słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Benedykt XVI

Pomóżmy narodom Europy umacniać ich chrześcijańskie korzenie

List Papieża z okazji prezentacji faksymile rękopisu «Żywota Bazylego II» 

16 listopada 2005 r. w Muzeum Bizantyjskim w Atenach zaprezentowano faksymile rękopisu «Żywota Bazylego II», którego oryginał znajduje się w Apostolskiej Bibliotece Watykańskiej. Faksymile zostało sporządzone przy współpracy tej Biblioteki z Diakonią Apostolską greckiego Kościoła prawosławnego. W prezentacji uczestniczyli m.in. kard. Jean--Louis Tauran, archiwista i bibliotekarz Świętego Kościoła Rzymskiego, oraz arcybiskup Aten i całej Grecji Christodoulos. Z okazji tego wydarzenia Benedykt XVI skierował list do kard. Taurana.

Kard. Jean-Louis Tauran
Archiwista i bibliotekarz
Świętego Kościoła Rzymskiego

Z zainteresowaniem przyjąłem wiadomość, że Apostolska Biblioteka Watykańska i grecki Kościół prawosławny nawiązały współpracę mającą na celu publikację Żywota Bazylego II, którego rękopis jest przechowywany w Apostolskiej Bibliotece Watykańskiej. Wdzięczny jestem księdzu kardynałowi za to, że czuwał nad pomyślnym przebiegiem różnych etapów realizacji tego projektu.

Ponieważ udaje się ksiądz kardynał na spotkanie w Atenach, podczas którego odbędzie się pierwsza oficjalna prezentacja faksymile rękopisu, proszę o przekazanie Wielce Błogosławionemu Christodoulosowi, arcybiskupowi Aten i całej Grecji, moich serdecznych, braterskich pozdrowień i zapewnienie go, że cieszy mnie to ważne wydarzenie, które jest owocem nowych relacji, nawiązanych po niezapomnianej wizycie mego czcigodnego poprzednika Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II w Atenach z okazji jego jubileuszowej pielgrzymki śladami św. Pawła Apostoła. Z prawdziwą radością stwierdzam, że między Kościołem katolickim i greckim Kościołem prawosławnym rozwija się coraz intensywniejsza współpraca.

Przy tej okazji proszę przekazać Wielce Błogosławionemu Christodoulosowi, że byłoby dla mnie wielką radością gościć go w Rzymie, abyśmy mogli wspólnie pokazać, że rozpoczęliśmy nowy etap drogi pojednania i współpracy. Proszę zapewnić go o moim głębokim pragnieniu bardziej intensywnego rozwijania naszych wzajemnych relacji opartych na zaufaniu i braterstwie, co pozwoliłoby nam wspólnie pracować na licznych polach ewangelizacji: moglibyśmy zwłaszcza skuteczniej pomagać narodom europejskim umacniać ich chrześcijańskie korzenie, aby z nich czerpały życiodajne i wzmacniające soki dla własnej przyszłości, dla dobra jednostek i całego społeczeństwa. Dzięki temu będziemy mogli razem głosić Dobrą Nowinę Chrystusa współczesnemu światu, który tak bardzo jej potrzebuje, a tym samym coraz lepiej spełniać gorące pragnienie wyrażone przez samego Pana: «Aby wszyscy stanowili jedno» (J 17, 21), aż po ów błogosławiony dzień, w którym — kiedy Bóg zechce i pod opatrznościowym przewodnictwem Ducha Świętego — będziemy mogli wspólnie świętować odzyskanie pełnej jedności.

Proszę również, aby ksiądz kardynał przekazał moje serdeczne pozdrowienia członkom Świętego Synodu greckiego Kościoła prawosławnego, a także mym braciom biskupom Kościoła katolickiego, panu prezydentowi Republiki Greckiej i innym osobistościom biorącym udział w tym spotkaniu.

Z ufnością i nadzieją składam księdzu kardynałowi serdeczne życzenia pomyślnego wypełnienia swej misji. Polecając osobę księdza kardynała łaskawemu wstawiennictwu Matki Bożej, z serca udzielam specjalnego Błogosławieństwa Apostolskiego.

Watykan, 27 października 2005 r.

Benedykt XVIopr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Enzo Bianchi, Metoda nawrócenia
Papież Franciszek, Jezus wzywa nas do poświęcenia się na rzecz jedności i miłości
Stanisław Biel SJ, Pępek świata
Stanisław Biel SJ, W cieniu bogów olimpijskich
Stanisław Biel SJ, W cieniu bogów olimpijskich
Papież Franciszek, Uczmy się od siebie nawzajem
GMV, W obliczu historii
Papież Franciszek, Justin Welby, Wspólna deklaracja
Lucetta Scaraffia, Kobiety i reformacja
Agnieszka Czylok, Wiara i... wiedza
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła