słodki cukiereczek

Drogi Czytelniku portalu OPOKA.ORG.PL!

Czy zdarzyło Ci się przeczytać w Internecie tekst, który Cię poruszył? Wpisałeś w wyszukiwarce pytanie i na naszej stronie znalazłeś odpowiedź?

Opoka od piętnastu lat dociera do każdego, aby dawać nadzieję i umacniać wiarę. Jest to możliwe dzięki ludziom takim jak Ty, którzy swoim darem wspomagają dzieła Kościoła.

"Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym Słowem, które pochodzi z ust Bożych", mówi Pismo Święte. Chcemy dalej to Słowo głosić w Internecie, wierząc, że nasza wspólna praca zmieni Internet i ludzkie serca.

Przekaż Jałmużnę Wielkopostną dla Fundacji Opoka! Pomóż wzrastać w wierze kolejnym pokoleniom!

Krzysztof Piądłowski
Prezes Zarządu Fundacji "OPOKA"

Dołącz do grona Darczyńców!

kwota
Wpłacając zgadzasz się na przetwarzanie danych w celu obsługi darowizny
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach

 


Zarys wiary - katechizm


KOŚCIÓŁ GŁOSI ORĘDZIE BOGA

Chrześcijanie nie przestają mówić o swej wierze. Mówią o wielkich dziełach Boga, aby z wdzięcznością je wspominać i opowiadać o nich innym. Szczególnie ważnym miejscem, w którym chrześcijanie przekazują Dobrą Nowinę, jest ofiara eucharystyczna, msza św. Jest ona wielkim podziękowaniem Bogu za wszystko, co uczynił przez Jezusa Chrystusa.

Sprawowanie Eucharystii ma długą historię. Jej formy i teksty sięgają korzeniami czasów przedchrześcijańskich - żydowskich. Liturgia słowa podobna jest do żydowskiego świętego zebrania, odbywającego się w szabat. Poprzedza ją pozdrowienie gminy i wyznanie win.

Zawołanie: Kyrie - Panie, zmiłuj się..., Gloria - Chwała na wysokości... i modlitwa dnia, modlitwy i śpiewy wiernych określają przebieg liturgii słowa. W jej centrum znajdują się czytania biblijne. Pierwsze czytanie - a czasem i drugie - zaczerpnięte jest ze Starego Testamentu, z Dziejów Apostolskich lub z listów apostolskich. Ostatnie czytanie obejmuje zawsze jakiś fragment jednej z czterech Ewangelii. Czytanie to nazywa się ewangelią. Podczas większych uroczystości ewangelia jest także często śpiewana.

Ponieważ zebrani wierzą w obecność Chrystusa w Jego słowie - powstają, słysząc zapowiedź Ewangelii. Odpowiadają wówczas „Chwała Tobie, Panie”. W czasie większych świąt księga Ewangelii jest przenoszona uroczyście przy zapalonych świecach i kadzidle do miejsca jej odczytania - ambony. Po odczytaniu Ewangelii kapłan całuje księgę. Szczególny szacunek oddawany tej księdze jest wyrazem naszej czci dla Tego, którego ona głosi.

Słowo Boże chce dotrzeć do ludzi: pragnie poruszyć umysły, serca i usta. Symbolizuje to znak krzyża, który czynią wierzący na początku czytania Ewangelii - na czole, ustach i piersiach.

Zadaniem homilii - kazania jest wyjaśnienie słowa Bożego i odnoszenie go do życia wierzących. W ten sposób Kościół przekazuje to, co Biblia opowiada o ludziach, którzy przed nami doświadczyli bliskości Boga. Słuchający zostają włączeni do wielkiej „wspólnoty przekazu wiary” obu Testamentów. Jednocześnie zdobywają odwagę do odkrywania bliskości Boga, odnajdowania jej w wydarzeniach swego życia, a także do przekonywania do niej niewierzących - swoim życiem i swoimi słowami. W niedziele i święta zebrani, po wysłuchaniu i rozważeniu wyłożonego Słowa Bożego, wyznają w Credo swą wiarę w Boga i Jego zbawcze działanie.

Wszystko, co obwieszcza liturgia słowa, staje się powodem, aby za to w liturgii eucharystycznej Bogu dziękować, a także chwalić Go i uwielbiać.

Wierni uświadamiają sobie, że stanowią wielką wspólnotę, w której jeden wstawia się za drugiego. W modlitwie wiernych przedstawiają Bogu potrzeby wspólnoty, troski całego Kościoła i proszą o zbawienie świata w imieniu potrzebujących.

Także liturgia słowa wyraża dobitnie to, co miał na myśli Jezus mówiąc:
Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich (Mt 18, 20).


Liturgia słowa: Nabożeństwo takie może być odprawiane niezależnie od Eucharystii. Może też być nazwane nabożeństwem Słowa Bożego, gdy w jego części zasadniczej znajduje się czytanie Pisma świętego, jego wyjaśnianie, odpowiedź zgromadzonych i modlitwy.

Eucharystia (grec. = dziękczynienie): Określenie całej mszy św. W znaczeniu węższym określenie to odnosi się do drugiej częścią mszy św., której punkt centralny stanowi wielka modlitwa eucharystyczna (modlitwa dziękczynna za Boże dzieło „przez Chrystusa, naszego Pana”). Także jest to określenie konsekrowanego chleba, który podczas mszy św. jest przyjmowany i czczony.

Lekcja (czytanie): Określenie czytania wyjętego z Listów nowotestamentowych, z Dziejów Apostolskich albo także z ksiąg Starego Testamentu.

Perykopa (grec. = wycinek): Fragment wybrany z Biblii na dane nabożeństwo. Kościół katolicki przyjął pewne schematy perykop biblijnych, tzn., że czytania ustalone są według uroczystości roku kościelnego (w trzyletnim cyklu). Lekcjonarz jest księgą, w której zestawione są czytania według dni roku kościelnego. Podobne zestawy perykop istnieją w kościołach ewangelickich i wspólnotach chrześcijańskich.

Ryt: Reguły, według których przebiegać ma nabożeństwo albo jakaś czynność liturgiczna (np. chrzest). Kościół nadaje swym uroczystościom stałą formę w oparciu o przepisany ryt (obrzęd).

Kult: Nabożeństwo. Wszystkie formy oddawania czci Bogu albo świętym, np. modlitwy, pieśni, uroczystości.

opr. mg/lb
Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "darowizna na działalność Fundacji - Jałmużna wielkopostna"
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Konferencja Episkopatu Polski, Kochać i służyć
Dominik Poczekaj, Duchowe inspiracje. Wstawajmy codziennie rano szczęśliwi
Dominik Poczekaj, Duchowe inspiracje. Świat potrzebuje kuracji... Ewangelią
Danuta Kowalik, Powołani do ewangelizacji
Papież Franciszek, Boża orkiestra
Papież Franciszek, Ewangeliczna perspektywa na "globalnej autostradzie przekazu"
Agnieszka Ścibik, Trudne sprawy? Nie dla świętych! Bł. Jan Paweł II
Ireneusz Skubiś, Kościół, papież i "reformatorzy"
Papież Franciszek, Potrzebny jest tlen Ewangelii
Sławomir Zatwardnicki, Bajki nie dla dzieci - głoszenie jak do dzieci?
Komentarze internautów:

dobre (adam, 2004-06-05 22:36:37)
 db.
   skomentuj tę wypowiedź

     adam (ulka, 2007-02-03 12:35:43)
 zgodzę się z tobą   skomentuj tę wypowiedź

        _______________ (aŚka, 2007-11-13 22:02:35)
 Dosyć dobre jak na...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | PDA | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła