słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Benedykt XVI

Tajemnica miłosiernej miłości Boga

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański"/Regina Caeli 23 kwietnia 2006Drodzy Bracia i Siostry!

W dzisiejszej Ewangelii Jan mówi, że zmartwychwstały Jezus objawił się uczniom, zamkniętym w Wieczerniku, wieczorem «pierwszego dnia tygodnia» (J 20, 19) i że ukazał się ponownie w tym samym miejscu «po ośmiu dniach» (J 20, 26). A zatem od samego początku rytm życia wspólnoty chrześcijańskiej wyznaczały cotygodniowe spotkania ze zmartwychwstałym Panem. To właśnie podkreśla Konstytucja Soboru Watykańskiego II o liturgii: «Zgodnie z apostolską tradycją, która rozpoczęła się w dniu zmartwychwstania Chrystusa, Kościół celebruje misterium paschalne każdego ósmego dnia, który słusznie nazywany jest dniem Pańskim albo niedzielą» (Sacrosanctum Concilium, 106).

Ewangelista przypomina również, że w obu objawieniach — w dzień zmartwychwstania i osiem dni później — Pan Jezus pokazał uczniom ślady po ukrzyżowaniu, które były dobrze widoczne i namacalne również w Jego chwalebnym ciele (por. J 20, 20. 27). Te święte rany, na dłoniach, stopach i przebitym boku, są niewyczerpanym źródłem wiary, nadziei i miłości, z którego każdy może czerpać, a w sposób szczególny dusze, które najbardziej są spragnione Bożego miłosierdzia. Mając to na uwadze i doceniając duchowe doświadczenie prostej zakonnicy, św. Faustyny Kowalskiej, Sługa Boży Jan Paweł II postanowił, że niedziela po Wielkanocy będzie w sposób szczególny poświęcona Bożemu Miłosierdziu; Opatrzność zrządziła, że umarł on dokładnie w wigilię tego dnia, powierzając się Bożemu miłosierdziu. Tajemnica miłosiernej miłości Boga zajmowała poczesne miejsce w pontyfikacie mojego czcigodnego Poprzednika. Przypomnijmy w szczególności Encyklikę Dives in misericordia z 1980 r. i konsekrację nowego sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie w 2002 r. Słowa, które wówczas wypowiedział, były swoistą syntezą jego nauczania i podkreślały, że kult Miłosierdzia Bożego nie jest drugorzędną formą pobożności, lecz tym, co integruje wiarę i modlitwę chrześcijanina.

Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła, do której zwracamy się teraz w modlitwie Regina caeli, wyjedna, aby wszyscy chrześcijanie w pełni przeżywali niedzielę jako «paschę tygodnia», pozwalającą zasmakować piękna spotkania ze zmartwychwstałym Panem i zaczerpnąć ze źródła Jego miłosiernej miłości, by stać się apostołami Jego pokoju.

Po odmówieniu modlitwy «Regina caeli» Ojciec Święty powiedział:

Serdeczne słowa kieruję teraz do naszych braci z Kościołów wschodnich, którzy obchodzą dziś Wielkanoc. Niech Pan zmartwychwstały obdarzy wszystkich swoją światłością i pokojem. Christos anesti! Christos vaskries! W radosnej atmosferze tego dnia nie mogę zapomnieć o tak wielu mieszkańcach Serbii, Rumunii i Bułgarii, którzy cierpią na skutek powodzi, do jakiej doszło w minionych dniach. Jestem im bliski w modlitwie i żywię głęboką nadzieję, że dzięki współpracy wszystkich będą mogli szybko przezwyciężyć te trudne momenty.

opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Agnieszka Wawryniuk, Zapłata naszego zbawienia
Maciej Górnicki, Ile człowiekowi zakupów potrzeba?
Małgorzata Borkowska OSB, Ukoronowanie
Papież Franciszek, Niezawodna nadzieja na życie po śmierci
Maria Miduch, Biografia Jezusa Chrystusa
Maria Fortuna-Sidor, Stąd iskra miłosierdzia rozchodzi się na cały świat
Papież Franciszek, Nie należy nigdy siedzieć
Paweł Siedlanowski , Mimo wszystko...
Papież Franciszek, Ewangelia otwiera nas na spotkanie z Panem
Augustyna Kiewro, MD, Zapalał się, gdy mówił o miłosierdziu
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła