słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Benedykt XVI

Eucharystia największym naszym darem

14 XII 2006 — Spotkanie z przedstawicielami środowisk akademickich RzymuW czwartek 14 grudnia 2006 r. w Bazylice Watykańskiej odbyło się przedświąteczne spotkanie Ojca Świętego z wykładowcami i studentami wyższych uczelni Rzymu. O godz. 17 Mszę św. odprawił dla nich kard. Camillo Ruini, który przekazał studentom z Albanii ikonę Maryi «Sedes Sapientiae» — Stolicy Mądrości. Od 2001 r. odwiedziła ona już środowiska akademickie Rosji, Hiszpanii, Ukrainy, Peru, Chile, Ekwadoru, Słowacji, Włoch, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Polski i Bułgarii. Po liturgii przybył do Bazyliki Papież, wygłosił do zgromadzonych przemówienie oraz złożył im życzenia na Boże Narodzenie.

Drodzy Przyjaciele!

Również w tym roku z przyjemnością spotykam się z rzymskim środowiskiem akademickim — jest to sposobność, by złożyć sobie nawzajem życzenia z okazji bliskiego już Bożego Narodzenia. Pozdrawiam kard. Camilla Ruiniego, który przewodniczył liturgii eucharystycznej i wprowadził was w rozważanie tekstów liturgicznych. Dziękuję rektorowi Uniwersytetu Roma Tre i młodej studentce, którzy zabrali głos w imieniu tego dostojnego zgromadzenia. Wszystkich i każdego z was serdecznie pozdrawiam.

Święto darów

Spotykamy się tuż przed Bożym Narodzeniem, które jest świętem składania i otrzymywania darów. Mówiłem o tym w ubiegłą niedzielę podczas wizyty w nowej rzymskiej parafii pw. Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Ewangelizacji. Bożonarodzeniowe podarunki przypominają nam o największym darze, jaki Syn Boży nam uczynił, dając samego siebie poprzez wcielenie. Dlatego słusznie Bożemu Narodzeniu towarzyszy wielość darów, którymi ludzie obdarowują się nawzajem w tych dniach. Ważne jest jednak, by nie zapominać o głównym darze, którego inne dary są tylko symbolem. Boże Narodzenie to dzień, w którym Bóg obdarował ludzkość samym sobą, i ten Jego dar urzeczywistnia się — by tak rzec — w sposób doskonały w Eucharystii. Pod postacią małego kawałka chleba — mówiłem dzieciom ze wspomnianej rzymskiej parafii, które przygotowują się do I komunii i do bierzmowania — sam Jezus daje się nam w darze i chce przyjść do naszych serc. Wy, drodzy młodzi, rozważacie w tym roku właśnie temat Eucharystii, zgodnie z programem duchowym i duszpasterskim diecezji rzymskiej.

Sakrament miłości Bożej

W tajemnicy Eucharystii spotykają się w sposób wyjątkowy różne sfery życia chrześcijańskiego, również sfera dociekań intelektualnych. Jezus-Eucharystia, którego spotykamy w liturgii i kontemplujemy podczas adoracji, jest jakby «pryzmatem», przez który lepiej możemy widzieć rzeczywistość, zarówno z perspektywy ascetycznej i mistycznej, jak intelektualnej i spekulatywnej czy historycznej i moralnej. W Eucharystii Chrystus jest realnie obecny, a Msza św. jest żywą pamiątką Jego Paschy. Najświętszy Sakrament jest jakościowym centrum wszechświata i dziejów. I dlatego stanowi niewyczerpane źródło myśli i działania dla każdego, kto szuka prawdy i pragnie z nią współpracować. Jest on, by tak rzec, koncentracją prawdy i miłości. Oświeca nie tylko poznanie człowieka, ale również i przede wszystkim jego działanie, jego życie «według prawdy i w miłości» (por. Ef 4, 15), jak mówi św. Paweł, codzienne dążenie do tego, by postępować tak, jak postępował Jezus. Eucharystia umacnia zatem w człowieku, który regularnie i z wiarą się nią karmi, owocną jedność kontemplacji i działania.

Drodzy przyjaciele, wchodzimy w tajemnicę bliskiego już Bożego Narodzenia poprzez «bramę», którą jest Eucharystia: w betlejemskiej grocie adorujemy tego samego Pana, który zechciał stać się naszym pokarmem duchowym w sakramencie Eucharystii, aby przemienić świat od wewnątrz, zaczynając od serca człowieka. Wiem, że wielu z was, rzymskich studentów, ma zwyczaj udawać się na początku roku akademickiego w specjalną pielgrzymkę diecezjalną do Asyżu, i wiem, że także ostatnio było was tam wielu. A czyż św. Franciszek i św. Klara nie zostali «zdobyci» przez tajemnicę Eucharystii? W Eucharystii doświadczyli oni miłości Bożej, tej samej miłości, która skłoniła Stwórcę świata, by w tajemnicy Wcielenia stał się małym, a wręcz najmniejszym i sługą wszystkich. Drodzy przyjaciele, przygotowując się do Bożego Narodzenia, rozbudzajcie w sobie takie same uczucia, jakie żywili ci wielcy święci, tak bliscy włoskiemu narodowi. Tak jak oni patrzcie na Dzieciątko owinięte w pieluszki i złożone w żłobie (por. Łk 2, 7. 12. 16).

Stolica Mądrości

Uczcie się od Maryi Dziewicy, która jako pierwsza kontemplowała człowieczeństwo Słowa wcielonego, człowieczeństwo Bożej Mądrości. W Dzieciątku Jezus, z którym prowadziła niekończące się, milczące rozmowy, rozpoznawała ludzkie oblicze Boga, dzięki czemu tajemnicza Mądrość Syna odbiła się w umyśle i sercu Matki. Dlatego też Maryja stała się Stolicą Mądrości. Pod tym imieniem czci Ją w szczególności rzymska wspólnota akademicka. Maryję — Sedes Sapientiae — przedstawia ikona, która z Rzymu pielgrzymowała po ośrodkach akademickich w różnych krajach. Dziś znajduje się ona tutaj, ponieważ delegacja z Bułgarii przekaże ją delegacji z Albanii. Serdecznie pozdrawiam przedstawicieli tych dwóch narodów i życzę, aby ich wspólnoty akademickie mogły, per Mariam, zawsze czynić postępy w poszukiwaniu prawdy i w dążeniu do dobra w świetle Bożej Mądrości. To życzenie składam z serca każdemu z was tu obecnych i dołączam do niego szczególne błogosławieństwo, którym pragnę objąć również wszystkich waszych bliskich. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Papież Franciszek, Kiedy Jezus mówi "niewiasta"
Papież Franciszek, Dwie pokusy
Jan Sochoń, Homo festivus
Jan Hadalski SChr, Żywa Korona Maryi
Lidia Dudkiewicz, Przez Maryję wszystko dla Boga
Marek Studenski, MD, Uczmy się od Maryi
Stefan Porossa, Monika Lipińska, Głos Maryi został usłyszany
Henryk Zieliński, Jesienna ofensywa
Papież Franciszek, Przesłanie wideo z okazji rocznicy koronacji obrazu NMP Częstochowskiej
Henryk Zieliński, Strażniczka Wcielenia
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła