiej

Wasza obecność tutaj budzi w nas pamięć o wielkiej tradycji chrześcijańskiej, która narodziła się i rozwinęła w waszej umiłowanej i pełnej chwały ojczyźnie. Dzięki lekturze listów Pawłowych i Dziejów Apostolskich tradycja ta przypomina nam na co dzień pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, które powstały w Koryncie, Tesalonice i Filippi. I tak wspominamy pobyt i nauczanie św. Pawła w Atenach, jego odważne głoszenie wiary w Boga nieznanego i objawionego w Jezusie Chrystusie oraz orędzia o zmartwychwstaniu, które trudno było zrozumieć jego współczesnym.

W pierwszym liście do chrześcijan w Koryncie, pierwszej wspólnoty, która doświadczyła trudności i pokusy podziału, odczytujemy przesłanie aktualne dla wszystkich chrześcijan. Istotnie, realne zagrożenie pojawia się w chwili, gdy niektórzy pragną identyfikować się z taką czy inną grupą, mówiąc: «Ja jestem od Pawła, a ja od Apollosa; ja jestem Kefasa». I wówczas Paweł zadaje niepokojące pytanie: «Czyż Chrystus jest podzielony?» (1 Kor 1, 13).

Od zarania chrześcijaństwa Grecja i Rzym rozwijały relacje i utrzymywały stosunki, dzięki którym powstały różnego rodzaju wspólnoty i tradycje chrześcijańskie w tych regionach, którym dziś odpowiada terytorium Europy Wschodniej i Europy Zachodniej. Z tych intensywnych relacji zrodziła się swoista osmoza w kształtowaniu się instytucji kościelnych. Tej osmozie — która nie naruszyła specyfiki dyscyplinarnej, liturgicznej, teologicznej i duchowej obu tradycji, rzymskiej i greckiej — zawdzięczamy owocną działalność ewangelizacyjną Kościoła i inkulturację wiary chrześcijańskiej.

Wizyta Jana Pawła II w Grecji

Dziś nasze kontakty ożywiają się powoli, lecz w sposób głęboki i z troską o autentyczność. Dają nam one sposobność do odkrycia całej gamy nowych form duchowego wyrazu, bogatych w znaczenie i wzajemnie nas wiążących. Dziękujemy za to Bogu.

Pamiętna wizyta mojego czcigodnego poprzednika Papieża Jana Pawła II w Atenach w 2001 r., podczas pielgrzymki śladami św. Pawła, w istotny sposób przyczyniła się do stopniowego rozwoju naszych coraz bardziej intensywnych kontaktów i współpracy. Podczas tej pielgrzymki Papież Jan Paweł II został przyjęty z czcią i szacunkiem przez Wielce Błogosławionego i Święty Synod Kościoła Grecji. W szczególności zaś pamiętamy wzruszające spotkanie na Areopagu, w miejscu, gdzie nauczał św. Paweł. Potem nastąpiła wymiana wizyt delegacji kapłanów i studentów.

Nie chciałbym i nie mógłbym zapomnieć tu o owocnej współpracy, która została nawiązana między Apostolikì Diakonia i Watykańską Biblioteką Apostolską.

Tego typu inicjatywy przyczyniają się do rzeczywistego wzajemnego poznania, i nie wątpię, że pomogą w umocnieniu nowych relacji między Kościołem Grecji i Kościołem Rzymu.

Brońmy wspólnych wartości

Wielce Błogosławiony, patrząc w przyszłość widzimy przed sobą wielkie pole, na którym będzie mogła wzrastać nasza współpraca kulturalna i duszpasterska.

Różne kraje europejskie pracują nad stworzeniem nowej Europy, która nie może być rzeczywistością wyłącznie gospodarczą. Katolicy i prawosławni powinni wnieść tu swój wkład kulturowy, a przede wszystkim duchowy. Ich obowiązkiem jest bowiem bronić chrześcijańskich korzeni kontynentu, które miały wpływ na jego kształt na przestrzeni wieków, i tym samym pozwolić, by tradycja chrześcijańska nadal mogła się wyrażać i oddziaływać ze wszystkich sił na rzecz uznania godności osoby, poszanowania mniejszości i unikania wszelkiego ujednolicania kulturowego, które stwarza niebezpieczeństwo utraty wielkich bogactw cywilizacji; trzeba również strzec praw człowieka, do których należy zasada wolności jednostki, a zwłaszcza wolności religijnej; są to prawa, które trzeba umacniać i których trzeba bronić na forum Unii Europejskiej i w każdym z jej krajów członkowskich.

Trzeba też rozwijać współpracę między chrześcijanami w każdym z krajów Unii Europejskiej, by stawić czoło nowym zagrożeniom, które stają przed wiarą chrześcijańską, takim jak wzmagająca się coraz bardziej sekularyzacja, relatywizm i nihilizm, który jest podłożem zachowań, a nawet prawodawstw, godzących w niezbywalną godność osób i podważających tak podstawowe instytucje jak małżeństwo. Pilnie musimy podjąć wspólne działania duszpasterskie, które dla naszych współczesnych będą wspólnym świadectwem, a nam pozwolą uzasadnić tę nadzieję, która jest w nas.

Obecność Wielce Błogosławionego tu w Rzymie jest znakiem tego wspólnego zaangażowania. Ze swej strony Kościół katolicki głęboko pragnie uczynić wszystko co możliwe, aby ułatwić nasze wzajemne zbliżenie, dążąc do przywrócenia pełnej komunii między katolikami i prawosławnymi, a na razie sprzyjając współpracy duszpasterskiej na wszystkich możliwych poziomach, aby Ewangelia była głoszona i by imię Boże było błogosławione.

Jeszcze raz witam Wielce Błogosławionego i umiłowanych braci, którzy towarzyszą Ekscelencji podczas tej wizyty. Zawierzając was wstawiennictwu Theotókos, modlę się, by Pan obdarzył was z nieba obfitością swych błogosławieństw.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Lucetta Scaraffia, Zangażowanie w konkretne sytuacje
GMV, Niewolnicy pokoju
GMV, Poza słowami
GMV, Utopia życia
Dominik Ochlak, Paweł Zając, Od Madagaskaru po cały świat
Manuel Nin, Siła spacerowania
Bartłomiej, Łączyć to, co jest podzielone
Zbigniew Kopczyński, Troska o demokrację
Enzo Bianchi, Metoda nawrócenia
Papież Franciszek, Jezus wzywa nas do poświęcenia się na rzecz jedności i miłości
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła