słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


S. Klara Bielecka CSL

DUCHOWOŚĆ Apostoła MaryiBł. ks. Ignacy Kłopotowski, współpracując nieustannie z łaską Bożą, rozwijał w sobie naturalne dary, pogłębiał życie duchowe i całym sobą służył Bogu i człowiekowi.

Rodzina oraz środowisko szkolne na każdym etapie nauki, a także rzeczywistość, z którą się zetknął w pierwszych latach kapłaństwa, miały wpływ na kształtowanie się duchowości ks. Ignacego. Jego dzieciństwo i młodość upłynęły w atmosferze żywej pobożności, zespolonej z duchem patriotyzmu. Ojciec Błogosławionego Jan, wywodzący się ze szlachty herbu Pomian, brał udział w powstaniu styczniowym, gdzie walczył w oddziale ks. gen. Stanisława Brzóski, i zaszczepił w synu miłość i gotowość do poświęcenia się dla Ojczyzny. Dwaj bracia jego matki Izabeli byli kapłanami, z których szczególny wpływ na życie Ignacego wywarł ks. Franciszek Dobrowolski.

Polak, czyli katolik

Siedleckie gimnazjum, do którego chłopiec uczęszczał, prowadziło zakrojoną na szeroką skalę akcję rusyfikacyjną, jednocześnie Ignacy spotykał się z rozwiniętym w pełni oporem polskiego społeczeństwa wobec niej. Nie zrezygnował z częstego udziału we Mszy świętej i z czytania polskiej literatury, mimo iż groziło to powtarzaniem klasy. Nieco później doświadczył też prześladowania religii katolickiej i kapłanów. Z tego okresu wyniósł więc obraz walki w obronie katolicyzmu i polskości oraz ideał Polaka dochowującego wierności Kościołowi katolickiemu. Wartości te towarzyszyły mu w całym jego życiu. Jeszcze w okresie zaborów ks. Kłopotowski pisał i wydawał broszurki o treści religijnej, promujące również miłość do zniewolonej Polski, a od 1906 r. rozpoczął wydawanie dziennika „Polak-Katolik”. Zawsze jasno i zdecydowanie opowiadał się za wyznawanymi wartościami. Grożono mu zesłaniem na Sybir, przebywał w przymusowym areszcie, nakładano na niego grzywny, ale od swoich ideałów nie odstąpił nigdy. Cała jego późniejsza działalność miała więc głębokie religijne korzenie, broniła katolicyzmu i polskości.

Uczeń św. Alfonsa

Podczas studiów seminaryjnych i akademickich ks. Ignacy zgłębiał dziedzinę teologii katolickiej. Na jego formację miała wpływ zwłaszcza teologia zachodnia i tradycja polskiego katolicyzmu. Oba te prądy kształtowały jego duchowość i determinowały postawy życiowe, a także ujawniały się w jego twórczości piśmienniczej i działalności wydawniczej. Wielką rolę w kształtowaniu się duchowości ks. Kłopotowskiego odegrała eucharystyczna i maryjna teologia św. Alfonsa Marii de Liguoriego. Idąc w ślady św. Alfonsa, ks. Ignacy kładł szczególny nacisk na życie sakramentalne, na częstą Komunię świętą, udział we Mszy świętej, na modlitwę, pokutę i nabożeństwa maryjne. Taką duchowość pielęgnował w sobie i według niej formował parafian i czytelników swoich pism. Ważne aspekty jego duchowej sylwetki to troska o ubogich i opuszczonych oraz niespotykana żarliwość apostolska.      

 

opr. mg/mg wyślij znajomym

Zobacz także:
Fundacja "Opoka", O modlitwie na naszych stronach
Damian Wojciechowski SJ, Infantylne gaworzenie
Wayne Weible, Medjugorie i Eucharystia
Wojciech Przybylski, Idźmy do Maryi
Papież Franciszek, Rewolucyjna modlitwa Maryi
Dom Augustin Savaton OSB, Boże oficjum: Liturgia aniołów
Dom Augustin Savaton OSB, Boże oficjum: rytm dnia
Michał Rożek, Święty Brat Albert - młodość
Agnieszka Wawryniuk, Mozolne budowanie jedności
Rosanna Virgili, Błogosławieństwo Elżbiety
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła