słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Zarys wiary - katechizm


KOCHAĆ BLIŹNIEGO

Na pytanie o największe przykazanie wymienia Jezus nie jedno, lecz dwa. Powiązał miłość Boga z miłością bliźniego. Nimi wyznaczył życiu nowy program. Na nowo określił związek pomiędzy człowiekiem i Bogiem. Miłość do ludzi należy do podstawowych zasad życia chrześcijańskiego. Chrześcijanin może być chrześcijaninem tylko wówczas, gdy z bliźnim myśli, czuje i działa. Nie ma więc współzawodnictwa między miłością Boga a miłością bliźniego. Nikt nie może powiedzieć: „kocham Boga”, jeśli nie troszczy się o innych ludzi. I odwrotnie: kto zgodnie z nauką Jezusa żyje dla ludzi, ten znajdzie Boga. Im bardziej stajemy się dla drugich bliźnimi, tym Bóg jest bliżej nas. Bóg pragnie, abyśmy Go kochali w naszych bliźnich. Według tej miary każdy będzie sądzony przez Boga. Ewangelia św. Mateusza przedstawia obrazowo Sąd Ostateczny (Mt 25, 31-46), w którym dobrzy oddzieleni zostaną od złych, tak jak pasterz, spędziwszy wieczorem trzodę z pastwiska, oddziela owce od kozłów i wpędza je do oddzielnych pomieszczeń. Dobrzy to ci, którzy pomagali głodującym, bezdomnym, chorym i uwięzionym. Ich pełne zdziwienia pytanie wskazuje, że czyniąc to, nie myśleli o Bogu. Pomagali, ponieważ ludzie potrzebowali ich pomocy. Ale Jezus podkreśla: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Teraz zostają zaproszeni, by „wzięli w posiadanie królestwo, przygotowane (im) od założenia świata” (Mt 25, 34).

O tym, że nie można oddzielić miłości Boga od miłości bliźniego mówi Pierwszy list św. Jana:
Jeśliby ktoś mówił: „Miłuję Boga”, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi (1 J 4, 20).

opr. mg/lb
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Papież Franciszek, Żaden naród nie jest przestępcą, żadna religia nie jest terrorystyczna
Papież Franciszek, Nie miłujmy słowem, ale czynem
L'Osservatore Romano, Nie należy się zniechęcać w obliczu skandalu ubóstwa
Papież Franciszek, Słowo jest darem. Druga osoba jest darem
Papież Franciszek, Aby dawać ludziom radość
Konferencja Episkopatu Polski, Chrześcijański kształt patriotyzmu
Jan Paweł Konobrodzki OSB, Kaszanka z czosnkiem
Sławomir Zatwardnicki, Zbawienie szczegółowe i ostateczne
Papież Franciszek, Prawdziwy post
Katarzyna Murawska FMM, Wejść w noc po moc!
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła