słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Zarys wiary - katechizm


SAKRAMENTY KOŚCIOŁA

W sakramentach Kościoła zbawiająca wspólnota Boga z człowiekiem staje się widzialna, słyszalna, doświadczalna i obecna. Sakramenty mają swe źródło w Jezusie Chrystusie, w Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu, ponieważ On jest ucieleśnieniem miłości Boga do ludzi. Papież Leon Wielki (+461) powiedział: „Wszystko to, co w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa było widzialne, słyszalne i doświadczalne, działa nadal w sakramentach Kościoła”.

Szczególnie uwidacznia się to w Eucharystii. Nie tylko obiecuje ona wspólnotę z Bogiem i ludźmi, ale także ją stwarza. Mówi się w niej nie tylko o nowym życiu, lecz i o tym, że Jezus wydaje siebie za „nowe życie”. Podobnie można mówić o innych sakramentach. W nich czyni Bóg to, o czym one mówią i co zapowiadają.

Sakramenty można przyporządkować wydarzeniom w życiu człowieka. Przy ważnych i zwrotnych dla niego chwilach Kościół udziela mu, w imieniu Jezusa Chrystusa, miłości Boga, zbawienia i łaski oraz wskazuje w czynionych znakach, jak Bóg nam ludziom się udziela. W chrzcie św. zostaje dana człowiekowi, na początku jego chrześcijańskiego życia, wspólnota z Jezusem Chrystusem i wszystkimi chrześcijanami. W bierzmowaniu - przez umocnienie Duchem Świętym - wzmocnione jest to, czemu początek dał chrzest, czyli życie chrześcijańskie. Dlatego chrzest i bierzmowanie są sobie tak bliskie.

Także i chrześcijanin w grzechu nie pozostaje bez znaku bliskości Boga. W sakramencie pokuty ofiarowuje mu Bóg pojednanie i udziela ponownego przebaczenia.

Sakrament namaszczenia chorych dodaje odwagi i umacnia w nadziei na Boże miłosierdzie i zbawienie.

Ten kto powołany jest do specjalnej służby w Kościele - jako diakon, kapłan lub biskup - otrzymuje swe zadanie w sakramencie kapłaństwa.

W sakramencie małżeństwa młoda para zostaje obdarzona obietnicą, że miłość Boża będzie działać w ich wzajemnej miłości. Wspólnota małżeńska staje się symbolem wspólnoty, którą daje Bóg.

Sakramenty sprawiają więc, że tworząca wspólnotę miłość Boga staje się dla ludzi widzialna i słyszalna:
Sakramenty nie tylko wskazują nowe życie, one nam je dają. Nie tylko mówią o naszym zbawieniu, one je dają. One nie tylko mówią o bliskości Pana, w nich Pan przychodzi do nas.


Liczba sakramentów: Dopiero w średniowieczu (XII w.) zakończono dyskusję dotyczącą rozgraniczenia między sakramentami i sakramentaliami. Uzyskano wówczas zgodność co do ilości sakramentów. Nie oznacza to, że siedem sakramentów istnieje dopiero od XII wieku i że wcześniej udzielano sakramentów i sakramentaliów bez ich rozróżnienia. Sobór trydencki (1545-1563) dając odpowiedź na spór z reformatorami, określa w sposób wiążący liczbę siedmiu sakramentów.

Sakramenty w Kościołach i wspólnotach protestanckich: Nie ma zgody co do liczby sakramentów. Nie podlegają dyskusji tylko: chrzest i Komunia św., nazywana też Sakramentem Ołtarza (z pewnym ograniczeniem uznany jest również sakrament pokuty). W przekonaniu Kościołów reformowanych i innych wspólnot kościelnych sakramenty działają tylko przez wiarę.

Cnoty boskie: Wiara, nadzieja i miłość (cnota = zdolność do dobrego). Cnoty te zwane są „boskimi”, ponieważ człowiek ich nie wypracowuje, lecz otrzymuje je w darze od Boga (por. Rz 5, 5).

opr. mg/lb
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Jan Sochoń, Homo festivus
Henryk Zieliński, Po co nam katolickie media?
Robert Grohs, Opowiadałam mu o Bogu tyle razy, a on mi oznajmił, że jest niewierzący
Małgorzata i Rafał Dudzińscy, A jeśli kryzys?
Andrzej Cichoń, Kim jest dla mnie Jezus?
Marek Gancarczyk, Raj na ziemi
Paweł Zuchniewicz, Błogosławiona różnica
Fundacja "Opoka", Biblioteki kościelne
Fundacja "Opoka", O sakramentach świętych
Fundacja "Opoka", V Modlitwa Eucharystyczna
Komentarze internautów:

super kocham boga (ja, 2004-09-18 16:30:11)
 kocham boga   skomentuj tę wypowiedź

     Re kocham boga (Legia, 2008-03-11 19:33:17)
 Super masz :)   skomentuj tę wypowiedź

Jedna wielka bzdura (Iwona lat 15, 2004-05-12 19:22:21)
 Nie wieże w boga.......  więcej   skomentuj tę wypowiedź

Cóż... (Jacek, 2003-05-11 12:41:51)
 Myślałem, że znajdę...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

     NIECHRZEŚCIJANIE-NIE? DLACZEGO? ( BO JESTEM, 2004-04-02 09:36:41)
 JA SZUKAM NIE...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła