słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


BŁ. ZEFIRYN AGOSTINI

Krótka biografiaZefiryn Agostini — kapłan, proboszcz, wychowawca, założyciel zgromadzenia zakonnego — urodził się 24 września 1813 r. w Weronie w północnych Włoszech. Po przedwczesnej śmierci ojca — lekarza, który zmarł zaraziwszy się od pacjentów zakaźną chorobą — był wychowywany przez matkę. Jego młodszy brat Urban wybrał zawód lekarza, natomiast Zefiryn, rozmiłowany w naukach humanistycznych, ukończył gimnazjum miejskie w Weronie, a następnie studiował filozofię i teologię w diecezjalnym seminarium biskupim. Po przyjęciu święceń kapłańskich 11 marca 1837 r. rozpoczął posługę jako wikariusz w rodzinnej parafii, gdzie zajmował się katechezą i prowadził oratorium dla młodzieży. Jednocześnie pracował w kurii diecezjalnej, pełniąc obowiązki wicekanclerza. Już w tym okresie dał się poznać jako gorliwy kaznodzieja, czego świadectwem są liczne zachowane rękopisy jego kazań.

W 1845 r., po śmierci dotychczasowego proboszcza przejął rządy parafią — posługę, którą pełnił przez następne półwiecze. Była to praca niełatwa ze względu na rozległość terytorium, liczbę mieszkańców i powszechne ubóstwo, a także na to, że parafia nie posiadała żadnego stałego źródła dochodów. Ks. Agostini nie zniechęcił się w obliczu trudności, ale przez 51 lat gorliwie służył swoim parafianom: spędzał wiele godzin w konfesjonale, nawiedzał chorych, opiekował się ubogimi, prowadził systematyczną katechezę dla różnych stanów i grup wiekowych. Aby docierać do wszystkich, w kaznodziejstwie i pracy katechetycznej używał również miejscowego dialektu. W ciągu wielu lat jego posługi nie zabrakło momentów dramatycznych, związanych głównie z działaniami wojennymi (1848, 1859 i 1866 r.), kiedy to ks. Agostini opiekował się rannymi, oraz z epidemiami, zwłaszcza z groźną epidemią cholery w 1855 r. We wszystkim, co robił, błogosławiony odznaczał się niezwykłą wiernością i wytrwałością: jako przykład można przytoczyć fakt, że przez bardzo wiele lat prowadził systematyczne nauki dla chrześcijańskich matek i zaniechał tej pracy dopiero na kilka miesięcy przed śmiercią. Był też człowiekiem wytrwałej modlitwy: jego współpracownik i pierwszy biograf podaje, że ks. Agostini «wiele czasu spędzał w kościele przed ołtarzem Matki Bożej».

Owocem pracy parafialnej było także założone przez niego zgromadzenie. Ks. Agostini, pragnąc otoczyć opieką dziewczęta z ubogich rodzin i zapewnić im podstawowe wykształcenie, utworzył w 1855 r. w swojej parafii oratorium żeńskie i szkołę. Grupa młodych kobiet, które pomagały mu w tym dziele, stała się zalążkiem nowego zgromadzenia. Ks. Agostini powołał najpierw, w 1856 r., pobożne stowarzyszenie inspirowane duchowością św. Anieli Merici (ok. 1474-1540): członkinie tej wspólnoty mieszkały w rodzinnych domach, dając ewangeliczne świadectwo życia we własnym środowisku i pracując na rzecz ubogich. Od r. 1860 niektóre z nich rozpoczęły życie wspólne. Ks. Agostini był ich opiekunem duchowym i autorem pierwszej reguły wspólnoty, nie od razu jednak powziął myśl o przekształceniu jej w zgromadzenie zakonne. Dopiero w 1869 r., gdy biskup zlecił mu odtworzenie w diecezji zakonu urszulanek, błogosławiony postanowił posłużyć się w tym celu wspólnotą istniejącą już w jego parafii. 24 września tego roku pierwszych 12 urszulanek złożyło śluby, a 18 listopada powstało formalnie Zgromadzenie Urszulanek Córek Maryi Niepokalanej. Ks. Agostini był do śmierci ich kierownikiem duchowym, opiekował się też tymi członkiniami pierwotnego stowarzyszenia, które nie wstąpiły do zgromadzenia. Przejmując duchowe dziedzictwo św. Anieli Merici, dostosował je do potrzeb współczesnego sobie Kościoła, wskazując urszulankom pracę wychowawczą wśród młodzieży jako szczególne pole ich apostolstwa.

Pełniąc obowiązki założyciela i opiekuna duchowego zakonu, ks. Agostini nie zaniedbywał bynajmniej pracy parafialnej. Jako ceniony mistrz życia duchowego był też często proszony o głoszenie rekolekcji dla seminarzystów i kapłanów. Pracując bez wytchnienia do ostatniej chwili, zmarł w opinii świętości 6 kwietnia 1896 r.

W chwili śmierci założyciela zgromadzenie było nieliczne i ubogie, później jednak znacznie się rozwinęło, tak że w 1990 r. siostry pracowały w 80 parafiach na terenie Włoch i prowadziły szkoły w kilkunastu wielkich miastach, a także na Madagaskarze, w Szwajcarii, Ameryce Łacińskiej i w Afryce.
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Fundacja "Opoka", Diecezje: podstawowe dane adresowe i statystyczne
Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap, Pierwsza wileńska beatyfikacja
Antoni Długosz, W pewien sposób odbiegam od tej "normy" bycia biskupem
Agnieszka Porzezińska, Prośba do kapłanów
Piotr Frankowski, Ale robotników mało…
Gualtiero Bassetti, Dostosowując krok do najsłabszego
Paweł Ptasznik, Idee teologiczne w listach do kapłanów na Wielki Czwartek Jana Pawła II
Papież Franciszek, Jak matczyne łono
MD, Wspólne wołanie ma większą moc
G.M.V., Papież i dzieci
Komentarze internautów:

Patron mojego Ojca (Krzysztof Hebda, 2004-04-24 22:07:28)
 Bł Zefiryn Agostini...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła