słodki cukiereczek

Drogi Czytelniku portalu OPOKA.ORG.PL!

Czy zdarzyło Ci się przeczytać w Internecie tekst, który Cię poruszył? Wpisałeś w wyszukiwarce pytanie i na naszej stronie znalazłeś odpowiedź?

Opoka od piętnastu lat dociera do każdego, aby dawać nadzieję i umacniać wiarę. Jest to możliwe dzięki ludziom takim jak Ty, którzy swoim darem wspomagają dzieła Kościoła.

"Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym Słowem, które pochodzi z ust Bożych", mówi Pismo Święte. Chcemy dalej to Słowo głosić w Internecie, wierząc, że nasza wspólna praca zmieni Internet i ludzkie serca.

Przekaż Jałmużnę Wielkopostną dla Fundacji Opoka! Pomóż wzrastać w wierze kolejnym pokoleniom!

Krzysztof Piądłowski
Prezes Zarządu Fundacji "OPOKA"

Dołącz do grona Darczyńców!

kwota
Wpłacając zgadzasz się na przetwarzanie danych w celu obsługi darowizny
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach

 


Zarys wiary - katechizm


KOCHAĆ BLIŹNIEGO

Na pytanie o największe przykazanie wymienia Jezus nie jedno, lecz dwa. Powiązał miłość Boga z miłością bliźniego. Nimi wyznaczył życiu nowy program. Na nowo określił związek pomiędzy człowiekiem i Bogiem. Miłość do ludzi należy do podstawowych zasad życia chrześcijańskiego. Chrześcijanin może być chrześcijaninem tylko wówczas, gdy z bliźnim myśli, czuje i działa. Nie ma więc współzawodnictwa między miłością Boga a miłością bliźniego. Nikt nie może powiedzieć: „kocham Boga”, jeśli nie troszczy się o innych ludzi. I odwrotnie: kto zgodnie z nauką Jezusa żyje dla ludzi, ten znajdzie Boga. Im bardziej stajemy się dla drugich bliźnimi, tym Bóg jest bliżej nas. Bóg pragnie, abyśmy Go kochali w naszych bliźnich. Według tej miary każdy będzie sądzony przez Boga. Ewangelia św. Mateusza przedstawia obrazowo Sąd Ostateczny (Mt 25, 31-46), w którym dobrzy oddzieleni zostaną od złych, tak jak pasterz, spędziwszy wieczorem trzodę z pastwiska, oddziela owce od kozłów i wpędza je do oddzielnych pomieszczeń. Dobrzy to ci, którzy pomagali głodującym, bezdomnym, chorym i uwięzionym. Ich pełne zdziwienia pytanie wskazuje, że czyniąc to, nie myśleli o Bogu. Pomagali, ponieważ ludzie potrzebowali ich pomocy. Ale Jezus podkreśla: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Teraz zostają zaproszeni, by „wzięli w posiadanie królestwo, przygotowane (im) od założenia świata” (Mt 25, 34).

O tym, że nie można oddzielić miłości Boga od miłości bliźniego mówi Pierwszy list św. Jana:
Jeśliby ktoś mówił: „Miłuję Boga”, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi (1 J 4, 20).

opr. mg/lb
Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "darowizna na działalność Fundacji - Jałmużna wielkopostna"
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Dominik Poczekaj, Duchowe inspiracje. Nasza postawa wobec bliźniego jest jak bumerang
Katarzyna Domańska, Halina Duczmal-Pacowska, Kto narzeka, ten się starzeje
Sławomir Zatwardnicki, To kaznodzieja potrzebuje ewangelizacji
Papież Franciszek, Nigdy nie traćcie nadziei
Agnieszka Ścibik, Miłość jest pełnią życia
WA, Służba jest wartością
Marek Dziewiecki, Anita Węgrzyn, Dariusz Szczepanik, Wierzyć to zaprzyjaźnić się z Bogiem
Papież Franciszek, Życie uśpionych chrześcijan jest życiem smutnym
Tadeusz Górny, Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego Stamtąd...
Marek Gancarczyk, Pochwała Kościoła [GN]
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | PDA | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła