słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Źródło: Przewodnik Katolicki

Benedykt XVI

Źródło energii duchowej

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 25.09.2005O szczególnej roli Eucharystii w życiu chrześcijanina mówił Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański w niedzielę 25 września w Castel Gandolfo. Było to ostatnie spotkanie w tym roku z wiernymi w jego letniej rezydencji, o czym wspomniał na początku swego przemówienia, dziękując jednocześnie mieszkańcom miasteczka za gościnę. Po odmówieniu modlitwy maryjnej udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego i pozdrowił pielgrzymów w różnych językach, w tym także po polsku. Pozdrawiając pielgrzymów z Polski, Ojciec Święty powiedział: „Witam wszystkich Polaków. Matce Bożej polecam wszystkie pragnienia i wybory narodu polskiego. Niech Pan Bóg błogosławi!". Na papieskie słowa Polacy zareagował i okrzykami: „Polska czeka!" i „Zapraszamy!".

Oto tekst papieskiego przemówienia:

Kontynuując refleksję na temat tajemnicy eucharystycznej, serca życia chrześcijańskiego, chciałbym dzisiaj rzucić światło na związek między Eucharystią a miłością. Miłość - po grecku agape, po łacinie charitas, oznacza przede wszystkim nie dobroczynny akt czy uczucie, lecz dar duchowy, miłość Boga, którą Duch Święty wlewa w serce człowieka i która popycha go, aby on z kolei oddał się samemu Bogu i bliźniemu. Całe ziemskie życie Jezusa, od poczęcia do śmierci na krzyżu, było jednym aktem miłości, możemy więc streścić naszą wiarę w tych słowach: „Iesus Caritas" -Jezus jest miłością. Podczas Ostatniej Wieczerzy, wiedząc, że nadszedł Jego czas, Boski Nauczyciel dał uczniom najwyższy przykład miłości, myjąc im nogi i zawierzył im swoje bezcenne dziedzictwo Eucharystii, w którym zawarł całą Tajemnicę Paschalną, jak napisał czcigodny Papież Jan Paweł II w encyklice „Ecclesia in Eucharistia".

„Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem Krew moja" - te słowa Jezusa w Wieczerniku uprzedzają Jego śmierć i ukazują świadomość, z jaką podjął ją, przekształcając w dar z siebie, w akcie miłości, która daje się w całości. W Eucharystii Pan daje się nam wraz ze swym Ciałem, ze swoją Duszą i swoją Boskością, a my stajemy się jednym z Nim i między sobą. Nasza odpowiedź na Jego miłość musi więc być konkretna. Musi wyrażać się w prawdziwym nawróceniu się na miłość, w przebaczeniu, we wzajemnym przyjęciu i w trosce o potrzeby wszystkich.

Liczne i różnorakie są formy służby, jaką przy odrobinie uwagi możemy pełnić wobec bliźniego w codziennym życiu. Eucharystia staje się tym samym źródłem energii duchowej, która odnawia nasze życie każdego dnia i w ten sposób odnawia świat w miłości Chrystusa. Wzorowymi świadkami takiej miłości są święci, którzy czerpali z Eucharystii siłę czynnej, a nierzadko heroicznej miłości. Mam tu na myśli nade wszystko św. Wincentego a Paulo, którego wspomnienie liturgiczne obchodzić będziemy pojutrze, a który powiedział: „Jakaż to radość służyć osobie Jezusa Chrystusa w Jego biednych członkach!". I czynił to całym swoim życiem. Myślę także o błogosławionej Matce Teresie, założycielce misjonarek miłości, która w najuboższych z ubogich miłowała Jezusa, przyjmowanego i kontemplowanego codziennie w Hostii konsekrowanej.

Ale przed wszystkimi świętymi i bardziej niż ich miłość Boga przepełniła serce Maryi Panny. Po Zwiastowaniu, pobudzana przez Tego, którego nosiła w swym łonie, Matka Słowa Wcielonego udała się pospiesznie odwiedzić i pomóc kuzynce Elżbiecie. Módlmy się, aby każdy chrześcijanin, karmiąc się Ciałem i Krwią Pana, wzrastał coraz bardziej w miłości do Boga i w wielkodusznej służbie braciom.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Anna Augustyn, Listy Matki
Karolina Wodzyńska, Kazachstan od kuchni
Paweł Siedlanowski, Bogu, co boskie
Papież Franciszek, Przychodzę do Ciebie, Matko
Andrzej Cichoń, Emaus
Agnieszka Czylok, Liturgiczne piękno
Kazimierz Matwiejuk, Monika Lipińska, Transmisja Mszy św. - duchowy „stymulator”
Włodzimierz Zatorski OSB, Duchowość lidera w codzienności: skierowanie ku przyszłości
Włodzimierz Zatorski OSB, Duchowość lidera w codzienności: odpowiedzialność
Włodzimierz Zatorski OSB, Duchowość lidera w codzienności. Spotkanie z innymi
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła