słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 
Kronika pontyfikatu Jana Pawła II 1998-2005

1998

1 stycznia

Konstytucja Apostolska Ecclesia in Urbe [j. włoski, j. łaciński]  o nowych przepisach w Wikariacie Rzymskim.

3 stycznia

Wizyta duszpasterska wśród osób dotkniętych trzęsieniem ziemi w rejonie Umbrii i Marches (Włochy). Papież odwiedził miasta Annifo, Cesi i Asyż.

15 stycznia

Wizyta u burmistrza Rzymu, Francesco Rutelli i w Radzie Miejskiej na Wzgórzu Kapitolińskim.

21 stycznia

Wizyta duszpasterska na Kubie (21-26 stycznia 1998).
81 Podróż apostolska
[Angielski, j. włoski]

22 stycznia

Spotkanie z Prezydentem Kuby, Fidelem Castro Ruz, w Palacio de la Revolución.

1 lutego

Wizyta duszpasterska w domu rzymskiej rodziny w parafii Najśw. Serca Jezusa, Prati, rozpoczynająca miejskie misje w Rzymie.

21 lutego

Siódmy Konsystorz  Jana Pawła II, na którym kreowano  20 nowych kardynałów (oraz dwóch in pectore: Marian Jaworski i Jānis Pujats, którzy ogłoszeni zostali na Konsystorzu 21 lutego 2001).

7 marca

Jan Paweł II przyjął na audiencji Sekretarza Stanu USA, Madeleine Albright.

12 marca

List do Przewodniczącego Komisji ds. Relacji Religijnych z Żydami w związku z ogłoszeniem dokumentu Pamiętamy: Wspomnienie Szoah  [j. angielski, j. włoski].

15 marca

Beatyfikacja bpa Eugenio Bosilkova, pierwszego męczennika prześladowań komunistycznych wyniesionego na ołtarze.

21 marca

Wizyta duszpasterska w Nigerii (21-23  marca 1998).
82 Podróż apostolska

25 marca

Wymiana dokumentu ratyfikującego Konkordat między Stolicą Apostolską a  Polską .

19 kwietnia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów ds. Azji na temat: "Jezus Chrystus, Zbawiciel i Jego misja miłości i służby w Azji: ... 'aby mieli miłość i mieli ją w obfitości' " (19 kwietnia-14  maja 1998). Podczas uroczystego otwarcia Synodu, Papież wystosował zaproszenie do dwóch biskupów z Chin (nie udzielono im jednak pozwolenia na opuszczenie Chin).
Biuletyn

15 maja

Jan Paweł II przyjął na audiencji Króla Alberto II i Królową Paolę z Belgii.

18 maja

Motu Proprio Ad tuendam fidem [j. angielski, j. włoski, j. łaciński,] -  uzupełniające normy Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Praw Kościołów Wschodnich odnośnie wyznania wiary,  opublikowane 30 czerwca 1998.

21 maja

Motu Proprio Apostolos Suos  [j. angielski, j. włoski, j. łaciński,] - O naturze teologicznej i prawnej Konferencji Biskupów, wydane 23  lipca 1998.

23 maja

Wizyta duszpasterska w Vercelli and Turynie (23-24  maja 1998): uczczenie Całunu Turyńskiego.

30 maja

Spotkanie na pl. św. Piotra z ruchami kościelnymi i nowymi wspólnotami..

31 maja

List apostolski Dies Domini [j. angielski, j. włoski, j. łaciński, j. polski,] - do biskupów, duchownych i wiernych Kościoła Katolickiego o zachowaniu świętości Dnia Pańskiego, opublikowany 7 lipca 1998 .

9 czerwca

Spotkanie z biskupami Kuby, przygotowujące przyszłą wizytę papieską na Kubie.

12 czerwca

Jan Paweł II przyjął na audiencji Przewodniczącego Organizacji Wyzwolenia Palestyny, Yassera Arafata .

18 czerwca

Jan Paweł II przyjął na audiencji Prezydenta RPA, Nelsona Mandelę .

19 czerwca

Wizyta duszpasterska w Austrii .
83 Podróż apostolska

14 września

Encyklika Fides et ratio [j. arabski, j. angielski, j. włoski, j. łaciński, j. polski,] - do biskupów Kościoła katolickiego o relacji między wiarą a rozumem, opublikowana 15 października 1998 .

2 października

Wizyta duszpasterska w Chorwacji (2-4 października 1998 ).
84 Podróż apostolska

11 października

Kanonizacja Bł. Teresy Benedykty od Krzyża, Edyty Stein, męczennicy.

18 października

Jan Paweł II obchodzi 20 rocznicę Pontyfikatu i 40 rocznicę posługi biskupiej (na placu św. Piotra).

20 października

Oficjalna wizyta Prezydenta Republiki Włoskiej, Oscara Luigi Scalfaro (Rzym, Kwirynał).

17 listopada

Spotkanie biskupów Australii z przewodniczącymi różnych dykasterii Kurii rzymskiej w związku z wizytą Ad limina i Synodem ds. Oceanii (17-20 listopada 1998).

22 listopada

Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów na temat Oceanii, pod hasłem "Jezus Chrystus i ludy Oceanii: Kroczenie Jego drogą, przepowiadanie Jego prawdy, życie Jego życiem" (22 listopada-12 grudnia 1998).
Biuletyn

29 listopada

Msza święta inaugurująca 3 rok przygotowań do Jubileuszu i prezentacja dokumentu Incarnationis mysterium [j. arabski, j. angielski, j. włoski, j. łaciński,

1999

8 stycznia

Jan Paweł II przyjął na audiencji Premiera Włoch, Massimo D’Alema .

22 stycznia

Wizyta duszpasterska in Mieście Meksyk  i St. Louis, USA na zamknięcie Zgromadzenia Nadzwyczajnego Synodu Biskupów poświęconego Ameryce (22-28 stycznia 1999).
85 Podróż apostolska

22 stycznia

Podpisanie Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Ecclesia in America, w Mieście Meksyk.

11 lutego

Pierwsza wizyta "ad limina" biskupów Laosu i Kambodży.

11 marca

Jan Paweł II przyjął na audiencji Prezydenta Iranu, Seyyed Mohammada Khatamiego .

1 kwietnia

Wojna w Kosowie: Abp Tauran , Sekretarz ds. Relacji z Państwami podczas specjalnej misji w Belgradzie, przedstawił osobiste Przesłanie Papieża do Prezydenta Federalnej Republiki Jugosławii, Milosevicia . 18 kwietnia, Ojciec Święty wysłał także Przesłanie do Patriarchy Moskwy, jego świątobliwości Aleksego II , zmierzającego do Belgradu.

4 kwietnia

Jan Paweł II ponowił swój apel o pokój w Kosowie w przesłaniu wielkanocnym  Urbi et Orbi [j. angielski, j. włoski,].

4 kwietnia

List do artystów[j. arabski, j. angielski, j. włoski, j. polski,], opublikowany  23 kwietnia 1999 .

26 kwietnia

Jan Paweł II przyjął na audiencji Ministra Spraw Zagr. Izraela, Ariela Sharona .

2 maja

Beatyfikacja Padre Pio z Pietrelciny na placu św. Piotra - Homilia [j. angielski, j. włoski,]). Przy końcu ceremonii Papież  przewieziony został helikopterem na plac przed bazyliką laterańską, aby odmówić Regina Caeli [j. angielski, j. włoski,] z wiernymi, którzy ze względu na ogromną liczbę pielgrzymów nie mogli dostać się na plac św. Piotra.

7 maja

Wizyta duszpasterska in Rumunii (7-9 maja 1999 ).
86 Podróż apostolska

8 maja

W Bukareszcie Ojciec Święty spotkał się z Jego Świątobliwością Teoktystem, patriarchą Rumuńskiego Kościoła prawosławnego oraz Świętym Synodem. Przy końcu spotkania Papież i Patriarcha podpisali wspólną deklarację na temat pokoju w Kosowie.

10 maja

Jan Paweł II przyjął na audiencji prof. Ibrahima Rugovę.

12 maja

Dokument Dar Autorytetu, stworzony przez wspólną międzynarodową komisję anglikańsko-rzymskokatolicką, ARCIC.

3 czerwca

Uroczystość Bożego Ciała i dzień modlitwy o pokój na Bałkanach.

5 czerwca

Wizyta duszpasterska w Polsce (5-17 czerwca 1999).
87 Podróż apostolska: serwis pielgrzymki

29 czerwca

List na temat pielgrzymowania do miejsc związanych z historią zbawienia [j. angielski, j. włoski,].

29 czerwca

Przesłanie do Karekina I , Najwyższego Patriarchy i Katolikosa Ormian, poważnie chorego. Patriarcha zmarł tego samego popołudnia. Wizyta Jana Pawła II w Armenii, przewidziana na 2-4 lipca 1999 została przełożona.

9 września

Jan Paweł II wysyła Przesłanie do biskupów Timoru Wschodniego, w którym wyraża swoją jedność z tymi, którzy doświadczają przekleństwa wojny domowej.

19 września

Wizyta duszpasterska w Słowenii (19 września 1999 ).
88 Podróż apostolska

30 września

Inauguracja odnowionej fasady bazyliki św. Piotra.

1 października

Drugie Zgromadzenie Nadzwyczajne Europejskiego Synodu Biskupów, na temat: "Iesus Christus vivens in Ecclesia sua, fons spei pro Europa" (1-23 października 1999 ).
Biuletyn

1 października

List Apostolski Motu Proprio Spes Aedificandi [j. angielski, j. włoski, j. łaciński,] - ogłaszający św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża współpatronkami Europy.

1 października

[j. arabski, j. angielski, j. włoski,], z okazji międzynarodowego roku Osób Starszych, ogłoszonego przez ONZ, wydany 26 października 1999 .

19 października

Oficjalna wizyta Prezydenta Włoch, Carlo Azeglio Campiego .

28 października

Zamknięcie na placu św. Piotra Zgromadzenia międzyreligijnego "Na progu III tysiąclecia: współpraca między różnymi religiami"

31 października

Przed odmówieniem modlitwy Anioł Pański Angelus [j. angielski, j. włoski,], Papież wyraził podziękowanie za podpisanie tego dnia w Augsburgu (Niemcy) Wspólnej Deklaracji o Doktrynie usprawiedliwienia przez Kościół Katolicki i Światową Luterańską Federację Kościołów. [j. angielski, j. włoski,]; [j. angielski, j. włoski,]; [j. angielski, j. włoski,].

5 listopada

Wizyta duszpasterska w New Delhi na zakończenie Zgromadzenia Nadzwyczajnego Synodu Biskupów poświęconego. Azji oraz w Gruzji (5-9 listopada 1999 ).
89 Podróż apostolska

6 listopada

Podpisanie w katedrze pw. Najświętszego Serca w New Delhi - posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Ecclesia in Asia [j. angielski, j. włoski,].

14 listopada

Inauguracja ukończonej niedawno mozaiki i odrestaurowanej kaplicy Redemptoris Mater, znajdującej się wewnątrz Pałacu Apostolskiego w Watykanie.

24 grudnia

Początek Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 : Otwarcie Drzwi Świętych Bazyliki św. Piotra - Homilia [j. francuski, j. angielski, j. włoski].

25 grudnia

Otwarcie Drzwi świętych Bazyliki św. Jana na Lateranie Homilia [j. angielski, j. włoski].

31 grudnia

Światowy przekaz telewizyjny przesłania Ojca Świętego i błogosławieństwa Urbi et Orbi [j. angielski, j. włoski] na rok 2000.

2000

1 stycznia

Otwarcie Drzwi świętych Bazyliki Santa Maria Maggiore - Homilia [j. angielski, j. włoski].

2 stycznia

Jubileusz dzieci Pod koniec uroczystości Papieżowi przyznano Międzynarodową Nagrodę Pokojową im. Jana XXIII dla organizacji pozarządowych: "ATD - Aide a toute detresse - Quart Monde".

18 stycznia

Otwarcie Drzwi świętych bazyliki patriarchalnej św. Pawła poza murami i ekumeniczna celebracja z przedstawicielami różnych kościołów i wspólnot kościelnych z okazji rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan Homilia [j. angielski, j. włoski].

7 lutego

Inauguracja nowego wejścia do Muzeów Watykańskich.

15 lutego

Jan Paweł II przyjął na audiencji Prezydenta Autonomii Palestyńskiej, Yassera Arafata i delegację palestyńską, z okazji podpisania Umowy podstawowej pomiędzy Stolicą Apostolską a OWP.

22 lutego

W auli Pawła VI,  Wspomnienie Abrahama, "Naszego ojca w wierze", będące pierwszym gestem pielgrzymki do miejsc związanych z historią zbawienia - Homilia [j. angielski, j. włoski].

24 lutego

Pielgrzymka jubileuszowa na Górę Synaj (24-26  lutego 2000).
90 Podróż apostolska

4 marca

Wizyta Prezydenta Korei, Kim Dae-junga.

12 marca

Dzień pokutny roku jubileuszowego 2000 obchodzony w bazylice św. Piotra - Homilia [j. angielski, j. włoski] - por. Dokument Pamięć i pojednani: Kościół wobec win przeszłości   [j. angielski, j. włoski], przygotowany przez Międzynarodową Komisję Teologiczną. (7 marca 2000 ).

20 marca

Pielgrzymka jubileuszowa do Ziemi Świętej (20-26 marca 2000).
Podróż apostolska 91
[Angielski, j. włoski]

30 kwietnia

Pierwsza Kanonizacja w Roku Jubileuszowym: Papież kanonizował bł. Faustynę Kowalską (1905-1938), dziewicę ze zgromadzeia Sióstr NMP Miłosierdzia. - Homilia [j. angielski, j. włoski].

1 maja

Celebracja Jubileuszu pracowników w Tor Vergata pod Rzymem- Homilia [j. angielski, j. włoski].

7 maja

Ekumeniczne Wspomnienie Świadków Wiary w XX wieku, w Koloseum rzymskim - Homilia [j. angielski, j. włoski].

12 maja

Wizyta apostolska w Fatimie (12-13 maja 2000 ).
Podróż apostolska 92
[Angielski, j. włoski]

13 maja

Przy końcu fatimskiej uroczystości beatyfikacji Francesco i Giacinty Marto, Kard. Angelo Sodano zapowiedział ogłoszenie "trzeciej części" tajemnicy fatimskiej. Przesłanie fatimskie [j. angielski, j. włoski] zostało ujawnione w całości 26 czerwca 2000.

18 maja

Uroczystość Jubileuszu Kapłanów i Msza święta z okazji 80 urodzin Ojca świętego Jana Pawła II - Homilia [j. angielski, j. włoski].

21 maja

Kanonizacja 27 błogosławionych, m.in. 25 męczenników meksykańskich- Homilia [j. angielski, j. włoski].

5 czerwca

Jan Paweł II przyjął na audiencji Prezydenta Federacji Rosyjskiej, Władimira Putina .

13 czerwca

Jan Paweł II wyraził swoje zadowolenie z ułaskawienia udzielonego Ali Agcy przez Prezydenta Włoch podczas ówczesnego Roku Jubileuszowego.

15 czerwca

Jan Paweł II zjadł posiłek z 200 biednymi i bezdomnymi podczas obchodów Jubileuszu.

18 czerwca-25

Uroczystość 43. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego obchodzonego w Rzymie z okazji Jubileuszu - Homilia (Otwarcie, 18 czerwca 2000 ) [j. angielski, j. włoski] - Homilia (Statio Orbis, Zamknięcie, 25 czerwca 2000 ) [j. angielski, j. włoski].

24 czerwca

Przesłanie z okazji Jubileuszu do więźniów. [j. angielski, j. włoski].

9 lipca

Odwiedziny w rzymskim więzieniu Regina Coeli - Homilia [j. angielski, j. włoski].

15 sierpnia-20

Uroczystość 15. Światowego Dnia Młodzieży: w obozie Tor Vergata (pod Rzymem) obecne były ponad 2 miliony młodzieży.
Światowy Dzień Młodzieży
[Angielski, j. włoski]

3 września

Beatyfikacja 5 Sług Bożych, m.in. papieży Piusa IX i Jana XXIII - Homilia [j. angielski, j. włoski].

5 września

DeklaracjaDominus Iesus [j. angielski, j. włoski, j. łaciński] o jedyności i zbawczej powszechności Jezusa Chrystusa i Kościoła, przygotowanej przez Kongregację Nauki Wiary (podpisana 6 sierpnia 2000 ).  Konferencja prasowa prezentująca deklarację Dominus Iesus : Kard. Joseph Ratzinger [j. włoski]; Mons. Tarcisio Bertone [j. włoski]; Mons. Fernando Ocáriz [j. włoski]; Rev. Angelo Amato , S.D.B [j. włoski].

1 października

Kanonizacja 123 błogosławionych, m.in. 120 męczenników chińskich - Homilia [j. angielski, j. włoski].

8 października

Jubileusz biskupów : na placu św. Piotra, Papież razem z biskupami odmówił [j. angielski, j. włoski, j. polski] NMP przed statuą Matki Boskiej Fatimskiej - Homilia [j. angielski, j. włoski].

14-15 października

Jubileusz rodzin - Homilia (15 2000 października) [j. angielski, j. włoski].

17 października

Wizyta J.W. Królowej Elżbiety II angielskiej i J.W. Księcia Filipa , Księcia Edynburga.

31 października

List Apostolski Motu Proprio E sancti Thomae Mori [j. angielski, j. włoski, j. łaciński] proklamujący św. Tomasza More'a patronem mężów stanu i polityków z okazji Jubileuszu przywódców państwowych i polityków (4 - 5 listopada 2000).

8 listopada

Jego Świątobliwość Karekin II , Katolikos Wszystkich Ormian odwiedza Ojca św. i Kościół rzymski. Podpisanie wspólnego komunikatu (8 - 11 listopada 2000 ) - Homilia (10 2000 listopada) [j. angielski, j. włoski].

24-25 grudnia

Uroczystość Bożego Narodzenia w Roku Wielkiego Jubileuszu. Ojciec św. odprawił Pasterkę - Homilia[j. angielski, j. włoski] - i wydał tradycyjne Orędzie Urbi et Orbi [j. angielski

2001

6 stycznia

Zamknięcie Drzwi świętych w bazylice św. Piotra - Homilia [j. angielski, j. włoski] - i odśpiewanie Te Deum [j. angielski, j. włoski] po zamknięciu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Podpisanie Listu apostolskiego Novo millennio ineunte [j. angielski, j. włoski, j. łaciński, j. polski].

25 stycznia

Celebracja ekumeniczna w Bazylice św. Pawła za murami, na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan - Homilia [j. angielski, j. włoski].

18 lutego

Nabożeństwo w rycie ormiańskim sprawowane w bazylice św. Piotra, dla uczczenia 1700-nej rocznicy chrztu narodu ormiańskiego - Homilia [j. angielski, j. włoski]. Z tej okazji 2 lutego 2001 Ojciec św. podpisał List Apostolski Dio meraviglioso [j. angielski, j. włoski].

21 lutego

ósmy konsystorz Jana Pawła II, podczas którego kreowano 42 nowych kardynałów oraz ogłoszono 2 kardynałów in pectore since 1998 - Homilia (21 lutego 2001) [j. angielski, j. włoski] - Homilia (22 lutego 2001) [j. angielski, j. włoski].

22 lutego

Nowa Ustawa Zasadnicza Państwa Watykańskiego [j. włoski] wchodzi w życie (podpisana przez Ojca św. 26 listopada 2000).

11 marca

Beatyfikacja 233 Sług Bożych, męczenników hiszpańskich z lat 1936 do 1939 - Homilia [j. angielski, j. włoski].

4 maja Pielgrzymka Jubileuszowa do Grecji, Syrii i na Maltę śladami św. Pawła Apostoła (4-9 maja 2001).
Podróż apostolska 93
[j. włoski]
21 maja Szóste zgromadzenie plenarne Kolegium Kardynalskiego (Konsystorz nadzwyczajny), zwołany przez Papieża w celu refleksji nad perspektywami Kościoła w III tysiącleciu, w świetle Novo millennio ineunte (21-23 maja 2001).
[j. angielski, j. włoski]
23 czerwca Wizyta duszpasterska na Ukrainie (23-27 czerwca 2001).
Podróż apostolska94 [j. włoski]
1 sierpnia 1.000-czna Audiencja generalna podczas pontyfikatu Jana Pawła II.
22 września Wizyta duszpasterska in Kazachstanie i Podróż Apostolska do Armenii z okazji 1700 lat chrześcijaństwa w tym kraju (22-27 września 2001)
Podróż apostolska 95
[j. włoski]
30 września X Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, na temat: "Biskup: Sługa Ewangelii Jezusa Chrystusa Nadziei świata" (30 września-27 października 2001).
Biuletyn

20 października

Pierwsza Beatyfikacja pary małżeńskiej: Luigi'ego Beltrame Quattrocchi i Marii Corsini.
[j. angielski, j. włoski]

24 października

Przesłanie dla Międzynarodowego Spotkania "Matteo Ricci: o dialog między Chinami a Zachodem", dla uczczenia czterechsetlecia przybycia do Pekinu misjonarza i naukowca jezuity - Matteo Ricciego [wielojęzyczne].

18 listopada

W związku z atakami terrorystycznymi z 11 września (USA) oraz wojną w Afganistanie, Papież przed odmówieniem modlitwy "Anioł Pański" zachęcił katolików do przeżycia dnia postu w intencji o pokój (14 grudnia 2001) i zaprosił przywódców religii świata do udziału w Dniu modlitwy o pokój na świecie w Asyżu (24 stycznia 2002) .
Dokumentacja:
[j. angielski, j. włoski]

22 listopada

Promulgacja Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Ecclesia in Oceania. Po podpisaniu dokumentu, Papież przesłał tekst emailem wszystkim diecezjom w Oceanii. Tekst [j. angielski, j. włoski]

13 grudnia

Spotkanie Papieża z biskupami z Ziemi Świętej, na temat "Pokój w Ziemi Świętej i przyszłość chrześcijan" [j. włoski].

16 grudnia

300-tna wizyta duszpasterska Jana Pawła II w parafii diecezji rzymskiej (w sumie było ich 334).
Statystyka
[j. angielski]

2002

18 stycznia

Kapłańskie stowarzyszenie św. Jana Marii Vianney'a z Campos w Brazylii powraca do pełnej wspólnoty z Kościołem i zostaje uznane za Administraturę Apostolską. Papież zgadza się na korzystanie z rytu rzymskiego i dyscypliny liturgicznej św. Piusa V [j. włoski].

24 stycznia

Dzień modlitw o pokój w świecie, Asyż, z udziałem członków Kościołów i wspólnot kościelnych, a także przedstawicieli innych religii.
Dokumentacja
[j. angielski, j. włoski]

11 lutego

Utworzenie prowincji kościelnej i podniesienie do rangi diecezji 4 administatur apostolskich w Federacji Rosyjskiej.

11 marca

Papież Jan Paweł II przyjął na audiencji Delegację Greckiego Kościoła prawosławnego, pod przewodnictwem Metropolity Attikis, Pantelejmona.

7 kwietnia

Dzień modlitw o pokój w Ziemi Świętej, wyznaczony przez Jana Pawła II w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, w czasie oblężenia Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem.
15 kwietnia Papież przeprowadził rozmowę telefoniczną z franciszkanami z Bazyliki Narodzenia Pańskiego, wyrażając swoją solidarność z nimi i dziękując im za ich "chrześcijańskie świadectwo".
1 maja Ojciec święty wysłał kard. Rogera Etchegaraya ze specjalną misją do Jerozolimy.

7 kwietnia

List Apostolski Motu Proprio Misericordia Dei o pewnych aspektach sprawowania sakramentu pokuty.

22 maja

Wizyta apostolska w Azerbejdżanie i Bułgarii (22-26 maja 2002).
96 podróż apostolska

16 czerwca

Kanonizacja bł. ojca Pio z Pietrelciny.

23 lipca

Wizyta apostolska w Toronto z okazji XVII Światowego Dnia Młodzieży, w Gwatemali i Meksyku (23 July - 2 sierpnia 2002).
97 podróż apostolska

16 sierpnia

Wizyta apostolska w Polsce z okazji poświęcenia Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach (16-19 sierpnia 2002).
98 podróż apostolska

4 października

Ekumeniczna celebracja nieszporów w bazylice watykańskiej, z okazji VII stulecia urodzin św. Brygidy Szwedzkiej, współpatronki Europy.

6 października

Kanonizacja bł. Josemaría Escrivy de Balaguera.

7 października

Jan Paweł II spotkał się z Jego Świątobliwością Teoktystem, Prawosławnym patriarchą Rumunii, który złożył wizytę Kościołowi rzymskiemu i Papieżowi. W trakcie spotkania obydwaj wygłosili przemówienia i podpisali wspólną deklarację. (7-13 października 2002).

16 października

List apostolski Rosarium Virginis Mariae o Różańcu świętym.
Papież wprowadził "tajemnice światła" i ogłosił Rok Różańca (październik 2002 - październik 2003). Początek 25. roku pontyfikatu.

31 października

Papieżowi Janowi Pawłowi II przyznano honorowe obywatelstwo Rzymu.

14 listopada

Wizyta w Parlamencie włoskim, podczas sesji otwartej w Pałacu Montecitorio w Rzymie.

2003

25 stycznia

Połączenie telewizyjne z Manilą (Filipiny) z okazji IV Światowego Spotkania Rodzin.

5 marca

Z okazji Środy Popielcowej, dzień postu w intencji pokoju, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie.
W następujących tygodniach Papież spotkał się z wieloma przywódcami i wygłosił pełne nacisku apele, aby uniknąć niebezpieczeństwa wojny w Iraku.
Ojciec św. wyznaczył kard. Rogera Etchegaraya jako swojego Specjalnego wysłannika do władz irackich (10 lutego) oraz kard. Pio Laghi jako wysłannika do Prezydenta USA w Waszyngtonie (1 marca).

6 marca

Prezentacja "Tryptyku Rzymskiego", poematu Papieża Jana Pawła II.

17 kwietnia

Encyklika Ecclesia de Eucharistia - o Eucharystii i jej związku z Kościołem.

3 maja Wizyta apostolska w Hiszpanii (3-4 maja 2003).
99 podróż apostolska
17 maja Papież otrzymuje doktorat honoris causa w dziedzinie prawa kanonicznego uniwersytetu "La Sapienza" w Rzymie.
5 czerwca Wizyta apostolska in Chorwacji (5-9 czerwca 2003).
100 podróż apostolska
22 czerwca Wizyta apostolska w Bośni i Hercegowinie (22 czerwca 2003).
101 podróż apostolska
28 czerwca Posynodalna Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa.
W kolejnych miesiącach Papież poświęcił rozważania podczas cotygodniowej modlitwy "Anioł Pański" chrześcijańskim korzeniom Europy.
11 września Wizyta apostolska na Słowacji (11-14 września 2003).
102 podróż apostolska
2 października Wizyta Dr. Rowana Douglasa Williamsa, abpa Canterbury i prymasa Wspólnoty Anglikańskiej (2-5 października 2003).
7 października Pielgrzymka do sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej w Pompejach, w Roku Różańca (który zakończył się 31 października 2003)
15 października Spotkanie kolegium kardynłów nat temat doktrynalnych i duszpasterskich aspektów pontyfikatu Jana Pawła II (15-18 października 2003).
16 października XXV rocznica pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II. Podpisanie i ogłoszenie posynodalnej Adhortacji apostolskiej Pastores Gregis.
19 października Beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty.
21 października Dziewiąty Konsystorz Jana Pawła II, podczas którego kreowano 31 nowych kardynałów, w tym jednego “in pectore.
16 listopada Podczas modlitwy "Anioł Pański", Papież apeluje o pokój w Ziemi Świętej: "Ziemia Święta nie potrzebuje murów, ale mostów"
3 grudnia List z okazji stulecia Motu Proprio papieża Piusa X Tra le sollecitudini, o muzyce sakralnej (22 listopada 1903).
4 grudnia List apostolski Spiritus et Sponsa, z okazji 40 rocznicy konstytucji Sacrosanctum Concilium o Liturgii świętej.

2004

24 marca Papieżowi przyznano Międzynarodową Nagrodę Karola Wielkiego, która jest prestiżową nagrodą przyznawaną corocznie przez miasto of Aachen w Niemczech - w uznaniu dla osobistego zaanażowania Papieża, jak również Stolicy Apostolskiej, na rzecz jedności pomiędzy narodami Europy w oparciu o wartości zakorzenione we wspólnej naturze ludzkiej, skutecznie promowane przez chrześcijaństwo.
18 maja Publikacja książki Jana Pawła II, Wstańcie, chodźmy.
5 czerwca Wizyta apostolska w Bernie z okazji Krajowego Spotkania Młodych Katolików Szwajcarii (5-6 czerwca 2004).
103 podróż apostolska
29 czerwca Ojciec święty przyjął na audiencji Jego Świątobliwość Bartłomieja I, ekumenicznego patriarchę Konstantynopola. Podpisanie wspólnej deklaracji (28 June - 2 lipca 2004).
14 sierpnia Pielgrzymka do Lourdes (Francja) z okazji 150. rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu (14-15 sierpnia 2004).
104 podróż apostolska
28 sierpnia Przekazanie przez delegację Stolicy Apostolskiej Ikony Matki Boskiej Kazańskiej patriarsze Aleksiejowi II, jako daru od Ojca Świętego dla Rosyjskiej Cerkwii Prawosławnej i narodu rosyjskiego.
7 października List apostolski Mane nobiscum Domine z okazji Roku Eucharystii (październik 2004 - październik 2005).
17 października Otwarcie Roku Eucharystii, poprzez łącze telewizyjne z Guadalajara (Meksyk), gdzie odbywały się uroczystości związane z 48. Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym.
4 listopada Papież przyjął na audiencji Ayada Allawi'ego, premiera Tymczasowego Rządu Irackiego.
27 listopada Przekazanie Relikwii śś. Jana Chryzostoma i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła, Ekumenicznemu Patriarsze Konstantynopola, Bartłomiejowi I.

2005

23 lutego Publikacja książki Jana Pawła II, Pamięć i tożsamość.
2 kwietnia Jan Paweł II zmarł o godz. 21:37, w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekrety w sprawach kanonizacyjnych 20.1.2017
Paweł Rozpiątkowski, Ewangelia czytana z twarzy
Joanna Przybyła , "Wujek Wicek"
Janina Lankau, Castel Gandolfo 1990
Agnieszka Porzezińska, Jan Paweł II - największy z Polaków
Robert Gołębiowski, Mieczysław Mokrzycki, Uczyłem się od nich
Agnieszka Wawryniuk, Relikwie naznaczone obecnością
Maria Miduch, Biografia Jezusa Chrystusa
Paweł Zuchniewicz, To wydarzyło się po siedemnastej
Marek Gancarczyk, Na marginesie
Komentarze internautów:

Dziękujemy (Dawid, 2008-03-10 01:50:38)
 Dziękujemy Ci Ojcze...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

Nie lękajcie się (Adamoss, 2006-04-11 18:19:21)
 Chyba najpiekniejsze...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

Nigdy przez nas nie zapomniany !! (martyna, 2006-04-01 21:08:56)
 Jan Paweł II byl...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

     Jan Paweł II (Kaśula, 2006-04-03 20:14:01)
 Jan PawełII był dla...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

     Jan Paweł 2 (Ewelina, 2006-04-04 10:56:04)
 najswietszy czlowiek...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

tak nam Ciebie brakuje (pamiętająca OLA, 2005-11-16 17:53:04)
 Jestem z Krakowa...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

ojciec święty (syzia i ewulka, 2005-11-05 13:17:46)
 ojcze święty...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

     JAN PAWEŁ II I MODLITWA (EWA I SYLWA , 2006-04-28 11:54:40)
 Naszym zdaniem macie...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

     ort (Ort, 2007-06-10 00:11:00)
 siódmy   skomentuj tę wypowiedź
Poprzednie wypowiedzi:  1  2  

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła