słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 

Spis papieży

Uwaga: spis odnośnie papieży z pierwszych wieków zawiera daty przybliżone. Jeśli podane są dwie daty, w tym jedna w nawiasie, to znaczy, że są to dwie daty najczęściej cytowane. Spis zawiera również imiona antypapieży, ze stosowną adnotacją.

Spis papieży jest jednym z możliwych "kluczy" do historii Kościoła i historii dogmatów, w miarę powstawania nowych stron do tej strony dodawane będą nowe odnośniki.

 
Daty pontyfikatu Papież Uwagi i ważne wydarzenia związane z papieżem
-67(64) Św. Piotr  
67 (64)-79 Św. Linus  
76 (79)-90 Św. Anaklet lub Klet  
88 (90)-101 Św. Klemens I  
97 (101)-107 Św. Ewaryst  
105 (107)-116 Św. Aleksander I  
115 (116)-125 Św. Sykstus I  
125-138 Św. Telesfor Męczennik podczas prześladowań Hadriana
136 (138)-142 Św. Hygin  
140 (143)-154 Św. Pius I  
155-165 Św. Anicet  
166-174 Św. Soter  
175 (174)-189 Św. Eleuteriusz  
189-198 Św. Wiktor I  
199-217 Św. Zefiryn  
217-222 Św. Kalikst I  
217-235 Św. Hipolit Antypapież 217-235, męczennik
222-230 Św. Urban I  
230-235 Św. Poncjan Zesłany na Sycylię razem z Hipolitem, męczennik
235-236 Św. Anterus  
236-250 Św. Fabian  
251-253 Św. Korneliusz Zmarł zesłany na wygnanie
251-258 Nowacjan Antypapież 251-258: schizma na tle przyjmowania do Kościoła odpadłych chrześcijan
253-254 Św. Lucjusz I  
254-257 Św. Stefan I Jedno z pierwszych wyraźnych odwołań do prymatu Stolicy Piotrowej
257-258 Św. Sykstus II Męczennik
259 (260)-268 Św. Dionizjusz  
269-273 Św. Feliks I  
275-282 Św. Eutychian  
283-295 Św. Kajus  
296-304 Św. Marcelin  
308(307)-308(309) Św. Marceli I  
309-310 Św. Euzebiusz  
311-314 Św. Melchiades (Milcjades) Koniec prześladowania Kościoła i edykt mediolański (313)
314-335 Św. Sylwester I  
336 Św. Marek  
337-352 Św. Juliusz I Kolejna ważna wypowiedź w kwestii prymatu - sprawa arianizmu
352-366 Liberiusz Zesłany przez cesarza do Tracji; ustąpił pod jego presją i podpisał oświadczenie przeciw soborowi w Nicei
355-358 Feliks II Antypapież ustanowiony przez cesarza Konstancjusza II w miejsce Liberiusza
366-384 Św. Damazy I Edykt cesarski ustanawiający chrześcijaństwo religią oficjalną Rzymu (380)
366-367 Ursyn Antypapież 366-367
384-399 Św. Syrycjusz  
399-402 Św. Anastazy I  
401(402)-417 Św. Innocenty I  
417-418 Św. Zozym  
418-422 Św. Bonifacy I  
418-419 Eulaliusz Prawdopodobnie antypapież 418-419
422-432 Św. Celestyn I  
432-440 Św. Sykstus III  
440-461 Św. Leon I (Wielki) Rozstrzygnięcie sporu odnośnie 2 natur Chrystusa (Chalcedon) - list papieża - umocnienie prymatu; ratuje Rzym przed najazdem Hunów, później zaś Wandalów; Doktor Kościoła
461-468 Św. Hilary  
468-483 Św. Symplicjusz  
483-492 Św. Feliks III (II)  
492-496 Św. Gelazy I W liście do cesarza formułuje doktrynę o dwóch władzach
496-498 Anastazy II  
498-514 Św. Symmach (do 514)  
498-506 Wawrzyniec (Laurentius) Antypapież 498-506
514-523 Św. Hormizdas  
523-526 Św. Jan I Początek kłopotów z Wizygotami - papież zmuszony przez Teodoryka do podróży do Konstantynopola; wobec nieskuteczności swej misji w Konstantynopolu zdetronizowany przez Teodoryka i zmarł poza Rzymem
526-530 Św. Feliks IV (III)  
530-532 Bonifacy II  
530 Dioskur Antypapież 530
533-535 Jan II Pierwszy papież, który zmienił swe imię
535-536 Św. Agapit I  
536-537 Św. Sylweriusz Syn papieża Hormizdasa; aby uniknąć zniszczenia Rzymu otworzył bramy Gotom - uznany za zdrajcę Rzymu i zdetronizowany
537-555 Wigiliusz Bardzo zależny od Bizancjum i chwiejny
556-561 Pelagiusz I Od tego papieża każdy nowowybrany papież musiał uzyskać zatwierdzenie przez cesarza w Konstantynopolu
561-574 Jan III Najazd Longobardów na północne Włochy
575-579 Benedykt I Longobardowie dochodzą pod Rzym
579-590 Pelagiusz II  
590-604 Św. Grzegorz I (Wielki) Arystokrata rzymski; związki z benedyktynami - fundacje klasztorów; powolne nawracanie Germanów na katolicyzm; misja do Anglii; wybitny teolog (Moralia, Dialogi) - Doktor Kościoła; Patrymonium św. Piotra; pierwszy papież nazywający siebie "sługą sług Bożych"
604-606 Sabinian  
607(606)-607 Bonifacy III  
608-615 Św. Bonifacy IV  
615-618 Św. Deusdedit lub Adeodatus  
619-625 Bonifacy V  
625-638 Honoriusz I  
640(638)-640 Seweryn  
640-642 Jan IV  
642-649 Teodor I  
649-655 Św. Marcin I, Męczennik Konsekrowany bez zezwolenia cesarza - cesarz aresztował go, skazał na śmierć, później zamienił ten wyrok na wygnanie
654-657 Św. Eugeniusz I  
657-672 Św. Witalian  
672-676 Adeodatus II  
676-678 Donus  
678-681 Św. Agathon  
682-683 Św. Leon II  
684-685 Św. Benedykt II  
685-686 Jan V  
686-687 Konon  
687 Teodor Antypapież 687
687-692 Paschalis Antypapież 687-692
687-701 Św. Sergiusz I Wprowadził święto Podwyższenia Krzyża Św.; przeciwstawia się cesarzowi bizantyńskiemu w obronie prymatu papieskiego
701-705 Jan VI  
705-707 Jan VII  
708 Syzyniusz (Sisinnius) urząd pełnił jedynie 20 dni
708-715 Konstantyn I  
715-731 Św. Grzegorz II Misja Bonifacego wśród Germanów; spory ikonoklastyczne
731-741 Św. Grzegorz III  
741-752 Św. Zachariasz Ostatni papież rodem z Grecji i ostatni papież starający się o uznanie przez cesarza bizantyńskiego
752 Stefan II Zmarł 4 dni po wyborze, dlatego niektóre spisy nie uwzględniają go
752-757 Stefan III (II) Rozpoczął kontakty papiestwa z Frankami (Pepin)
757-767 Św. Paweł I  
767-768 Konstantyn II Antypapież 767-768
768 Filip Antypapież 768
768-772 Stefan III (IV)  
772-795 Hadrian I Umocnienie przyjaznych stosunków z Frankami
795-816 Św. Leon III Koronacja Karola Wielkiego na cesarza rzymskiego
816-817 Stefan IV (V)  
817-824 Św. Paschalis I  
824-827 Eugeniusz II  
827 Walentyn  
827-844 Grzegorz IV  
844 Jan Antypapież 844
844-847 Sergiusz II  
847-855 Św. Leon IV Zmarł 17 lipca 855
855-858 Benedykt III Rozpoczął pontyfikat we wrześniu 855. Według legendy (sprzecznej z faktami historycznymi) między Leonem a Benedyktem miała rządzić 2,5 roku papieżyca Joanna
855 Anastazy III Antypapież 855
858-867 Św. Mikołaj I  
867-872 Hadrian II  
872-882 Jan VIII Wraz z zamordowaniem Jana VIII zaczyna się okres określany jako "ciemne stulecie" - jest to czas uzależnienia papiestwa od rodów rzymskich
882-884 Marynus I Niektóre katalogi mylnie nazywają go Marcinem II
884-885 Św. Hadrian III  
885-891 Stefan V (VI)  
891-896 Formozus  
896 Bonifacy VI  
896-897 Stefan VI (VII) "Synod trupi"
897 Roman (Romanus)  
897 Teodor II Unieważnił "Synod trupi"
898-900 Jan IX  
900-903 Benedykt IV  
903 Leon V  
903-904 Krzysztof  
904-911 Sergiusz III  
911-913 Anastazy III  
913-914 Landon  
914-928 Jan X  
928 Leon VI  
928-931 Stefan VII  
931-935 Jan XI  
936-939 Leon VII  
939-942 Stefan VIII  
942-946 Marynus II Czasem katalogowany jako Marcin III
946-955 Agapit II  
955-964 Jan XII Jeden z najsmutniejszych pontyfikatów w historii Kościoła, od tego czasu papież składał przysięgę na wierność cesarzowi niemieckiemu
963-965 Leon VIII  
964 Benedykt V Antypapież 964
965-972 Jan XIII Od niego stopniowo zaczyna się wychodzenie papiestwa z "ciemnego stulecia"
972-974 Benedykt VI  
974 Bonifacy VII Antypapież 974 i 984-985
974-983 Benedykt VII  
983-984 Jan XIV  
985-996 Jan XV  
996-999 Grzegorz V  
997-998 Jan XVI Antypapież 997-998
999-1003 Sylwester II Kanonizuje św. Wojciecha
1003 Jan XVII  
1003-1009 Jan XVIII  
1009-1012 Sergiusz IV  
1012-1024 Benedykt VIII  
1012 Grzegorz VI Antypapież 1012
1024-1032 Jan XIX  
1032(1033)-1044 
także: 1045
1047-1048
Benedykt IX Trzykrotnie zostawał papieżem
1044 Sylwester III Antypapież 1045, w tym czasie Benedykt IX wygnany z Rzymu
1045 Benedykt IX Odsprzedał w 1045 godność papieską Grzegorzowi VI
1045 Grzegorz VI  
1046-1047 Klemens II Po śmierci Klemensa II został ponownie papieżem Benedykt IX
1047-1048 Benedykt IX  
1048 Damazy II  
1049-1054 Św. Leon IX Liczne podróże w celu reformy Kościoła, za jego pontyfikatu ma jednak miejsce schizma między Wschodem a Zachodem
1055-1057 Wiktor II  
1057-1058 Stefan IX (X)  
1058-1059 Benedykt X  
1058-1061 Mikołaj II Wiele reform, m.in. wybór papieża przez kolegium kardynałów
1061-1073 Aleksander II  
1061-1072 Honoriusz II Antypapież 1061-1072
1073-1085 Św. Grzegorz VII Wybitny papież, dążył do odnowy i umocnienia Kościoła - m.in. dekrety przeciw symonii i o celibacie duchownych; początek sporu o inwestyturę
1080-1100 Klemens III Antypapież 1080-1100
1086-1087 Bł. Wiktor III  
1088-1099 Bł. Urban II Podejmuje spór o inwestyturę; dekret o "Pokoju Bożym", Pierwsza Krucjata
1099-1118 Paschalis II  
1100-1002 Teodoryk Antypapież 1100-1102
1102 Albert Antypapież 1102
1105-1111 Sylwester IV Antypapież 1105-1111
1118-1119 Gelazy II  
1118-1121 Grzegorz VIII Antypapież 1118-1121
1119-1124 Kalikst II  
1124-1130 Honoriusz II  
1124 Celestyn II Prawdopodobnie antypapież, urząd sprawował tylko jeden dzień
1130-1143 Innocenty II Początek schizmy (dwie obediencje) wynikającej z niejasności wyborów po śmierci Honoriusza II
1130-1138 Anaklet II Prawdopodobnie antypapież 1130-1138
1138 Wiktor IV Antypapież, sukcesja po Anaklecie II
1143-1144 Celestyn II  
1144-1145 Lucjusz II  
1145-1153 Bł. Eugeniusz III  
1153-1154 Anastazy IV  
1154-1159 Hadrian IV Anglik z pochodzenia; po jego śmierci początek nowej schizmy
1159-1181 Aleksander III Jeden z najwybitniejszych papieży średniowiecza; Sobór Laterański III
1159-1164 Wiktor IV Antypapież 1159-1164
1164-1168 Paschalis III Antypapież 1164-1168
1168-1178 Kalikst III Antypapież 1168-1178
1179-1180 Innocenty III Antypapież 1179-1180
1181-1185 Lucjusz III  
1185-1187 Urban III  
1187 Grzegorz VIII  
1187-1191 Klemens III Wprowadził do liturgii podniesienie podczas Przemienienia
1191-1198 Celestyn III  
1198-1216 Innocenty III Szczyt potęgi papiestwa, wybitny polityk; Sobór Laterański IV
1216-1227 Honoriusz III Zatwierdził zakony franciszkanów, dominikanów i karmelitów
1227-1241 Grzegorz IX Po jego śmierci pierwsze w histori konklawe
1241 Celestyn IV Zmarł jeszcze przed objęciem urzędu, po jego śmierci 2-letni wakat na St. Ap.
1243-1254 Innocenty IV  
1254-1261 Aleksander IV  
1261-1264 Urban IV  
1265-1268 Klemens IV  
1271-1276 Bł. Grzegorz X Sobór Lyoński II - m.in. próba zakończenia schizmy między Wschodem a Zachodem
1276 Bł. Innocenty V Pierwszy papież - dominikanin
1276 Hadrian V  
1276-1277 Jan XXI Podejmuje kolejną próbę pojednania z Kościołem greckim
1277-1280 Mikołaj III  
1281-1285 Marcin IV  
1285-1287 Honoriusz IV  
1288-1292 Mikołaj IV Pierwszy papież - franciszkanin; popierał misje zagraniczne; koniec wypraw krzyżowych
1294 Św. Celestyn V Papież świątobliwy, ale nieudolny - abdykował po kilku miesiącach
1294-1303 Bonifacy VIII Spór z Filipem Pięknym - bulla "Unam Sanctam" (doktryna o dwóch władzach); liczne reformy wewnątrzkościelne
1303-1304 Bł. Benedykt XI  
1305-1314 Klemens V Początek niewoli awiniońskiej
1316-1334 Jan XXII  
1328-1330 Mikołaj V Antypapież 1328-1330
1334-1342 Benedykt XII  
1342-1352 Klemens VI  
1352-1362 Innocenty VI  
1362-1370 Bł. Urban V Próba przerwania niewoli awiniońskiej
1370-1378 Grzegorz XI Koniec niewoli awiniońskiej; po jego śmierci początek wielkiej schizmy zachodniej
1378-1389 Urban VI Ostatni papież wybrany nie spośród kolegium kardynałów
1378-1394 Klemens VII Antypapież 1378-1394
1389-1404 Bonifacy IX  
1394-1417 Benedykt XIII Antypapież 1394-1417 (Awinion), dążył jednak do zakończenia schizmy
1404-1406 Innocenty VII  
1406-1415 Grzegorz XII  
1409-1410 Aleksander V Trzeci papież równocześnie z Benedyktem i Grzegorzem. Wśród historyków nie ma pełnej zgody, który z 3 był prawowitym papieżem.
1410-1415 Jan XXIII Następca Aleksandra V; Sobór w Konstancji 1414-1418; koniec wielkiej schizmy zachodniej
1417-1431 Marcin V Papież wybrany dla zakończenia schizmy; reorganizacja państwa kościelnego
1431-1447 Eugeniusz IV Sobór Bazylea-Ferrara-Florencja 1431-1445
1439-1449 Feliks V Ostatni antypapież
1447-1455 Mikołaj V Początek "złotego wieku" kultury na Watykanie, powstanie Biblioteki Watykańskiej
1455-1458 Kalist III Zahamowanie inwazji tureckiej - wyzwolenie Belgradu
1458-1464 Pius II Dyplomata i humanista; próba podjęcia nowej krucjaty
1464-1471 Paweł II  
1471-1484 Sykstus IV Mecenat sztuki kosztem życia kościelnego
1484-1492 Innocenty VIII Bulla "Summis Desiderantes Affectibus", oraz odpowiedź na nią: "Młot na czarownice"
1492-1503 Aleksander VI Zręczny polityk, prowadził jednak życie niegodne papieża; jeden z najgorszych pontyfikatów
1503 Pius III  
1503-1513 Juliusz II Polityk i mecenas sztuki, próba reformy Kościoła: Sobór Laterański V
1513-1521 Leon X Zeświecczały tryb życia, niewielkie zainteresowanie sprawami kościelnymi; wystąpienie Lutra
1522-1523 Hadrian VI Ostatni przed Janem Pawłem II papież nie-Włoch; podejmował usilne próby reformy Kościoła, spotkał się jednak z niezrozumieniem w Rzymie
1523-1534 Klemens VII Wzbraniał się zwołać sobór, który zająłby się kwestiami reformatorów; "Sacco di Roma"
1534-1549 Paweł III Początek Soboru Trydenckiego
1550-1555 Juliusz III  
1555 Marceli II  
1555-1559 Paweł IV Ogłosił pierwszy indeks ksiąg zakazanych
1559-1565 Pius IV Koniec Soboru Trydenckiego (1563); Trydenckie Wyznanie Wiary (1564)
1566-1572 Św. Pius V Kontynuacja reform Trydentu - Katechizm Rzymski; Bitwa pod Lepanto - pogrom floty tureckiej
1572-1585 Grzegorz XIII Dalsze wcielanie w życie reform trydenckich; reforma kalendarza 1582 (kalendarz gregoriański)
1585-1590 Sykstus V Wybitny papież; reforma Kurii rzymskiej i kolegium kardynałów; wprowadził wizyty biskupów ad limina
1590 Urban VII Pontyfikat jedynie 12-dniowy
1590-1591 Grzegorz XIV  
1591 Innocenty IX  
1592-1605 Klemens VIII  
1605 Leon XI  
1605-1621 Paweł V  
1621-1623 Grzegorz XV Ustanowienie Kongregacji Rozkrzewiania Wiary
1623-1644 Urban VIII Wojna trzydziestoletnia; nieszczęśliwa polityka papieska w Niemczech
1644-1655 Innocenty X  
1655-1667 Aleksander VII Początek kłopotów z Kościołem we Francji - gallikanizm
1667-1669 Klemens IX "Pokój klementyński"
1670-1676 Klemens X  
1676-1689 Bł. Innocenty XI Wybitny papież; przykładny styl życia; Popierał przymierze Austrii z Polską - zwycięstwo Sobieskiego pod Wiedniem
1689-1691 Aleksander VIII  
1691-1700 Innocenty XII Czasowe złagodzenie sporu gallikańskiego
1700-1721 Klemens XI Ostateczne potępienie jansenizmu; zakaz inkulturacji - poważna przeszkoda dla misji
1721-1724 Innocenty XIII  
1724-1730 Benedykt XIII  
1730-1740 Klemens XII Potępienie wolnomularstwa
1740-1758 Benedykt XIV B. wykształcony - wiele dzieł teologicznych; ponowny zakaz inkulturacji; początek reformy Indeksu
1758-1769 Klemens XIII Sprawa jezuitów - wbrew naciskom Portugalii i Francji odmowa rozwiązania zakonu; święto Serca Jezusowego
1769-1774 Klemens XIV Papież pobożny i wykształcony, lecz uległy wobec mocarstw - rozwiązanie jezuitów
1775-1799 Pius VI Jak poprzednik - osobiście pobożny i wykształcony, lecz bezradny wobec mocarstw; Rewolucja Francuska - zajęcie Państwa Kościelnego przez Napoleona; papież usunięty z Rzymu, umiera w Valence we Francji
1800-1823 Pius VII Dalsze problemy z Napoleonem: konkordat - koronacja cesarza - ingerencje w sprawy Kościoła - protest papieża - uwięzienie - 1814 powrót papieża do Rzymu; reaktywacja jezuitów; konkordaty z państwami europejskimi
1823-1829 Leon XII Przykładny styl życia; wspieranie misji; próby przywrócenia ładu w życiu Kościoła zdezorganizowanym przez sekularyzację i rewolucję
1829-1830 Pius VIII  
1831-1846 Grzegorz XVI Jedyny papież pochodzący z zakonu kamedułów; jako papież prowadził również bardzo pobożny i  niemal pustelniczy tryb życia; niedoświadczenie polityczne - potępienie Powstania Listopadowego i brak adekwatnej reakcji na ruchy rewolucyjne we Włoszech
1846-1878 Bł. Pius IX Znaczna część pontyfikatu upłynęła w atmosferze konfliktu z ruchem rewolucyjnym i zjednoczeniowym we Włoszech - w 1871 papież nie akceptując warunków rządu włoskiego ogłosił się "więźniem Watykanu"; 1854 - dogmat o Niepokalanym Poczęciu; 1868-70 Sobór Watykański I, przerwany przez wojnę niemiecko-francuską; silny rozwój misji katolickich; dalsze konkordaty
1878-1903 Leon XIII Starania ustalenia pozycji Kościoła wobec rozwoju współczesnego świata: Rerum Novarum, Immortale Dei, Libertas Praestantissimum; odrodzenie studiów tomistycznych: Aeterni Patris; ustanowienie Komisji Biblijnej: Providentissimus Deus; wsparcie dla misji i formacji miejscowego kleru; liczne zabiegi o duchową odnowę Kościoła
1903-1914 Św. Pius X "Odnowić wszystko w Chrystusie"; Dekret o wczesnej Komunii św.; nowy katechizm i projekt Kodeksu Prawa Kanonicznego; potępienie modernizmu (enc. Pascendi)
1914-1922 Benedykt XV Publikacja Kodeksu Prawa Kanonicznego; wiele starań o przywrócenie pokoju w czasie I wojny św.; silne wsparcie misji
1922-1939 Pius XI Wprowadził święto Chrystusa Króla; jeszcze silniejsza promocja misji, także apostolatu świeckich; nowe konkordaty - w tym regulujący status Watykanu w państwie włoskim; potępienie Narodowego Socjalizmu (Mit brennender Sorge); 
1939-1958 Pius XII Przed rozpoczęciem wojny i w czasie niej wielokrotnie nawoływał o pokój - wobec bezskuteczności działań dyplomatycznych Watykan podjął działalność humanitarną; liczne przemówienia i encykliki na tematy moralne i teologiczne, m.in.: Mystici corporis (Kościół mistycznym ciałem Chrystusa), Divino afflante Spiritu, Humani generis; dogmat o Wniebowzięciu NMP (1954)
1958-1963 Bł. Jan XXIII Zwołał Sobór Watykański II, którego celem miało być dostosowanie Kościoła do współczesnego świata - aggiornamento; wybitny duszpasterz - dar bezpośredniego trafiania do człowieka; b. istotne encykliki określające społeczną naukę Kościoła: Mater et Magistra, Pacem in terris
1963-1978 Paweł VI Kolejne sesje Soboru, zamknięcie 8 XII 1965; na wiele sposobów kontynuował aggiornamento: reforma Kurii i kolegium kardynalskiego, wydanie nowych ksiąg liturgicznych i "Credo ludu Bożego"; encykliki, m.in.: Ecclesiam suam, Mysterium fidei, Humanae Vitae, Populorum progressio 
1978 Jan Paweł I  
1978-2005 Bł. Jan Paweł II Polak, jeden z najwybitniejszych papieży w historii Kościoła, zmarł w powszechnym przekonaniu świętości. Kontynuował dzieło Vaticanum II, starając się wypośrodkować między liberalną a konserwatywną interpretacją tegoż. W nauczaniu zwracał szczególną uwagę na godność człowieka, wartość wolności, ale także na różne niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem wolności. Poprzez swoją postawę i nauczanie wywarł olbrzymi wpływ na przemiany społeczno-polityczne o charakterze dziejowym, przyczyniając się do bezkrwawego upadku komunizmu. Wydał 14 encyklik.
2005-2013 Benedykt XVI Wybrany na papieża 19.04.2005, poprzednio od 1981 r. sprawował urząd Prefekta Kongregacji Nauki Wiary. W trakcie pontyfikatu odbył 24 podróże zagraniczne, wydał 3 encykliki "Deus caritas est", "Spes salvi", "Caritas in veritate", 4 adhortacje apostolskie i kilka ważnych listów apostolskich. Rok 2012-2013 ogłosił Rokiem Wiary. Abdykował 28.02.2013
2013 Papież Franciszek Wybrany na papieża 13.03.2013, pochodzi z Argentyny, był m.in. prowincjałem jezuitów i metropolitą Buenos Aires.
 
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Papież Franciszek, Jezus wzywa nas do poświęcenia się na rzecz jedności i miłości
Paweł Rozpiątkowski, Ewangelia czytana z twarzy
Włodzimierz Rędzioch, Luca Virgilio, Wielkie czyszczenie Bazyliki św. Piotra
L'Osservatore Romano, Kard. Paulo Evaristo Arns OFM
Barbara Alberti, Ochrzczona wodą morską
Grzegorz Polak, Nie pozwolić Papieżowi odejść
GMV, Papież dla dzisiejszych czasów
Marek Gancarczyk, Unijna pielgrzymka
Grzegorz Polak, Masz zwyciężać!
Marek Starowieyski, św. Augustyn - W jednym Pasterzu dobrzy pasterze
Komentarze internautów:

Jan Pawel 2 (Darusz Grund, 2016-10-28 22:51:53)
 Jan Pawel 2 byl...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

Praca domowa (Franciszek Pierwszy, 2015-10-06 17:47:59)
 Dobre jak masz...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

JP II (Maryjny Katolik, 2014-01-21 18:36:42)
 Jak można pisać o JP...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

Pytanie (kaz, 2010-04-23 00:36:18)
 Czy Papiez sw....  więcej   skomentuj tę wypowiedź

Najlepszy Papież (Martynka P. ;-), 2007-04-02 18:24:50)
 Jestem pod...  więcej   skomentuj tę wypowiedź
Poprzednie wypowiedzi:  1  2  3  4  5  

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła