słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Bł. Jerzy Matulewicz - bogata duchowość

Ks. Tadeusz Górski MIC

Błogosławiony Jerzy Matulewicz

Błogosławiony Jerzy Matulewicz (1871-1927) był człowiekiem bogatym duchowo, o znaczeniu międzynarodowym. Wyszedł z rodziny litewskiej, ale trwały ślad jego różnorodnej działalności pozostał w Polsce, na Litwie, na Białorusi, na Łotwie, a także w Sankt Petersburgu, we Fryburgu Szwajcarskim, w Rzymie i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Gruntownie wykształcony, pracował nad odrodzeniem Kościoła, zajmując się˛ kluczowymi sprawami swojej epoki: wychowaniem duchowienństwa, organizacją robotników, wychowaniem dzieci i młodzieży, promocją laikatu, zjednoczeniem chrześcijan, rozwojem życia zakonnego.

W szczególności odrodził ginący Zakon Marianów i założył dwa zgromadzenia żeńskie: Sióstr Ubogich Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii. Jako człowiekowi Kościoła papieże powierzali mu odpowiedzialne funkcje w zapalnych miejscach Europy powersalskiej: biskupa diecezji wileńskiej (1918-1925), wizytatora apostolskiego Republiki Litewskiej (1925-1927), był przygotowywany na biskupa dla katolików Rosjan żyjących na Zachodzie. W pracy tej wypadło mu się zmierzyć z rozlicznymi nacjonalizmami, zamierzającymi wykorzystać religię do własnych celów. Za cenę wielkich wyrzeczeń swoim życiem zaświadczył o powszechności Kościoła, skierowanego do wszystkich narodów i kultur. Trwanie przy opoce Piotrowej i osobista świętość sprawiły, że wychodził obronną ręką z wielkich trudności. Poświadczył to Jan Paweł II, zaliczając go 28 czerwca 1987 roku do grona błogosławionych. Po śmierci abp. Matulewicza jego spuściznę podzielono na dwie nierówne części: wyselekcjonowaną mniejszość przewieziono do Archiwum Generalnego Marianów w Rzymie, a znaczną większość złożono w klasztorze Księży Marianów w Mariampolu. Wraz z likwidacją przez komunistów po drugiej wojnie światowej klasztorów na Litwie zbiory mariampolskie zabrano do Archiwum Akt Nowych w Wilnie i dostęp do nich był niemożliwy. W tych warunkach powstające prace o abp. Matulewiczu opierały się głównie o Archiwum Marianów w Rzymie. Całe jego życie najpełniej przedstawił Antanas Kučas, profesor historii w amerykańskim uniwersytecie w Scranton.

Natomiast w języku polskim obszerny, niepublikowany życiorys napisał uczeń i wychowanek Błogosławionego ks. Marian Wiśniewski. Istnieją również częściowe opracowania posiadające dużą wartość, do których należy pierwsza obszerna książka, opracowana zespołowo w języku litewskim, poświęcona bł. Jerzemu. Jej autorzy kontaktowali się z rodziną i dostarczyli wielu wiadomości z dzieciństwa Błogosławionego. Nie mniej wartościowe są dwie prace dyplomowe ks. Steponasa Matulisa o bł. Jerzym: jako o odnowicielu marianów i o wizytatorze apostolskim. W ostatnich latach baza źródłowa bardzo się poszerzyła. Wraz z odzyskaniem niepodległości Litwy udostępniono do badań historycznych poprzednio zabrane zbiory mariampolskie i kurii wileńskiej. W 1985 roku Jan Paweł II otworzył archiwa dykasterii rzymskich za okres pontyfikatu Piusa X (1903-1914) i Benedykta XV (1914-1922). Badacze sięgnęli też do innych zasobów: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Diecezji Kieleckiej, Archiwum Diecezji Siedleckiej, Archiwum Uniwersytetu we Fryburgu, materiałów Akademii Duchownej w Petersburgu. Dokładniej wykorzystali też prasę polską.


Jest to fragment książki:

Ks. Tadeusz Górski MIC, Błogosławiony Jerzy Matulewicz
Wydawnictwo: PROMIC, ISBN: 978-83-7119-488-9
Książka jest >>TUTAJ<<

Praca zawiera mnóstwo informacji historycznych, logicznie uporządkowanych i poprawnie interpretowanych. Autor wykazuje doskonałą znajomość problematyki, źródeł archiwalnych i źródeł drukowanych. Studium dotyczy postaci, która odegrała doniosłą rolę w najnowszej historii religijnej Polski i Litwy. Konstrukcja pracy jest przejrzysta, uwzględniająca całokształt problematyki związanej z życiem i działalnością błogosławionego Jerzego Matulewicza. Autor przedstawił sylwetkę Jerzego Matulewicza w szerokim kontekście problemów kościelnych i społeczno-religijnych epoki. Podnosi to wydatnie wartość naukową tej obszernej rozprawy. Książka napisana jest językiem jasnym i przystępnym, może wzbudzić zainteresowanie nie tylko historyków profesjonalistów, ale również szerszego kręgu czytelników. Zamieszczone są w tekście dobrze dobrane, obszerne cytaty zaczerpnięte ze źródeł, wspomnień, z kazań i wypowiedzi Jerzego Matulewicza. Pozwala to czytelnikowi wyrobić sobie pogląd na problemy analizowane w książce, a zarazem sprawia, że problematyka książki jest dobrze udokumentowana, a tym samym staje się w pełni wiarygodna. /Ks. prof. dr hab. Daniel Olszewski/


opr. ac/ac wyślij znajomym

Zobacz także:
Henryk Zieliński, Księża na językach
Wojciech Góralski, Czy Kościołowi potrzebne jest prawo?
Jarosław Kumor, Nie gasić dziecięcego ducha
Maciej Górnicki, Co boskie Cezarowi?
Michał Kłosowski, Mateusz Kusztyp, Przyjechawszy na miejsce usłyszałem - pakuj się, jeśli możesz
Elena Buia Rutt, Kobieca droga modlitwy
Henryk Zieliński, Imigranci w grze
Marek Gancarczyk, Przesunąć punkt ciężkości
Sławomir Zatwardnicki, Lud boski, lud ludzki
Raymond Peyret, Życie Marty Robin. Gospodarstwo i dom
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła