słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Benedykt XVI

Prawo do wolności religijnej jest ściśle związane z godnością każdego człowieka

29 IV 2011 — Przesłanie z okazji 17. sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk SpołecznychWolności religijnej w dzisiejszym świecie była poświęcona odbywająca się w dniach od 29 kwietnia do 3 maja br. w Watykanie 17. sesja plenarna Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, instytucji utworzonej przez Jana Pawła II w 1994 r. Do nauczania tego Papieża o ścisłej relacji między wolnością religijną a innymi podstawowymi prawami człowieka nawiązała prezes Akademii prof. Mary Ann Glendon w przemówieniu na otwarcie obrad. Poniżej zamieszczamy przesłanie, które Benedykt XVI skierował do uczestników sesji.

Jej Ekscelencja Pani Profesor Mary Ann GlendonPrezes Papieskiej Akademii Nauk Społecznych

Z radością pozdrawiam Panią i członków Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, zgromadzonych na 17. sesji plenarnej poświęconej tematowi: «Prawa powszechne w zróżnicowanym świecie — zagadnienie wolności religijnej».

Jak zwracałem uwagę przy różnych okazjach, zachodnia kultura chrześcijańska jest wciąż głęboko zakorzeniona; w tej właśnie kulturze zrodziła się i rozwinęła wolność religijna, i w dalszym ciągu wspiera ona zagwarantowaną przez konstytucję wolność religijną i wolność wyznania, którą cieszy się dzisiaj wiele narodów. W niemałej mierze ze względu na to, że wolności te były systematycznie negowane przez XX-wieczne reżymy ateistyczne, zostały one uznane i wpisane przez wspólnotę międzynarodową do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dzisiaj te podstawowe prawa ludzkie są znów zagrożone przez postawy i ideologie, które mogą utrudniać swobodne dawanie wyrazu religii. W związku z tym obrona i promocja prawa do wolności religijnej i do wolności wyznania stanowią wyzwanie, któremu należy znów stawić czoło w naszych czasach. Z tego względu jestem wdzięczny Akademii za wkład w tę debatę.

W naszą ludzką naturę głęboko wpisane jest pragnienie prawdy, sensu oraz otwarcie na transcendencję. Sama nasza natura skłania nas, byśmy zabiegali o to, co ma największe znaczenie dla naszego życia. Wiele wieków temu Tertulian ukuł wyrażenie libertas religionis (por. Apologeticum, 24, 6). Podkreślał on, że Boga należy wielbić w sposób wolny i że religia ze swej natury nie dopuszcza przymusu «nec religionis est cogere religionem» (Ad Scapulam, 2, 2). Skoro człowiek jest obdarzony zdolnością do wolnego wyboru w świetle prawdy, a Bóg oczekuje od człowieka wolnej odpowiedzi na swoje wezwanie, to trzeba uznać, że prawo do wolności religijnej jest ściśle związane z podstawową godnością każdej osoby ludzkiej, podobnie jak wpisane jest w naturę otwarcie ludzkiego serca na Boga. Autentyczna wolność religijna pozwoli bowiem człowiekowi na zrealizowanie się w pełni, a zatem przyczyni się do wspólnego dobra społeczeństwa.

Sobór Watykański II, świadomy przemian, jakie nastąpiły w kulturze i społeczeństwie, przedstawił odnowione podstawy antropologiczne wolności religijnej. Ojcowie soborowi stwierdzili, że wszyscy ludzie «przez własną naturę są przynaglani i moralnie zobowiązani do poszukiwania prawdy — przede wszystkim religijnej» (Dignitatis humanae, 2). Prawda nas wyzwala (por. J 8, 32), i to właśnie tej prawdy należy w sposób wolny poszukiwać i ją przyjmować. Sobór wyjaśnił też dokładnie, że ta wolność jest prawem, które każdej osobie przysługuje w sposób naturalny, a zatem musi być też chronione i wspierane przez prawo cywilne.

Oczywiście każde państwo ma niezawisłe prawo do tworzenia własnego ustawodawstwa i będzie wyrażało w nim różne stanowiska wobec religii. Dlatego istnieje wiele państw, które dopuszczają wielką wolność religijną, zgodnie z naszą wykładnią tego pojęcia, podczas gdy inne ją ograniczają z różnorodnych przyczyn, do których należy nieufność w stosunku do religii. Stolica Apostolska nieustannie apeluje o uznanie podstawowego prawa człowieka do wolności religijnej przez wszystkie państwa i wzywa je do poszanowania, a w razie potrzeby ochrony mniejszości religijnych, które choć są przywiązane do innej religii niż wyznawane przez otaczającą je większość, pragną żyć w pokoju ze swoimi współrodakami i w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i politycznym narodu z korzyścią dla wszystkich.

Na koniec niech mi będzie wolno wyrazić szczerą nadzieję, że wasza fachowa wiedza w zakresie prawa, nauk politycznych, socjologii i ekonomii przyczyni się w tych dniach do nowatorskiego spojrzenia na te ważne kwestie. co obficie zaowocuje teraz i w przyszłości. W tym świątecznym okresie modlę się o paschalną radość i pokój dla was wszystkich i udzielam wam, bpowi Sanchezowi Sorondowi i wszystkim członkom Akademii mojego Apostolskiego Błogosławieństwa.

Watykan, 29 kwietnia 2011 r.

Benedictus pp XVI


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Andrzej Cichoń, Przemienienie
Wojciech Góralski, Czy Kościołowi potrzebne jest prawo?
Jarosław Kumor, Nie gasić dziecięcego ducha
Maciej Górnicki, Co boskie Cezarowi?
Papież Franciszek, Obłudnik zawsze jest pochlebcą
Agnieszka Czylok, Oto Matka twoja!
Papież Franciszek, Z wewnętrznym ogniem
Papież Franciszek, Człowiek nie może żyć bez nadziei
Papież Franciszek, Uczmy się od siebie nawzajem
Andrzej Cichoń, Nie poznałem
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła