słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Bł. Metody Dominik Trčka CSsRUrodził się 6 lipca 1886 r. we Frydlante na Morawach. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości, rozpoczął naukę w gimnazjum w Mistku, a potem u ojców redemptorystów w Czerwence. Postanowił zostać kapłanem; po zdaniu matury w 1902 r. wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Po ukończeniu studiów teologicznych i przyjęciu święceń kapłańskich 17 lipca 1910 r. rozpoczął pracę duszpasterską i rekolekcyjno- -misyjną przy sanktuarium maryjnym «Svatá Hora» (Święta Góra) w Pradze; prowadził także działalność charytatywną, zwłaszcza wśród uchodźców, na początku I wojny światowej.

Jednak już od czasów seminaryjnych wyrażał pragnienie, aby pracować wśród chrześcijan obrządku wschodniego. W 1919 r. przełożeni zakonni przychylili się do jego prośby i skierowali go do Lwowa, gdzie przybrał imię Metody. Na Ukrainie nie pozostał jednak długo. Pod koniec 1921 r. wraz z kilkoma współbraćmi pojechał do Stropkowa we wschodniej Słowacji, aby założyć pierwszą wspólnotę redemptorystów obrządku łacińskiego i bizantyjskiego. Od 1924 r. o. Dominik był jej przełożonym. W 1931 r. redemptoryści przenieśli się do nowego domu zakonnego w Michalowicach. Rok później o. Dominik, chory i wyczerpany pracą, zrezygnował z pełnienia funkcji przełożonego i przeniósł się do Stropkowa, gdzie pomagał w pracy duszpasterskiej. Do Michalowic wrócił w 1934 r. W marcu następnego roku został mianowany wizytatorem apostolskim sióstr bazylianek w Preszowie i Użhorodzie.

W latach 1936-1942 znów pełnił funkcję przełożonego wspólnoty w Michalowicach. Dokończył budowę kościoła, zbierał środki dla innych wspólnot, zabiegał o wybudowanie domu rekolekcyjnego oraz klasztoru dla sióstr, nie zaniedbywał działalności charytatywnej. Pragnął także założyć organizację skupiającą i wspierającą duchowo kobiety pracujące jako gospodynie domowe i służące. Ta ożywiona działalność spowodowała, że redemptoryści zostali oskarżeni o fanatyzm i prowadzenie propagandy antypaństwowej. Jako przełożony o. Metody stał się głównym podejrzanym. Dla dobra wspólnoty postanowił wraz z trzema współbraćmi wyjechać na Ukrainę, nie otrzymał jednak pozwolenia od władz.

Z czasem relacje między państwem a Kościołem uległy polepszeniu. Kiedy w grudniu 1945 r. redemptoryści utworzyli wiceprowincję Michalowice, o. Metody stanął na jej czele. Niestety, nadejście komunizmu zakończyło pomyślny okres w życiu zgromadzenia. W 1949 r. zawieszono działalność wiceprowincji, a 13 kwietnia 1950 r. wszyscy zakonnicy zostali uwięzieni. W czasie procesu, który odbył się dwa lata później, o. Metody został oskarżony o współpracę z uznanym za zdrajcę bpem Pawłem Piotrem Gojdičem, gdyż rozpowszechniał jego listy pasterskie, a także o szpiegostwo, ponieważ przekazywał różne informacje swoim przełożonym w Pradze, a przez nich Rzymowi. Został skazany na 12 lat więzienia. Ze względu na wiek i zły stan zdrowia kilkakrotnie prosił o skrócenie kary. Władze twierdziły jednak, że jego przekonania religijne są niebezpieczne dla społeczeństwa. Zmarł w więzieniu w Leopoldowie 23 marca 1959 r.
opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Paweł Siedlanowski, Teatr marionetek?
Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap, Pierwsza wileńska beatyfikacja
Krzysztof Tadej, Nadia Sawczenko, Marzę o wielkiej, wspaniałej Ukrainie
Grzegorz Górny, Cud fatimski w Austrii
Robert Gołębiowski, Mieczysław Mokrzycki, Uczyłem się od nich
Milena Kindziuk, Prawda Mszy św. za Ojczyznę
L'Osservatore Romano, Kard. Ernest Simoni
L'Osservatore Romano, Kard. Joseph William Tobin CSsR
Magdalena Kowalewska, Nowe życie Żołnierzy Niezłomnych
Henryk Zieliński, Drugie dno
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła