słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


BŁ. ARCHANIOŁ TADINIUrodził się 12 października 1846 r. w Verolanuova koło Brescii we Włoszech, w wielodzietnej rodzinie mieszczańskiej. Od dzieciństwa był wątłego zdrowia i potrzebował szczególnej opieki. Po ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej rozpoczął naukę w gimnazjum w Lovere. W 1864 r. wstąpił do seminarium w Brescii, do którego uczęszczał także jego brat Giulio. W tym okresie uległ wypadkowi, który spowodował, że do końca życia utykał.

W 1870 r. Archanioł Tadini przyjął święcenia kapłańskie, po czym ciężko zachorował. Z tego powodu pierwszy rok kapłaństwa spędził w domu rodzinnym. W latach 1871-1873 był wikariuszem w górskiej miejscowości Lodrino, a następnie kustoszem sanktuarium Santa Maria della Noce koło Brescii. W obu parafiach był również nauczycielem w szkole podstawowej. W swoim życiu kapłańskim wyróżniał się szczególną miłością dla najbardziej potrzebujących. Gdy wielka powódź pozbawiła wielu parafian dachu nad głową, ks. Tadini znalazł dla nich schronienie i zorganizował stołówkę, w której przygotowywano codziennie 300 posiłków.

W 1885 r. ks. Tadini przeniósł się do parafii w Botticino Sera, a po dwóch latach mianowano go jej proboszczem. W posłudze duszpasterskiej skupiał uwagę na nowych formach ubóstwa, które pojawiły się w okresie rewolucji przemysłowej oraz na pogłębianiu życia duchowego parafian. Z jego inicjatywy powstał przy parafii chór, zespół muzyczny i różne wspólnoty religijne. Założył również Robotnicze Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy, które otaczało opieką chorych, starszych i ofiary wypadków przy pracy oraz stawało w obronie ich praw. Szczególną opieką sługa Boży otaczał młode robotnice, których położenie było wówczas najtrudniejsze. Z myślą o nich w latach 1891-1895, działając w duchu encykliki Leona XIII Rerum novarum, zaprojektował i wybudował przędzalnię, przeznaczając na ten cel swoją część majątku rodzinnego. Po trzech latach zakupił przyległy do przędzalni dom, w którym zamieszkały siostry z założonego przez niego Zgromadzenia Sióstr Robotnic Świętego Domu Nazaretańskiego. Zakonnice pracowały w fabrykach i otaczały opieką religijną robotnice, zwłaszcza młode. Zgromadzeniu przyświecał ideał pokornego i pracowitego życia Świętej Rodziny z Nazaretu.

Sługa Boży był dla swoich podopiecznych dobrym i miłującym ojcem, gorliwym kaznodzieją i duszpasterzem, który z wielką pobożnością sprawował sakramenty święte. Mimo kalectwa, godzinami modlił się na stojąco w kościele. O jego głębokiej miłości do Boga mówią słowa ułożonej przez niego modlitwy: «O mój dobry Jezu, (...) kocham Cię z całego serca, kocham Cię, kocham Cię ponad wszystko. W mym sercu, Jezu, wierzę w Ciebie, kocham Cię, słyszę Twój głos, uwielbiam Cię, kontempluję Cię w św. Hostii, o Jezu». Jego duchowość znamionowała pokora, kult Eucharystii, post i umiłowanie modlitwy różańcowej.

Zmarł 20 maja 1912 r. w Botticino Sera.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Papież Franciszek, Wojna światowa o wodę
Papież Franciszek, Nie miłujmy słowem, ale czynem
L'Osservatore Romano, Nie należy się zniechęcać w obliczu skandalu ubóstwa
Papież Franciszek, Nie pogrążajmy się w chaosie niepohamowanej konsumpcji
Małgorzata Chmielewska, Piotr Żyłka, Błażej Strzelczyk, Łajdacy i rozpustnicy: dla nich też jest nadzieja
Małgorzata Chmielewska, Piotr Żyłka, Błażej Strzelczyk, Posłuszeństwo: tylko niech się biskup do garów nie wtrąca
Małgorzata Chmielewska, Piotr Żyłka, Błażej Strzelczyk, Świętość: wielu będziesz gorszyć
Małgorzata Chmielewska, Piotr Żyłka, Błażej Strzelczyk, Pomaganie: Panie Boże, przesadziłeś
Papież Franciszek, Prawdziwy duch Bożego Narodzenia
Papież Franciszek, Wielka niesprawiedliwość
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła