słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


S. Klara Bielecka CSL

DUCHOWOŚĆ Apostoła MaryiBł. ks. Ignacy Kłopotowski, współpracując nieustannie z łaską Bożą, rozwijał w sobie naturalne dary, pogłębiał życie duchowe i całym sobą służył Bogu i człowiekowi.

Rodzina oraz środowisko szkolne na każdym etapie nauki, a także rzeczywistość, z którą się zetknął w pierwszych latach kapłaństwa, miały wpływ na kształtowanie się duchowości ks. Ignacego. Jego dzieciństwo i młodość upłynęły w atmosferze żywej pobożności, zespolonej z duchem patriotyzmu. Ojciec Błogosławionego Jan, wywodzący się ze szlachty herbu Pomian, brał udział w powstaniu styczniowym, gdzie walczył w oddziale ks. gen. Stanisława Brzóski, i zaszczepił w synu miłość i gotowość do poświęcenia się dla Ojczyzny. Dwaj bracia jego matki Izabeli byli kapłanami, z których szczególny wpływ na życie Ignacego wywarł ks. Franciszek Dobrowolski.

Polak, czyli katolik

Siedleckie gimnazjum, do którego chłopiec uczęszczał, prowadziło zakrojoną na szeroką skalę akcję rusyfikacyjną, jednocześnie Ignacy spotykał się z rozwiniętym w pełni oporem polskiego społeczeństwa wobec niej. Nie zrezygnował z częstego udziału we Mszy świętej i z czytania polskiej literatury, mimo iż groziło to powtarzaniem klasy. Nieco później doświadczył też prześladowania religii katolickiej i kapłanów. Z tego okresu wyniósł więc obraz walki w obronie katolicyzmu i polskości oraz ideał Polaka dochowującego wierności Kościołowi katolickiemu. Wartości te towarzyszyły mu w całym jego życiu. Jeszcze w okresie zaborów ks. Kłopotowski pisał i wydawał broszurki o treści religijnej, promujące również miłość do zniewolonej Polski, a od 1906 r. rozpoczął wydawanie dziennika „Polak-Katolik”. Zawsze jasno i zdecydowanie opowiadał się za wyznawanymi wartościami. Grożono mu zesłaniem na Sybir, przebywał w przymusowym areszcie, nakładano na niego grzywny, ale od swoich ideałów nie odstąpił nigdy. Cała jego późniejsza działalność miała więc głębokie religijne korzenie, broniła katolicyzmu i polskości.

Uczeń św. Alfonsa

Podczas studiów seminaryjnych i akademickich ks. Ignacy zgłębiał dziedzinę teologii katolickiej. Na jego formację miała wpływ zwłaszcza teologia zachodnia i tradycja polskiego katolicyzmu. Oba te prądy kształtowały jego duchowość i determinowały postawy życiowe, a także ujawniały się w jego twórczości piśmienniczej i działalności wydawniczej. Wielką rolę w kształtowaniu się duchowości ks. Kłopotowskiego odegrała eucharystyczna i maryjna teologia św. Alfonsa Marii de Liguoriego. Idąc w ślady św. Alfonsa, ks. Ignacy kładł szczególny nacisk na życie sakramentalne, na częstą Komunię świętą, udział we Mszy świętej, na modlitwę, pokutę i nabożeństwa maryjne. Taką duchowość pielęgnował w sobie i według niej formował parafian i czytelników swoich pism. Ważne aspekty jego duchowej sylwetki to troska o ubogich i opuszczonych oraz niespotykana żarliwość apostolska.      

 

opr. mg/mg wyślij znajomym

Zobacz także:
L'Osservatore Romano, Aby błagać o pokój
G.M.V., Milczenie i modlitwa
Adrienne von Speyr, Służebnica Pańska. Światło przyzwolenia
Grażyna Starzak, Wojciech Życiński SDB, Objawienia są jak dzwonek alarmowy
Grażyna Starzak, Tomasz Bukłaho, Maryja jest wzorem i dla kobiet, i dla mężczyzn
Riccardo di Segni, Kim jest Miriam dla Żydów?
Henryk Zieliński, Kto się wtrąca?
Papież Franciszek, Bliskość Boga wobec ludzkości
Papież Franciszek, Wielkie "tak"
Konferencja Episkopatu Polski, Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła