słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


BŁ. PIUS IX

Giovanni Maria Mastai Ferretti«Był otoczony miłością wielu, ale także nienawidzony i oczerniany» — powiedział o Piusie IX w homilii beatyfikacyjnej Jan Paweł II. Trudno się temu dziwić, jako że pontyfikat Piusa IX, najdłuższy w dziejach Kościoła, bo aż 32-letni, przypadł na okres gwałtownych, rewolucyjnych przemian we Włoszech i stopniowego rozpadu Państwa Kościelnego, którego istnienie przez ponad tysiąc lat stanowiło materialną bazę dla duchowej misji papieży, zaś w XIX w. stało się przeszkodą w procesie jednoczenia państwa włoskiego. Postawa Piusa IX wobec tej sytuacji i podejmowane przezeń doraźne decyzje były wówczas i pozostają do dziś przedmiotem polemik, ale — jak powiedział Jan Paweł II w tej samej homilii — «beatyfikując któregoś ze swoich synów, Kościół nie wyraża przez to uznania dla dokonanych przezeń wyborów historycznych, ale wskazuje go jako godnego naśladowania i czci ze względu na jego cnoty, ku chwale łaski Bożej, która w nich jaśnieje». Próba, jakiej musiał stawić czoło Pius IX, określana jest mianem «białego męczeństwa»: choć nie zażądano od niego ofiary krwi, papież ten dał świadectwo heroicznej wierności i męstwa, niezłomnego zawierzenia Opatrzności, miłości umiejącej przebaczyć. Bronił też stanowczo prawdziwej wiary przed błędami, troszczył się o jej szerzenie w różnych częściach świata, przyczynił się do pogłębienia kultu maryjnego.

Giovanni Maria Mastai Ferretti urodził się 13 maja 1792 r. w Senigalii, w regionie Marche. W młodości cierpiał na chorobę (prawdopodobnie epilepsję), z której został uzdrowiony za sprawą Matki Bożej Loretańskiej. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1819 r. był najpierw rektorem instytutu wychowawczego «Tata Giovanni», w latach 1823-25 towarzyszył nuncjuszowi apostolskiemu w Chile, następnie pełnił funkcję dyrektora rzymskiego hospicjum św. Michała. W 1827 r., mając zaledwie 35 lat, został biskupem w Spoleto, a po pięciu latach w Imoli. Jako ordynariusz wyróżniał się gorliwą troską o dobro nadprzyrodzone i materialne diecezji, otaczał opieką duchowieństwo i seminarzystów, popierał przedsięwzięcia wychowawcze i oświatowe, a zarazem prowadził intensywne życie duchowe, świadom znaczenia modlitwy i kontemplacji, ożywiany żarliwą pobożnością maryjną i kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wyniesiony do godności kardynalskiej w 1840 r., w sześć lat później został wybrany pasterzem Kościoła powszechnego, przyjmując imię Piusa IX.

Jego uwagę pochłaniały w dużej mierze sprawy Państwa Kościelnego, którego integralność starał się zachować, zarazem reformując je od wewnątrz. W czasie rewolucji w 1848 r. zmuszony został do opuszczenia Rzymu, dokąd powrócił po dwóch latach, a od 1870 r., gdy Rzym stał się stolicą zjednoczonych Włoch, ogłosił się «więźniem Watykanu». Do jego najważniejszych dokonań na niwie kościelnej należy ogłoszenie w 1854 r. dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny i przeprowadzenie Soboru Watykańskiego I, zwołanego w 1868 r., który uchwalił między innymi dogmat o nieomylności papieskiej. Pius IX odnowił też hierarchię kościelną w Anglii i Holandii, popierał rozwój katolicyzmu w Ameryce Północnej, zawarł konkordaty z kilkunastoma krajami, czynnie występował w obronie praw Kościoła w Niemczech w okresie «Kulturkampfu». Miało to szczególne znaczenie na terenach zaboru pruskiego w Polsce, gdzie walka władz niemieckich z Kościołem katolickim zmierzała do osłabienia tożsamości religijno-narodowej polskiego społeczeństwa. Uwięzionego wówczas arcybiskupa gnieźnieńskiego Mieczysława Ledóchowskiego Pius IX mianował kardynałem. Występował w obronie unitów na Podlasiu, siłą zmuszanych przez carat do przejścia na prawosławie, beatyfikował Andrzeja Bobolę i kanonizował Jozafata Kuncewicza, przeciwstawiał się rusyfikacji nabożeństw na ziemiach polskich, poparł utworzenie w Rzymie przez zmartwychwstańców Kolegium Polskiego, w czasie powstania styczniowego apelował do Austrii i Francji, by pospieszyły Polsce z pomocą, a cara wzywał do zaprzestania represji.

Pius IX zmarł 7 lutego 1878 r. Świadectwem czci, jaką otoczony był w całym świecie chrześcijańskim, jest fakt, że jego proces beatyfikacyjny został wszczęty już na początku XX w. przez Piusa X.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Konferencja Episkopatu Polski, Biskupi polscy do wiernych po pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny (1999)
Fundacja "Opoka", Podróże apostolska Jana Pawła II do Polski: 1999
Fundacja "Opoka", Podróże apostolskie Jana Pawła II
Fundacja "Opoka", 25 lat pontyfikatu Jana Pawła II
Fundacja "Opoka", Beatyfikacja Jana Pawła II
AW, Skarby naszej ziemi
L'Osservatore Romano, Biznes bez humanizmu
L'Osservatore Romano, Solidarność w mowie
Papież Franciszek, Żaden naród nie jest przestępcą, żadna religia nie jest terrorystyczna
Marek Gancarczyk, Nie rozumiem
Komentarze internautów:

zgroza blogoslawionych (MARCIN, 2008-12-11 00:24:33)
 O ILE MI WIADOMO TO...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

Pius IX i Powstanie Styczniowe (żaba, 2004-08-19 08:41:22)
 O ile mi wiadomo ze...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

Nieprzyjaciel Polski (Andros, 2004-03-08 14:52:28)
 "(...) W osobistym...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

     Deschner - antyautorytet (AJ, 2005-05-18 13:27:12)
 Polecam zapoznanie...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła