słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


S. M. Samuela Werbińska

Bł. matka Maria Luiza Merkert współzałożycielka elżbietanekPan Bóg w każdym czasie powołuje ludzi, którzy w szczególny sposób odpowiadają na Jego wezwanie, są przedłużeniem Jego miłosiernych dłoni. Takim człowiekiem wiary i miłości miłosiernej w połowie XIX w. na ziemi śląskiej niewątpliwie była Maria Luiza Merkert, współzałożycielka i pierwsza przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.

Czym Maria Luiza Merkert — która żyła w XIX w. — może nam «zaimponować»? Co ma do zaoferowania nam, osobom żyjącym w XXI w., który odznacza się tak wielkim i szybkim rozwojem techniki i wielu innych dziedzin?

Maria Luiza Merkert przyszła na świat 21 września 1817 r. w Nysie na Śląsku, gdzie wśród najniższych klas społecznych panowało dotkliwe ubóstwo. Dzięki religijnej atmosferze panującej w rodzinie od najmłodszych lat uczyła się miłosierdzia, wrażliwości i dzielenia się tym, co posiadała, z najbiedniejszymi, co później w ciągu całego jej życia, owocowało niezwykle ofiarną posługą na rzecz najbardziej potrzebujących. Niespokojna sytuacja polityczna, jaka istniała w Europie w pierwszej połowie XIX w., liczne przemiany społeczne, wędrówki ludów, klęski żywiołowe, epidemie, pogłębiające się różnice między bogatymi a biednymi w bardzo poważny sposób dotykały najbiedniejszych. Na Śląsku, ze względów politycznych, sprawą niesienia pomocy zajmowały się przede wszystkim osoby prywatne. Posługa, jaką podjęły pierwsze elżbietanki wraz z Marią Merkert, była próbą zaradzenia wielkiej nędzy panującej wówczas w Europie. Opatrzność Boża od początku związała życiową drogę Marii Merkert z osobą Klary Wolff, która obdarzona łaską służenia Bogu w chorym i potrzebującym człowieku, dała początek zgromadzeniu. Maria Luiza Merkert była jedną z czterech jego współzałożycielek. Zgromadzenie rozpoczęło swoją działalność 27 września 1842 r. w Nysie, początkowo pod nazwą Stowarzyszenie Sióstr pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego.

Bardzo trudna sytuacja ludzi ubogich, cierpiących i pragnienie niesienia im konkretnej pomocy stały u początków posługiwania pierwszych członkiń zgromadzenia, które za swoje szczególne zadanie uznały pielęgnowanie chorych w ich własnych mieszkaniach. Dostęp do szpitali mieli właściwie tylko ludzie bogaci, toteż wiele osób, zwłaszcza podczas epidemii, było pozbawionych opieki, a często i podstawowych środków do życia. Matka Maria wraz z pozostałymi siostrami z niezwykłą ofiarnością, zaparciem się siebie służyła z radością i bezinteresownie duchowym i materialnym wsparciem opuszczonym chorym i każdemu potrzebującemu bez względu na stan, wyznanie i narodowość, nawet z narażeniem swego życia (por. Statuty 1844).

Uderza jej niezwykła dyspozycyjność i otwartość wobec człowieka potrzebującego. Słowa Jezusa: «Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili» (Mt 25, 40), znalazły odbicie w całym jej życiu i posługiwaniu. W potrzebującym człowieku widziała cierpiącego Chrystusa.

Gdy w wyniku zmian zachodzących w sytuacji społecznej pojawiły się nowe wyzwania, dobrze wiedziała, jak na nie odpowiedzieć. W ciszy, bez rozgłosu, z wielką miłością i miłosierdziem pomagała biednym, opuszczonym chorym, sierotom, dzieciom i młodzieży w duchu prawdziwie chrześcijańskiego uniwersalizmu. Zachęcała też współsiostry, by z wielką troską niosły pomoc chorym, cierpiącym, opuszczonym w domach prywatnych i w szpitalach, oraz prosiła je, aby z życzliwością opiekowały się osobami starszymi i były obecne przy łóżku umierającego człowieka.

Matka Maria potrafiła rozeznać potrzebę chwili i pośpieszyć z odpowiednią pomocą. Dziś, wobec wielorakich potrzeb, jest dla nas żywym przykładem służenia człowiekowi i towarzyszenia mu w ostatnich momentach życia. To właśnie ze względu na niespotykaną w tamtych czasach opiekę ambulatoryjną ks. abp opolski A. Nossol nazwał Marię Merkert prekursorką dzisiejszych placówek Caritas.

Maria Merkert zadziwia nas swoją niezwykłą wrażliwością na potrzeby bliźniego i umiejętnością właściwego odczytywania znaków czasu. Troszczyła się także o najmniejszych w sierocińcach, żłobkach, przedszkolach, ochronkach i szkołach. Organizowała dla dziewcząt kursy w dziedzinie gospodarstwa domowego i robót ręcznych.

Budujemy się jej ogromną ufnością do Boga, bezgranicznym zawierzeniem Bożej Opatrzności, staraniem, aby wszystko, co czyniła wraz z siostrami, było na większą chwałę Bożą. Sama zabiegała o to i zachęcała siostry, aby każdy czyn, każde dzieło było ukierunkowane na Boga. Źródłem mocy i siły dla Marii Merkert było Najświętsze Serce Jezusa. Swoje «życie wewnętrzne ożywiała modlitwą i pobożnością do Eucharystii, Najświętszego Serca Jezusa, Najświętszej Dziewicy, św. Józefa i św. Elżbiety Węgierskiej, którą obrała za patronkę Zgromadzenia» (dekret o heroiczności cnót 20 grudnia 2004 r.). Była głęboko przekonana, że ścisła więź z Jezusem pomoże siostrom trwać na wyznaczonej przez Niego drodze i da siły do podejmowania nowych wyzwań. To niezwykle ważne przesłanie dla naszych czasów, aby pomimo tego, co ofiaruje nam świat, umieć na pierwszym miejscu stawiać Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra i działania.

Od samego początku matce Marii zależało na nadaniu istniejącej wspólnocie właściwych form organizacyjnych. Dlatego zaraz po wznowieniu działalności w 1850 r. rozpoczęła starania o uzyskanie zatwierdzenia Zgromadzenia przez władze kościelne. Jej trud, podjęte działania, niezwykła mądrość oraz zdolności organizacyjne przyniosły oczekiwane owoce. W 1859 r. stowarzyszenie zostało uznane za zgromadzenie zakonne na prawie diecezjalnym, a w 1871 r. otrzymało od Piusa IX papieski dekret pochwalny. Było to przygotowanie do jego ostatecznego zatwierdzenia, którego dokonał papież Leon XIII w 1887 r.

Zaskakuje nas dynamizm misyjny, jaki charakteryzował Marię, gdy pojawiały się nowe możliwości działania: «Gdy otwiera się dla nas nowe pole pracy i możemy rozszerzyć działalność na inne tereny, gorąco pragnę, na ile nasze siły pozwolą, byśmy tam pracowały na chwałę Bożą i dla dobra cierpiącej ludzkości» (15 czerwca 1863 r.). Jeszcze za życia matki Marii zgromadzenie podjęło posługę w Szwecji i w niemieckiej diasporze, w Prusach Wschodnich i Zachodnich. Ta posługa nie ograniczała się tylko do pielęgnacji chorych w ich domach. Siostry otwierały szpitale, prowadziły szkoły pielęgniarskie, a gdy trzeba było, służyły rannym i jeńcom na froncie podczas wojny duńsko-pruskiej (1864 r.), wojny austriacko-pruskiej (1866 r.) i wojny niemiecko-francuskiej (1870 r.).

Dziś w skład zgromadzenia wchodzi 10 prowincji: niemiecka, norweska, szwedzka, włoska i sześć w Polsce oraz region w Brazylii. Poza tym siostry posługują w Boliwii, w Czechach, w Danii, w Gruzji, na Litwie, w Rosji, na Ukrainie i w Ziemi Świętej. Przygotowują się do podjęcia w przyszłym roku posługi w Paragwaju i Kazachstanie.

Maria Merkert w ciągu 22 lat kierowania Zgromadzeniem przygotowała do życia zakonnego, do posługi chorym i najbardziej potrzebującym blisko 500 sióstr, ubogaciła Kościół 90 placówkami zakonnymi. Odeszła do Pana w opinii świętości 14 listopada 1872 r., w 55 roku życia.

S. M. Samuela Werbińska
Przełożona generalna elżbietanek


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
L'Osservatore Romano, "Nie" wobec nienawiści i przemocy
L'Osservatore Romano, Zmuszeni przez przemytników do rzucania się w morze
Papież Franciszek, Jezus wzywa nas do poświęcenia się na rzecz jedności i miłości
Papież Franciszek, Wojna światowa o wodę
Agnieszka Wawryniuk, Brązowa szata
Włodzimierz Rędzioch, Jean-Marie Mupendawatu, Nowa karta pracowników służby zdrowia
Witold Dudziński, Rozrywają nasze rodziny
Papież Franciszek, Ewangelia rodziny radością dla świata
Papież Franciszek, Nie miłujmy słowem, ale czynem
L'Osservatore Romano, Nie należy się zniechęcać w obliczu skandalu ubóstwa
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła