słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Benedykt XVI

Duch objawia, czym jest Kościół

4 VI 2006 — Rozważanie Ojca Świętego przed modlitwą «Regina caeli»Drodzy Bracia i Siostry!

Dzisiejsza uroczystość Zesłania Ducha Świętego skłania nas, by sięgnąć do początków Kościoła, który — jak stwierdza Sobór Watykański II — «został objawiony przez wylanie Ducha» (Lumen gentium, 2). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół objawił się jako jeden, święty, powszechny i apostolski; objawił się jako misyjny, obdarzony darem przemawiania wszystkimi językami świata, albowiem dla wszystkich narodów przeznaczona jest Dobra Nowina o miłości Bożej. «Duch — poucza dalej Sobór — prowadzi Kościół do wszelkiej prawdy, jednoczy go we wspólnocie i posłudze, obdarza go rozmaitymi darami hierarchicznymi i charyzmatycznymi i za ich pomocą kieruje nim oraz przyozdabia swoimi owocami» (por. tamże, 4). Wśród rzeczywistości wzbudzonych przez Ducha w Kościele są ruchy i wspólnoty kościelne, z którymi wczoraj dane mi było spotkać się na tym placu w czasie wielkiego zgromadzenia światowego. Cały Kościół, jak zwykł mawiać Papież Jan Paweł II, jest jednym wielkim ruchem, ożywianym przez Ducha Świętego, strumieniem płynącym przez dzieje i napełniającym je łaską Bożą, by je uczynić bogatymi w życie, dobro, piękno, sprawiedliwość, pokój.

po francusku:

Serdecznie was pozdrawiam, drodzy pielgrzymi francuskojęzyczni. Dzięki składam Duchowi Świętemu, który

swoim działaniem umożliwił nowy rozkwit życia duchowego i życia apostolskiego w Kościele. Pana proszę, aby wzrastała w każdym troska o wspólnotę kościelną, tak aby wszystkie żywotne siły współdziałały na rzecz wzrostu Ciała Chrystusa i aby młodzi ludzie odpowiadali na powołanie do kapłaństwa i do życia konsekrowanego. Udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.

po angielsku:

Z radością pozdrawiam angielskojęzycznych pielgrzymów i turystów. Dziś obchodzimy ważną uroczystość Pięćdziesiątnicy, upamiętniającą dzień, w którym zmartwychwstały Pan zesłał na Kościół dar swego Ducha Świętego, by całą ludzkość obdarzyć pokojem i radością. Otwórzmy nasze serca na ten wielki dar, abyśmy mogli nadal głosić Ewangelię i realizować dzieło Pana we współczesnym świecie. Modlę się o Boże błogosławieństwo dla was wszystkich i życzę wam pobożnego i pomyślnego pobytu w Rzymie.

po niemiecku:

Z radością witam wszystkich pielgrzymów niemieckojęzycznych, dziś w szczególności członków wspólnot i ruchów religijnych. W dniu Pięćdziesiątnicy Pan udzielił uczniom obiecanej pomocy. Duch Święty podtrzymuje Kościół w prawdzie, takiej, jaka objawiła się w Jezusie Chrystusie. Uzdalnia go do głoszenia z mocą Ewangelii i przekazywania w dziejach Chrystusowego orędzia. Prośmy razem: «Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca wierzących w Ciebie i rozniecaj w nich płomień Twojej miłości!» Wszystkim wam życzę owocnego świętowania uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

po hiszpańsku:

Serdecznie pozdrawiam wiernych hiszpańskojęzycznych i zachęcam wszystkich do modlitwy o dary Ducha Świętego, który uświęca Kościół, aby umocnić wiarę, ożywić nadzieję i oświecać drogę prowadzącą do odnowy oblicza ziemi. Radosnego świętowania Zesłania Ducha Świętego!

po portugalsku:

Serdecznie pozdrawiam wszystkich obecnych i słuchaczy portugalskoję-zycznych i życzę wam, abyście wyraźnie doświadczyli obecności Ducha Świętego — najmilszego z gości. Oby Jego życiodajne i płodne tchnienie umacniało was w wierze i czyniło odważnymi w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa. Niech Maryja zawsze będzie dla was Nauczycielką i Matką!

po polsku:

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Myślą powracam raz jeszcze do Polski. Przed tygodniem byłem w Krakowie. Dziękuję Bogu i wam wszystkim za żywe świadectwo wiary. Dzisiaj, w Zesłanie Ducha Świętego, proszę Bożego Ducha, by zawsze ożywiał waszą wiarę, odnawiał Kościół i błogosławił waszej Ojczyźnie.

po włosku:

Na koniec pozdrawiam pielgrzymów włoskojęzycznych, zwłaszcza tych, którzy przyjęli sakrament bierzmowania bądź przygotowują się do jego przyjęcia w tym roku. Szczególne pozdrowienie kieruję do licznych stowarzyszeń wolontariatu, które dziś spotykają się z okazji pierwszego krajowego Dnia Chorych na Raka. Zapewniam ich o mojej modlitwie i wyrażam uznanie za ich pomoc chorym i za solidarność z chorymi, rodzinami i wolontariuszami w przeżywaniu razem trudnych chwil. Teraz odśpiewamy Regina caeli. D


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Papież Franciszek, Jezus wzywa nas do poświęcenia się na rzecz jedności i miłości
Papież Franciszek, Żaden naród nie jest przestępcą, żadna religia nie jest terrorystyczna
GMV, Do włoskich księży i katolików
Agnieszka Porzezińska, Prośba do kapłanów
Papież Franciszek, Nie miłujmy słowem, ale czynem
Słowo wśród nas, Przyjdź, Panie!
Robert Grohs, Jeśli nie działa, to znaczy, że czegoś brakuje
Jarosław Kumor, Nie gasić dziecięcego ducha
Rosanna Virgili, Błogosławieństwo Elżbiety
Andrzej Cichoń, Duch Święty
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościołaopr. mg/mg

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła