słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Benedykt XVI

Pewnego dnia będziemy «jedno»

22 I 2006 — Rozważanie papieskie przed modlitwą «Anioł Pański»Drodzy Bracia i Siostry!

Dzisiejsza niedziela przypada w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, który co roku obchodzimy w dniach 18-25 stycznia. Inicjatywa ta zrodziła się na początku minionego stulecia i rozwijała się pomyślnie, stając się coraz bardziej znaczącym wydarzeniem ekumenicznym. W tym okresie chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie modlą się i podejmują refleksję nad tym samym tekstem biblijnym. W tym roku został wybrany fragment z osiemnastego rozdziału Ewangelii św. Mateusza, zawierający kilka pouczeń Jezusa dotyczących wspólnoty uczniów. Między innymi mówi On: «Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich» (Mt 18, 19-20).

Ileż ufności i ileż nadziei budzą te słowa Pana Jezusa! W szczególności skłaniają one chrześcijan, by wspólnie prosili Boga o ową pełną jedność między nimi, o którą sam Chrystus żarliwie prosił Ojca podczas Ostatniej Wieczerzy (por. J 17, 11. 21. 23). Jest zatem zrozumiałe, jak ważną jest rzeczą, byśmy my, chrześcijanie, stale i wytrwale prosili o dar jedności. Jeśli czynimy to z wiarą, możemy być pewni, że nasza prośba zostanie wysłuchana. Nie wiemy, w jaki sposób ani kiedy, ponieważ nie jest naszą sprawą wiedzieć o tym, ale nie powinniśmy wątpić, że pewnego dnia staniemy się «jednym», podobnie jak Jezus i Ojciec są zjednoczeni w Duchu Świętym.

Modlitwa o jedność stanowi duszę ruchu ekumenicznego, który dzięki Bogu rozwija się na całym świecie. Z pewnością nie brakuje trudności i prób, ale również i one nie są bez pożytku duchowego, ponieważ pomagają nam ćwiczyć się w cierpliwości i wytrwałości oraz wzrastać w miłości braterskiej. Bóg jest miłością, i jedynie gdy nawrócimy się do Niego i przyjmiemy Jego słowo, będziemy wszyscy zjednoczeni w jednym mistycznym Ciele Chrystusa. Słowa «Bóg jest miłością», które po łacinie brzmią Deus caritas est, to tytuł mojej pierwszej encykliki, która zostanie opublikowana w najbliższą środę, 25 stycznia, w święto Nawrócenia św. Pawła. Cieszę się, że zbiega się to z zakończeniem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tego dnia udam się do bazyliki św. Pawła, aby przewodniczyć Nieszporom, w których będą uczestniczyć również przedstawiciele innych Kościołów i Wspólnot kościelnych. Niech Dziewica Maryja, Matka Kościoła, wstawia się za nami.

500-lecie istnienia Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej

Pięćset lat temu, 22 stycznia 1506 r., papież Juliusz II przyjął i pobłogosławił pierwszy oddział gwardzistów szwajcarskich, przybyłych do Rzymu, by zapewnić ochronę jego osoby i Pałacu Apostolskiego. W ten sposób narodziła się Papieska Gwardia Szwajcarska, którą widzimy w całej okazałości zgromadzoną tu na placu św. Piotra. Dziękuję wam za pięćsetletnią służbę! Wspominając to historyczne wydarzenie, z radością pozdrawiam tych, którzy dzisiaj tworzą ten oddział, i na znak uznania i wdzięczności udzielam mu z serca szczególnego Apostolskiego Błogosławieństwa.

Apel o pokój w Wybrzeżu Kości Słoniowej

Dziś do trosk związanych z sytuacją międzynarodową dochodzi troska, jaką budzi we mnie Afryka, a w szczególności sytuacja w Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie utrzymują się poważne napięcia między różnymi ugrupowaniami społecznymi i politycznymi tego kraju. Wszystkich wzywam do kontynuowania konstruktywnego dialogu, mającego na celu pojednanie i pokój. Powierzam te intencje Najświętszej Dziewicy, tak bardzo umiłowanej przez naród Wybrzeża Kości Słoniowej.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
GMV, Niewolnicy pokoju
GMV, Poza słowami
Aneta, Miłość prawdziwą daje tylko Bóg
Paweł Zuchniewicz, Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! (Rdz 2,23)
Karol Meissner OSB, Bolesław Suszka, Twoje życie
Andrzej Cichoń, Miłuj bliźniego
Andrzej Cichoń, Uwiodłeś mnie
Marek Dziewiecki, Małżeństwo - największa miłość na ziemi
Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, List o Instytutach Świeckich
MD, Modlitwa pomogła nam wytrwać
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła