słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Źródło: Przewodnik Katolicki

Benedykt XVI

Źródło energii duchowej

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 25.09.2005O szczególnej roli Eucharystii w życiu chrześcijanina mówił Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański w niedzielę 25 września w Castel Gandolfo. Było to ostatnie spotkanie w tym roku z wiernymi w jego letniej rezydencji, o czym wspomniał na początku swego przemówienia, dziękując jednocześnie mieszkańcom miasteczka za gościnę. Po odmówieniu modlitwy maryjnej udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego i pozdrowił pielgrzymów w różnych językach, w tym także po polsku. Pozdrawiając pielgrzymów z Polski, Ojciec Święty powiedział: „Witam wszystkich Polaków. Matce Bożej polecam wszystkie pragnienia i wybory narodu polskiego. Niech Pan Bóg błogosławi!". Na papieskie słowa Polacy zareagował i okrzykami: „Polska czeka!" i „Zapraszamy!".

Oto tekst papieskiego przemówienia:

Kontynuując refleksję na temat tajemnicy eucharystycznej, serca życia chrześcijańskiego, chciałbym dzisiaj rzucić światło na związek między Eucharystią a miłością. Miłość - po grecku agape, po łacinie charitas, oznacza przede wszystkim nie dobroczynny akt czy uczucie, lecz dar duchowy, miłość Boga, którą Duch Święty wlewa w serce człowieka i która popycha go, aby on z kolei oddał się samemu Bogu i bliźniemu. Całe ziemskie życie Jezusa, od poczęcia do śmierci na krzyżu, było jednym aktem miłości, możemy więc streścić naszą wiarę w tych słowach: „Iesus Caritas" -Jezus jest miłością. Podczas Ostatniej Wieczerzy, wiedząc, że nadszedł Jego czas, Boski Nauczyciel dał uczniom najwyższy przykład miłości, myjąc im nogi i zawierzył im swoje bezcenne dziedzictwo Eucharystii, w którym zawarł całą Tajemnicę Paschalną, jak napisał czcigodny Papież Jan Paweł II w encyklice „Ecclesia in Eucharistia".

„Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem Krew moja" - te słowa Jezusa w Wieczerniku uprzedzają Jego śmierć i ukazują świadomość, z jaką podjął ją, przekształcając w dar z siebie, w akcie miłości, która daje się w całości. W Eucharystii Pan daje się nam wraz ze swym Ciałem, ze swoją Duszą i swoją Boskością, a my stajemy się jednym z Nim i między sobą. Nasza odpowiedź na Jego miłość musi więc być konkretna. Musi wyrażać się w prawdziwym nawróceniu się na miłość, w przebaczeniu, we wzajemnym przyjęciu i w trosce o potrzeby wszystkich.

Liczne i różnorakie są formy służby, jaką przy odrobinie uwagi możemy pełnić wobec bliźniego w codziennym życiu. Eucharystia staje się tym samym źródłem energii duchowej, która odnawia nasze życie każdego dnia i w ten sposób odnawia świat w miłości Chrystusa. Wzorowymi świadkami takiej miłości są święci, którzy czerpali z Eucharystii siłę czynnej, a nierzadko heroicznej miłości. Mam tu na myśli nade wszystko św. Wincentego a Paulo, którego wspomnienie liturgiczne obchodzić będziemy pojutrze, a który powiedział: „Jakaż to radość służyć osobie Jezusa Chrystusa w Jego biednych członkach!". I czynił to całym swoim życiem. Myślę także o błogosławionej Matce Teresie, założycielce misjonarek miłości, która w najuboższych z ubogich miłowała Jezusa, przyjmowanego i kontemplowanego codziennie w Hostii konsekrowanej.

Ale przed wszystkimi świętymi i bardziej niż ich miłość Boga przepełniła serce Maryi Panny. Po Zwiastowaniu, pobudzana przez Tego, którego nosiła w swym łonie, Matka Słowa Wcielonego udała się pospiesznie odwiedzić i pomóc kuzynce Elżbiecie. Módlmy się, aby każdy chrześcijanin, karmiąc się Ciałem i Krwią Pana, wzrastał coraz bardziej w miłości do Boga i w wielkodusznej służbie braciom.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Enzo Bianchi, Sztuka rozeznawania duchowego
Lucetta Scaraffia, Rozeznanie
Aneta, Miłość prawdziwą daje tylko Bóg
Paweł Zuchniewicz, Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! (Rdz 2,23)
Jan Sochoń, Homo festivus
Karol Meissner OSB, Bolesław Suszka, Twoje życie
Andrzej Cichoń, Miłuj bliźniego
Andrzej Cichoń, Uwiodłeś mnie
Joanna Bątkiewicz-Brożek, Kinga Ochnio, Powierzył swoje życie Jezusowi
Marek Dziewiecki, Małżeństwo - największa miłość na ziemi
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła