słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Ks. Sławomir Madajewski

PAPIEŻ EUCHARYSTIIPewnego razu do papieża Piusa X przyszedł niewidomy kapłan z Francji, który prosił o możliwość przechowywania Najświętszego Sakramentu w domu do adoracji. Ojciec Święty stwierdził jednak: „Wiesz synu, że to przywilej zarezerwowany biskupom". Z oczu kapłana popłynęły łzy. Na ten widok papież powiedział: „Dla twojej miłości dla Eucharystii, zgadzam się".

Taki był Pius X, który nie tylko doceniał miłość do Eucharystii u innych, ale sam pałał wielką miłością do Najświętszego Sakramentu.

Józef Melchior Sarto urodził się w roku 1835 niedaleko Wenecji, w ubogiej rodzinie, jako drugie z dziesięciorga dzieci. Mając 23 lata przyjął święcenia kapłańskie, a 26 lat później sakrę biskupią. Był biskupem Mantui, a następnie, już jako kardynał, patriarchą Wenecji. W roku 1903, po śmierci papieża Leona XIII, kardynałowie zebrani na konklawe wybrali go na kolejnego Następcę św. Piotra. Nowy Namiestnik Chrystusa obrał imię Pius X, a mottem swojej posługi na stolicy Piotro-wej uczynił słowa: „Odnowić wszystko w Chrystusie".

Za podstawową drogę odnowy Kościoła uważał kult Najświętszego Sakramentu. Często zachęcał wiernych do adoracji Jezusa Eucharystycznego. Wydał specjalny dokument o codziennym przystępowaniu do Komunii św. Z jego inicjatywy istnieje w Kościele praktyka tzw. Wczesnej Komunii św., która oznacza możliwość przyjmowania Komunii św. już przez siedmioletnie dzieci, które rozróżniają zwykły chleb od Chleba Eucharystycznego. Z tego powodu oraz dlatego, że za jego pontyfikatu odbyło się 11 kongresów eucharystycznych, Pius X nazywany jest papieżem Eucharystii. Mawiał: „Komunia święta jest najkrótszą i najbezpieczniejszą drogą do nieba".

Piusa X charakteryzowało również umiłowanie muzyki kościelnej. Pisał, aby dzięki muzyce „wierni byli łatwiej jeszcze pobudzeni do pobożności i lepiej usposobieni do zebrania w sobie owoców łaski, powstających przy sprawowaniu Przenajświętszych Tajemnic". Na pierwszym miejscu stawiał chorał gregoriański jako pierwowzór muzyki liturgicznej. Polecił propagowanie tego śpiewu wśród ludu uczestniczącego w liturgii. Muzyka jest według niego „pokorną służebnicą liturgii". Nie były mu obce sprawy społeczne. Kiedy dowiedział się o nieludzkim traktowaniu Indian w Ameryce Południowej, zaapelował do biskupów amerykańskich o podjęcie interwencji w tej sprawie. Przypomniał, że niewolnictwo jest zbrodnią przeciw człowiekowi. Biskupom niemieckim przypominał o potrzebie rozwijania katolickich związków zawodowych.

Na lata jego pontyfikatu przypada także rozwój modernizmu. Był to nurt, który kwestionował objawienie w religii oraz niepodważalność dogmatów. Pius X wystąpił zdecydowanie przeciw tym tendencjom w encyklice „Pascendi Dominici gre-gis". Nowo wyświęcanym księżom, osobom obejmującym urzędy kościelne i wykładowcom na katolickich uczelniach nakazał składanie przysięgi an-tymodernistycznej. Z jego inicjatywy powstała Akcja Katolicka, której zadaniem miało być rozbudzenie aktywności świeckich w Kościele. Rozpoczął też reformę prawa kościelnego, zakończoną wydaniem nowego kodeksu w roku 1917.

Pobożny, zgodnie ze swym papieskim imieniem (Pius znaczy po łacinie pobożny), zmarł 20 sierpnia 1914 roku, gdy trwała I wojna światowa. Ubolewał nad nią głęboko, nazywając „nieludzką rzeźnią". Jego ciało złożono w krypcie pod Bazyliką św. Piotra. Na nagrobku umieszczono napis charakteryzujący jego życie i 11--letni pontyfikat: „Papież Pius X, bogaty i biedny zarazem, łagodny i pokorny w sercu, silny obrońca katolickiej wiary, zatroskany, by wszystko w Chrystusie odnowić". Rzymianie zaraz po jego śmierci zaczęli nazywać go świętym. 40 lat po śmierci został ogłoszony świętym, a jego liturgiczne wspomnienie przypada 21 sierpnia. Relikwie św. Piusa X znajdują się w kaplicy Ofiarowania NMP Bazyliki św. Piotra, gdzie można często zobaczyć modlące się małe dzieci z rodzicami.

Ciekawostką jest, iż niektóre źródła podają informację o polskim pochodzeniu papieża Piusa X. Jego ojciec miał być emigrantem z Opolszczyzny albo z Wielkopolski, noszącym nazwisko Krawiec. Szukał pracy we Włoszech, osiedlił się na północy kraju. Ożenił się z Włoszką. Przetłumaczył swoje nazwisko na „Sarto", co w języku włoskim znaczy krawiec. Gdyby informacje te zostały potwierdzone, okazałoby się, że nie tylko w Janie Pawle II płynie polska krew.

Kościół naucza, że dzieci można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane. Powinny rozumieć - w miarę możliwości - tajemnicę Chrystusa i umieć z wiarą i pobożnością przyjąć Jego ciato. W praktyce najczęściej za zdolne do Komunii św. uważa się dzieci potrafiące odróżnić Chleb Eucharystyczny od powszedniego.

Do troski o należyte przygotowanie swych dzieci przede wszystkim zobowiązani są rodzice. Podobny obowiązek spoczywa na proboszczu. Dzięki reformom świętego papieża Piusa X możliwe jest także udzielanie Najświętszego Sakramentu już dzieciom w wieku przedszkolnym.

Innym owocem jego pontyfikatu jest powszechne przecho wywanie Eucharystii w miejscach do tego przeznaczonych. Kościół zaleca więc, by Najświętszy Sakrament przechowywano w każdym kościele katedralnym, parafialnym oraz w kaplicy związanej z domem instytutu zakonnego czy stowarzyszenia życia apostolskiego.

W miejscach świętych musi być osoba odpowiedzialna za Eucharystię, a kapłan powinien tam odprawiać Mszę św. przynajmniej dwa razy w miesiącu.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Paweł Siedlanowski, Bogu, co boskie
Andrzej Cichoń, Emaus
Agnieszka Czylok, Liturgiczne piękno
Kazimierz Matwiejuk, Monika Lipińska, Transmisja Mszy św. - duchowy „stymulator”
Paweł Siedlanowski, Święte Dni
Słowo wśród nas, Ja jestem Chlebem Życia
Andrzej Cichoń, Tomasz
GMV, Papież dla dzisiejszych czasów
Olgierd Nassalski MIC, Mój Biały Tydzień
Michał Płocharski, Przemienienie tu i ówdzie
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła