słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Ks. Stanisław Hołodok

Błogosławiona Bolesława Maria Lament

Bolesława Maria Lament urodziła się 3 VII 1862 r. w Łowiczu i była najstarszą córką Marcina Lamenta i Łucji z domu Cyganowskiej. W dwa tygodnie później została ochrzczona w kościele parafialnym pw. Ducha Świętego. Dzieciństwo Bolesławy upłynęło w głębokiej religijnej atmosferze, lecz nie było wolne od bolesnych przeżyć. Bolesława musiała przeżyć wraz z całą rodziną trzy zgony młodszego rodzeństwa, o czym nigdy nie zapomniała. W roku 1871 Bolesława przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej, a w 1883 r. do bierzmowania. Od dziecka odznaczała się umiłowaniem Boga, darem modlitwy, świadczeniem uczynków miłosiernych. W wieku 14 lat ukończyła trzyklasowe rosyjskie gimnazjum w Łowiczu, zdobywając jednocześnie uprawnienie do nauczania w szkole elementarnej. Jednakże Bolesława wybrała inną drogę, mianowicie mając 18 lat wyjechała do Warszawy i rozpoczęła tam naukę krawiectwa. Po skończeniu nauki zdobyła odpowiednie uprawnienie i w Łowiczu założyła zakład krawiecki. Praca zawodowa Bolesławy łączyła się z jej intensywną pracą wewnętrzną. To też było przyczyną, że opuściła rodzinny Łowicz w roku 1884 i w Warszawie wstąpiła do Zgromadzenia Rodziny Maryi. Wraz z Bolesławą wstąpiła do zgromadzenia jej młodsza siostra Stanisława. Po odbytym nowicjacie, prawdopodobnie w 1886 r. Bolesława Lament złożyła czasowe śluby zakonne i rozpoczęła pracę w jako nauczycielka i wychowawczyni oraz instruktorka krawiectwa w kilku placówkach Zgromadzenia Rodziny Maryi. Mimo intensywnej pracy wewnętrznej Bolesława nie zdecydowała się na złożenie ślubów wieczystych i po kilku latach opuściła Zgromadzenie. W swoich wspomnieniach zapisała, że powodem jej rezygnacji było pragnienie głębszego zjednoczenia z Bogiem.

Po opuszczeniu Zgromadzenia Bolesława powróciła do domu rodzinnego w Łowiczu, jednakże za radą ks. Mścichowskiego po pewnym czasie (1882 r.) udała się do Warszawy, gdzie do 1903 r. zajmowała się pracą charytatywną wśród ubogich i bezdomnych, jednocześnie prowadząc na Pradze dom noclegowy. W Warszawie spotkała się z kapucynem o. Honoratem Koźmińskim i za jego radą wyjechała do Mohylewa, gdzie w roku 1905 założyła Zgromadzenie zakonne Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Celem Zgromadzenia według założycielki jest wspieranie zjednoczenia chrześcijan wschodnich z Kościołem katolickim oraz umacnianie w wierze katolików. W roku 1907 matka Bolesława przeniosła się ze swoją wspólnotą do Petersburga, gdzie prowadziła działalność wychowawczą wśród dzieci i młodzieży. Codzienne życie matki Lament było nacechowane żywą wiarą, głębokim skupieniem, rozmodleniem, kultem Eucharystii i Najświętszego Serca Pana Jezusa. W następstwie rewolucji październikowej zgromadzenie utraciło wszelkie możliwości dalszej swojej działalności na terenie Rosji. Dlatego też siostry wróciły w roku 1921 do Polski i głównie osiadły na jej wschodnich terenach, gdzie było wielu prawosławnych. W 1935 r. matka Lament z powodu podeszłego wieku zrzekła się z funkcji przełożonej generalnej. Zgromadzenie wówczas liczyło 174 siostry, 26 nowicjuszek i 9 postulantek, które pracowały w 22 placówkach w Polsce oraz w Estonii i Rzymie. Decyzją nowej przełożonej matka Bolesława we wrześniu tego roku została przeniesiona do Białegostoku, miała wtedy 73 lata i coraz bardziej podupadała na zdrowiu. W listopadzie 1935 r. stan jej zdrowia był bardzo ciężki, lecz dzięki intensywnemu leczeniu po miesiącu zdrowie poprawiło się. Z inicjatywy matki Bolesławy, jako przełożonej, w Białymstoku powstały dwa przedszkola, szkoła zawodowa i gimnazjum ogólnokształcące, organizowano kursy krawieckie, siostry prowadziły dom noclegowy i stołówkę dla bezrobotnej inteligencji. Siostry podjęły też pracę charytatywną wśród kobiet przebywających w zakładach karnych.

W 1941 r. matka Lament została sparaliżowana, choroba trwała pięć lat. Ten czas starała się wykorzystać na uzupełnienie formacji duchowej sióstr. Przez cały czas choroby modlitwą i swoimi cierpieniami wspierała założone przez siebie Zgromadzenie. Matka Bolesława zmarła w opinii świętości 29 I 1946 r. w Białymstoku w domu zakonnym przy ul. Stołecznej 5. Ciało jej pochowano w krypcie kościoła św. Antoniego w Ratowie.

Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował matkę Bolesławę Marię Lament 5 VI 1991 r. w Białymstoku podczas kolejnej pielgrzymki do Ojczyzny. Liturgiczny obchód ku czci bł. Bolesławy Marii Lament, dziewicy, przypada na dzień 29 stycznia i w Archidiecezji Białostockiej ma charakter wspomnienia obowiązkowego, w innych diecezjach — dowolnego. Relikwie błogosławionej spoczywają w sarkofagu umieszczonym pod ołtarzem w kaplicy sanktuarium jej dedykowanego w Białymstoku przy ul. Stołecznej 5. Arcybiskup Wojciech Ziemba, Metropolita Białostocki, erygował w Białymstoku (29 VI 2001) parafię pod wezwaniem bł. Bolesławy.

W ikonografii przedstawia się błogosławioną w habicie zakonnym, z modlitewnikiem w ręku stojącą, miedzy bazyliką św. Piotra Apostoła w Rzymie oraz świątynią prawosławną.

Niech bł. Bolesława inspiruje nas do modlitwy na rzecz zjednoczenia chrześcijan oraz do działalności charytatywnej.


opr. aw/aw
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Aleksander Dembowski, Być dobrym jak chleb
Papież Franciszek, Nie miłujmy słowem, ale czynem
L'Osservatore Romano, Nie należy się zniechęcać w obliczu skandalu ubóstwa
Papież Franciszek, Ryzyko miłosierdzia
Gualtiero Bassetti, Dostosowując krok do najsłabszego
Papież Franciszek, Wielka niesprawiedliwość
Papież Franciszek, Nie ma innej drogi
Papież Franciszek, Lekcja pokory
Papież Franciszek, Życie oddane na służbę braciom
Siostry wspólnoty Bose, Ci, którym jest zawsze gorzej, niż innym
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła