słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Benedykt XVI

«Tak» Maryi odzwierciedla «tak» Chrystusa

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 25 marca 2007Drodzy Bracia i Siostry!

25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tym roku zbiega się ona z Niedzielą Wielkiego Postu i dlatego będzie obchodzona jutro. Chciałbym jednakże poświęcić teraz parę słów tej przedziwnej tajemnicy wiary, którą kontemplujemy codziennie w modlitwie «Anioł Pański». Zwiastowanie, o którym opowiada św. Łukasz na początku swojej Ewangelii, jest wydarzeniem skromnym, ukrytym — oprócz Maryi nikt o nim nie wiedział, nikt go nie widział — a jednocześnie decydującym dla dziejów ludzkości. Kiedy Maryja odpowiedziała swoim «tak» na zwiastowanie anioła, począł się Jezus i wraz z Nim rozpoczęła się nowa epoka historii, co potwierdziły potem wydarzenia Paschy jako «nowe i wieczne Przymierze». W rzeczywistości «tak» Maryi jest doskonałym odzwierciedleniem «tak» Chrystusa przychodzącego do świata, o czym pisze autor Listu do Hebrajczyków, interpretując Psalm 40 [39]: «Oto idę — w zwoju księgi napisano o Mnie — aby spełnić wolę Twoją, Boże» (Hbr 10, 7). Posłuszeństwo Syna odzwierciedla się w posłuszeństwie Matki, i w ten sposób, dzięki spotkaniu obu tych «tak», Bóg mógł przybrać oblicze człowieka. Dlatego właśnie zwiastowanie jest również świętem chrystologicznym, upamiętnia bowiem główną tajemnicę Chrystusa: Jego wcielenie.

«Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Odpowiedź, jaką dała aniołowi Maryja, powtarza Kościół, który ma uobecniać Chrystusa w dziejach, gotowy czynić wszystko, aby Bóg mógł wciąż nawiedzać ludzkość, okazując jej swoje miłosierdzie. «Tak» Jezusa i Maryi odnawia się w «tak» świętych, zwłaszcza męczenników, którzy są zabijani z powodu Ewangelii. Podkreślam to, przypominając, że wczoraj, 24 marca, w rocznicę zamordowania abpa Oscara Romera, metropolity San Salwadoru, przypadał Dzień Modlitwy i Postu w Intencji Misjonarzy Męczenników: biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnic i świeckich, którzy polegli pełniąc swoją misję w służbie ewangelizacji i rozwoju człowieka. Oni, misjonarze męczennicy, są «nadzieją świata» — jak mówi tegoroczny temat — dają bowiem świadectwo, że miłość Chrystusa jest silniejsza od przemocy i od nienawiści. Nie dążyli do męczeństwa, ale byli gotowi oddać życie, aby dochować wierności Ewangelii. Męczeństwo chrześcijańskie uzasadnić można tylko tym, że jest ono najwyższym aktem miłości do Boga i do braci.

W tym okresie Wielkiego Postu częściej kontemplujemy Matkę Bożą, która na Kalwarii przypieczętowała «tak» wypowiedziane w Nazarecie. Zjednoczona z Jezusem, Świadkiem miłości Ojca, Maryja przeżyła męczeństwo duszy. Prośmy Ją z ufnością o wstawiennictwo, aby Kościół, wierny swojej misji, dawał całemu światu odważne świadectwo miłości Boga.

Po odmówieniu modlitwy «Anioł Pański» Papież powiedział:

W przyszłą niedzielę będziemy uczestniczyć w uroczystej i poruszającej liturgii Niedzieli Palmowej, która rozpoczyna Wielki Tydzień. W tym dniu przypada XXII Światowy Dzień Młodzieży, którego tematem w tym roku jest przykazanie Jezusa: «Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem» (por. J 13, 34). Z myślą o przygotowaniu do tego spotkania i do obchodów Wielkanocy zapraszam młodzież z diecezji rzymskiej do udziału w liturgii pokutnej, której będę przewodniczył w czwartek 29 marca w Bazylice św. Piotra. Kto zechce, będzie mógł przystąpić do sakramentu spowiedzi, będącej prawdziwym spotkaniem z miłością Boga, której każdy człowiek potrzebuje, aby żyć w radości i pokoju.

Po polsku Benedykt XVI powiedział:

Pozdrawiam pielgrzymów z Polski. Jutro będziemy obchodzić wspomnienie zwiastowania. Dzięki fiat Maryi i działaniu Ducha Świętego dokonała się tajemnica wcielenia Bożego Syna. Niech Maryja będzie dla nas wzorem całkowitego oddania Bogu w wierze. Jak Ona otwierajmy nasze życie na obecność Chrystusa. Niech Bóg wam błogosławi.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Papież Franciszek, Kiedy Jezus mówi "niewiasta"
Jan Hadalski SChr, Żywa Korona Maryi
Lidia Dudkiewicz, Przez Maryję wszystko dla Boga
Marek Studenski, MD, Uczmy się od Maryi
Stefan Porossa, Monika Lipińska, Głos Maryi został usłyszany
Henryk Zieliński, Jesienna ofensywa
Papież Franciszek, Przesłanie wideo z okazji rocznicy koronacji obrazu NMP Częstochowskiej
Krzysztof Tadej, Bogusław Turek, Każdy może być święty
Henryk Zieliński, Strażniczka Wcielenia
Wojciech Ossowiecki, Dom w środku puszczy
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła