słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Benedykt XVI

W trosce o wiarę i kult Eucharystii

19 IX 2005 — Do nowo mianowanych biskupów uczestniczących w kursie formacyjnym19 września w Sali Szwajcarów Pałacu Apostolskiego w Castel Gandolfo Benedykt XVI spotkał się z grupą 110 biskupów, mianowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Uczestniczyli oni w specjalnym kursie formacyjnym zorganizowanym przez Kongregację ds. Biskupów i Kongregację dla Kościołów Wschodnich. W przemówieniu Papież zwrócił uwagę na potrzebę godnego i pobożnego sprawowania Eucharystii. «Sam sposób celebrowania Mszy św. przez biskupa — powiedział — umacnia wiarę i pobożność jego kapłanów i wiernych. Każdy biskup jako 'pierwszy szafarz Bożych tajemnic' jest odpowiedzialny w diecezji za Eucharystię; jego zadaniem jest zatem dbanie o godne i uroczyste sprawowanie Eucharystii i o szerzenie kultu eucharystycznego».

Drodzy Współbracia w biskupstwie!

Pozdrawiam was bardzo serdecznie słowami zmartwychwstałego Chrystusa, który życzył apostołom: «Pokój wam!» Na początku swojej posługi biskupiej przybyliście z pielgrzymką do grobu św. Piotra, aby odnowić wiarę, rozmyślać nad odpowiedzialnością, jaka wiąże się z funkcją następców apostołów, i dać wyraz waszej jedności z Papieżem.

Stała formacja biskupa

Organizowanie dla nowo mianowanych biskupów dni studium stało się już tradycją; spotkanie to daje wam sposobność do refleksji nad niektórymi ważnymi aspektami posługi biskupiej w klimacie braterskiej wymiany przemyśleń i doświadczeń. To spotkanie jest jednym z elementów stałej formacji biskupa, którą zalecała Adhortacja apostolska Pastores gregis. Skoro z różnorodnych względów biskup potrzebuje aggiornamento, tym bardziej użyteczne jest dać mu na początku misji możliwość należytej refleksji nad wyzwaniami i problemami, jakie go czekają. Te dni pozwalają wam także poznać się osobiście i rzeczywiście doświadczyć owej kolegialnej miłości, która musi pobudzać waszą posługę.

Dziękuję kard. Giovanniemu Battiście Re za słowa, w których wyraził wasze uczucia. Serdecznie pozdrawiam abpa Antonia Vegliň, sekretarza Kongregacji dla Kościołów Wschodnich; cieszę się, że biskupi obrządku wschodniego przyłączyli się do tej inicjatywy wraz ze współbraćmi obrządku łacińskiego, choć wiedzieli, że przewidziane są także specjalne spotkania w dykasterii dla Kościołów wschodnich.

Stawiając pierwsze kroki w posługiwaniu biskupim, zdaliście sobie już sprawę, jak bardzo trzeba z pokorą pokładać ufność w Bogu i wykazywać apostolską odwagę, która rodzi się z wiary i z poczucia odpowiedzialności biskupa. Był tego świadomy Paweł Apostoł, który w swej pracy apostolskiej pokładał nadzieję jedynie w Panu, uznając, że moc pochodzi wyłącznie od Niego. Mówił bowiem: «Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia» (Flp 4, 13). Każdy z was, drodzy bracia, musi być pewny, że w pełnieniu posługi nigdy nie jest sam, ponieważ jest z nim łaska i obecność Pana, jak przypomina nam Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, która potwierdza obecność Chrystusa Zbawiciela w osobie i posłudze kapłańskiej biskupa (por. n. 21).

Nauczyciel wiary

Spośród waszych zadań chciałbym zwrócić uwagę na jedno: obowiązek bycia nauczycielami wiary. Głoszenie Ewangelii leży u podstaw Kościoła i jego rozwoju w świecie, jak również wzrastania w wierze wiernych. Apostołowie byli w pełni świadomi, że ta ich posługa miała znaczenie pierwszorzędne: aby móc poświęcić się całkowicie posłudze słowa, wybrali diakonów i zlecili im posługę miłosierdzia (Dz 6, 2--4). Jako następcy apostołów, drodzy współbracia, jesteście doctores fidei, prawdziwymi nauczycielami, głoszącymi ludowi, z autorytetem samego Chrystusa, wiarę, którą należy wyznawać i którą trzeba żyć. Powierzonym waszej trosce duszpasterskiej wiernym powinniście pomagać w odkrywaniu na nowo radości wiary, radości z tego, że każdy jest kochany przez Boga, który dał swojego Syna Jezusa dla naszego zbawienia. Wiara bowiem, jak dobrze wiecie, polega przede wszystkim na zawierzeniu Bogu, który każdego z nas zna i kocha, i na przyjęciu Prawdy, którą On objawił w Chrystusie, w tejże postawie zawierzenia, która pozwala nam zaufać Jemu, Objawicielowi Ojca. On nas kocha pomimo naszych słabości i grzechów, i ta Jego miłość nadaje sens naszemu życiu i życiu świata.

Aby dać odpowiedź Bogu, trzeba przebyć ową wewnętrzną drogę, która prowadzi wierzącego do spotkania z Panem. Takie spotkanie jest możliwe jedynie wtedy, gdy człowiek potrafi otworzyć swoje serce Bogu, który przemawia w głębi sumienia. Do tego konieczne jest życie wewnętrzne, wyciszenie, czujność — zachęcam was, byście nie tylko sami tak żyli, ale byście ten sposób życia zalecali waszym wiernym, starając się wychodzić ze stosownymi do czasu i miejsca inicjatywami, które będą pomagały odkryć prymat życia duchowego.

W tegoroczną uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła przekazałem Kościołowi Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, wierną i pewną syntezę obszerniejszego, wcześniej opracowanego tekstu. Dziś symbolicznie powierzam każdemu z was te dwa podstawowe dokumenty wiary Kościoła jako punkt odniesienia waszego nauczania i znak jedności wiary, którą żyjemy. Dialogowa forma Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego i zamieszczone w nim ilustracje mają pomóc każdemu wiernemu odnieść się indywidualnie do Bożego wezwania, którego echo rozbrzmiewa w sumieniu, aby nawiązać z Nim głęboki, osobisty dialog; dialog, który rozszerza się na wspólnotę w modlitwie liturgicznej, wyrażając się w formułach i obrzędach nie pozbawionych własnego piękna, które sprzyja kontemplacji Bożych tajemnic. W ten sposób lex credendi staje się lex orandi.

Sługa Eucharystii

Wzywam was, abyście byli w bliskim kontakcie z waszymi kapłanami, a także z licznymi katechetami z waszych diecezji, którzy was wspierają w posłudze: niech do każdego z nich dotrze za waszym pośrednictwem moje pozdrowienie i zachęta. Dokładajcie starań, aby Rok Eucharystii, który dobiega już końca, pozostawił w sercu wiernych pragnienie, by coraz bardziej opierać całe życie na Eucharystii. Niech Eucharystia także dla was będzie siłą inspirującą posługę pasterską. Sam sposób celebrowania Mszy św. przez biskupa umacnia wiarę i pobożność jego kapłanów i wiernych. Każdy biskup jako «pierwszy szafarz Bożych tajemnic» jest odpowiedzialny w diecezji za Eucharystię; jego zadaniem jest zatem dbanie o godne i uroczyste sprawowanie Eucharystii i o szerzenie kultu eucharystycznego. W szczególny sposób każdy biskup powinien zabiegać o udział wiernych w niedzielnej Mszy św., w której rozbrzmiewa Słowo życia i sam Chrystus staje się obecny pod postaciami chleba i wina. Ponadto Msza św. pozwala wiernym umacniać również wspólnotowy wymiar wiary.

Drodzy współbracia, pokładajcie wielką ufność w łasce i starajcie się, by ta ufność udzielała się waszym współpracownikom, tak aby drogocenna perła wiary zawsze jaśniała, była strzeżona, broniona i przekazywana w swej czystości. Proszę o opiekę Maryi dla każdego z was i waszych diecezji i każdemu z serca udzielam mojego błogosławieństwa.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Elisabeth Parmentier, Marta z Betanii jako wzór posługi
Andrzej Tubacki, Relaks z Bogiem
Henryk Zieliński, Między kaplicą i ulicą
Jan Paweł Konobrodzki OSB, Jak poznawać Boga? Czym jest medytacja?
Jan Paweł Konobrodzki OSB, Jak poznawać Boga?
Papież Franciszek, My jesteśmy sługami
Papież Franciszek, Pożegnanie biskupa
Karolina Wodzyńska, Kazachstan od kuchni
Papież Franciszek, Potrzebny jest "nowy katechumenat" w przygotowaniu do małżeństwa
Giovanni Maria Vian, Arturo Sosa, Nikt nie ratuje się sam
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła