słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Benedykt XVI

Świątynia z «żywych kamieni»

10 XII 2006 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»Drodzy Bracia i Siostry!

Dziś rano z radością konsekrowałem nowy kościół parafialny pw. Maryi Gwiazdy Ewangelizacji w rzymskiej dzielnicy Torrino Nord. Wydarzenie to, choć w rzeczy samej dotyczy tylko tej dzielnicy, nabiera jednak znaczenia symbolicznego w tym liturgicznym okresie Adwentu, kiedy przygotowujemy się do świętowania Narodzenia Pana. W tych dniach liturgia przypomina nam nieustannie, że «Bóg przychodzi» nawiedzić swój lud, aby zamieszkać wśród ludzi i tworzyć z nimi wspólnotę miłości i życia, czyli rodzinę. Ewangelia św. Jana w ten sposób opisuje tajemnicę wcielenia: «Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas» (1, 14), a dosłownie: «postawiło wśród nas swój namiot». Czyż budowa kościoła między domami wsi czy dzielnicy miasta nie przypomina o tym wielkim darze i tajemnicy?

Budynek kościoła jest konkretnym znakiem wspólnoty Kościoła, zbudowanej z «żywych kamieni», którymi są wierzący. Jest to obraz bardzo bliski apostołom. Św. Piotr (1 P 2, 4-5) i św. Paweł (Ef 2, 20-22) podkreślają, że «kamieniem węgielnym» tej duchowej świątyni jest Chrystus i że również my, zgodni i ściśle z Nim zjednoczeni, mamy uczestniczyć w budowaniu tej żywej świątyni. I choć to sam Bóg podejmuje inicjatywę, by przyjść i zamieszkać wśród ludzi, i to On zawsze pozostaje głównym wykonawcą tego projektu, prawdą jest również, że nie chce On tego czynić bez naszego czynnego udziału. Dlatego przygotowywać się do Bożego Narodzenia znaczy zaangażować się w budowanie «przybytku Boga z ludźmi». Nikt nie jest z tego wyłączony; każdy może i powinien przyczyniać się do tego, by ten dom wspólnoty stawał się coraz większy i piękniejszy. Na końcu czasów budowa zostanie ukończona i stanie się ona «niebieskim Jeruzalem»: «I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową — czytamy w księdze Apokalipsy — (...) I Miasto Święte — Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. (...) Oto przybytek Boga z ludźmi» (Ap 21, 1-3). Adwent zachęca nas, byśmy zwrócili wzrok na «niebieskie Jeruzalem», które jest ostatecznym celem naszego ziemskiego pielgrzymowania. Okres ten jest zarazem wezwaniem, byśmy poprzez modlitwę, nawrócenie i dobre uczynki przygotowali się na przyjęcie Jezusa do naszego życia, aby wraz z Nim budować tę duchową budowlę, w której każdy z nas — nasze rodziny i nasze wspólnoty — jest cennym kamieniem.

Spośród wszystkich kamieni, które tworzą niebieskie Jeruzalem, najpiękniejszym i najszlachetniejszym, bo najbliższym Chrystusa, kamienia węgielnego, jest niewątpliwie Najświętsza Maryja Panna. Módlmy się za Jej wstawiennictwem, aby Adwent był dla całego Kościoła okresem duchowego wzrostu i by dzięki temu szybciej nastało Królestwo Boże.

Po odmówieniu modlitwy maryjnej Ojciec Święty powiedział:

Z wielką troską śledzę wydarzenia na Bliskim Wschodzie, gdzie po krótkim okresie nadziei na zażegnanie kryzysu, gnębiącego ten region, pojawiły się napięcia i problemy, które rodzą obawy, że dojdzie do nowych aktów przemocy.

Na szczególną uwagę zasługuje Liban, na którego ziemi mają dziś, tak jak w przeszłości, żyć razem «ludzie różnych kultur i religii, by tworzyć naród 'dialogu i zgodnego współistnienia' i współdziałać dla dobra wspólnego» (Posynodalna Adhortacja apostolska Nowa nadzieja dla Libanu, 119). W obliczu niedawnych wydarzeń podzielam poważne obawy wyrażane przez Wielce Błogosławionego Patriarchę kard. Nasrallaha Boutrosa Sfeira, a także przez maronickich biskupów w komunikacie, który opublikowali w ubiegłą środę.

Wraz z nimi proszę Libańczyków i rządzących nimi polityków, by mieli na uwadze jedynie dobro kraju i zgodę między żyjącymi w nim wspólnotami, zachęcając je, by dążyły do jedności, za którą odpowiedzialni są wszyscy i każdy z osobna, a która wymaga cierpliwych i wytrwałych działań oraz trwałego i opartego na wzajemnym zaufaniu dialogu (por. tamże, 120). Mam nadzieję, że z pomocą wspólnoty międzynarodowej wypracowane zostaną pilne pokojowe i sprawiedliwe rozwiązania, które są niezbędne dla Libanu i całego Bliskiego Wschodu. W tej trudnej chwili wszystkich proszę o modlitwę.

Po polsku Papież powiedział:

Z serdecznym pozdrowieniem zwracam się do Polaków. W II Niedzielę Adwentu liturgia przypomina nam słowa Jana Chrzciciela: «Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego». Jest to wezwanie do nawrócenia i do wzrastania w świętości w oczekiwaniu na spotkanie z Chrystusem. Przyjmijmy je otwartym sercem. Niech wam Bóg błogosławi!


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Jan Hadalski SChr, Żywa Korona Maryi
Lidia Dudkiewicz, Przez Maryję wszystko dla Boga
Marek Studenski, MD, Uczmy się od Maryi
Stefan Porossa, Monika Lipińska, Głos Maryi został usłyszany
Henryk Zieliński, Jesienna ofensywa
Papież Franciszek, Przesłanie wideo z okazji rocznicy koronacji obrazu NMP Częstochowskiej
Henryk Zieliński, Strażniczka Wcielenia
Wojciech Ossowiecki, Dom w środku puszczy
Jolanta Krasnowska-Dyńka, Roman Zając, Wniebowzięta - fakty i legendy
Waldemar Cisło, Małgorzata Godzisz, Dekalog. Dziesięć prostych słów
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła